SamAqua

Keyword:
Search
Chose department:

Id Name
Participant Info
4401
4 genbrugsfraktioner for Odense Renovation
3454
20 lastbiler til Odense Renovation
4056
Affaldsbeholdere og spande (Eksistende og nye beholdere) Genudbud
3457
Affaldsposer til madspande
598
Arbejdsbeklædning, værnemidler og vaskeriservice
756
Asfalt på Ærø
1367
Asfalt reetablering af slidlag Svendborg
643
Bankforretning
2825
Dagsrenovationskørsel for NFS
3643
Drift af komposteringsplads (Provas)
1732
Entreprenørydelser afløbsledningsarbejder for Nordfyn og Odense
625
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejder i Nordfyn
2867
Entreprenørydelser for kloakreparationer og nyanlæg af stikledninger (VA)
3249
Entreprenørydelser Vand (KF)
1723
Entreprenørydelser. Ledningsbrud samt opgravning og retablering
1933
Farligt affald for Provas
1320
Fjernaflæstemålere til Provas
651
Flyrejser, SKI 16.08
696
Forsikringer via Willis forsikringsmægler
2823
Forsikringsmægler
721
Fældningskemikalier til renseanlæg
2831
Genanvendelse/nyttiggørelse af biogødning
936
Genudbud af UV-anlæg til VandCenter Syd
635
Grafiske ydelser
3999
Indkøb af Køretøjer (VCS)
2700
Indsamling af dagrenovation for NFS, Distrikt 2
666
Intelligente vand- og varmemålere med tilhørende kommunikations- og netværkssystem og serviceaftale
3372
Klinisk risikoaffald
594
Kloakstøbegods
727
Kontormøbler, SKI 03.13
631
Kopi og print SKI 50.10
1889
Køb af energibesparelser
599
Landmålerydelser
717
Ledningsmateriel til drift af vand
2952
Levering af 3. stk. 2 kammer renovationsbiler til Langeland Forsyning A/S
600
Levering af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper
587
Markeds-El
2821
Miljøanalyser for drikkevand, spildevand, slam og perkolater
1399
Opgradering af gasfyret kedel i Ullerslev, Nyborg Forsyning
738
Opsamling og transport af flydende slam for Provas
3456
Polymere - Delaftale 2, Slutafvanding (FRSE)
722
Polymere til renseanlæg
1736
Prærørsleverancer og smedearbejde
652
Rejsebureauydelser, SKI 16.05
637
Rengøringsydelser
592
Rep. af mobiltelefoner
633
Revisionsydelser
1285
Servicearbejder, elarbejder på spildevandsanlæg Kerteminde
1283
Servicearbejder, elarbejder på vand og spildevandsanlæg Provas
1284
Servicearbejder, elarbejder på vand og spildevandsanlæg Provas
2810
Skadedyrsbekæmpelse
2816
SKI 02.17 - IT Konsulenter / SKI 02.15 - IT Rådgivning
3989
SKI 16.06 - Hotelophold
3990
SKI 16.08 - Flyrejser
2822
SKI 50.03 - Servere og Storage
2820
SKI 50.25 - Storkøkkenudstyr
3649
SKI 50.40 - Delaftale 2 - Dataforbrugsstoffer (Toner og blæk)
1709
SKI 50.40 Delaftale 1 - Computere
1822
SKI 50.43 Tablets
2151
SKI 50.47 Internetforbindelser
1286
Smedearbejde konstruktion, levering og montage af UV belysning til vandværker
580
Spuling og TV-inspektion samt relaterede ad hoc opgaver
630
Tablets SKI 50.43
1457
Telefoni miniudbud
2351
Transport af affald for Vand og Affald
1454
Transport og behandling af affald
3468
Transport- og forbrænding af husstandsindsamlet affald (Provas)
2141
Udbud af foringer - afløbsledninger
2809
Udbud på mindre kloakarbejder for NFS Spildevand
629
Vandanalyser
642
Vedligeholdelse af grønne områder og vintertjenester