Entities
Start 03-05-2019 / End 14-05-2019

Dialog vedr. service- og værkstedsydelser ifm. kommende udbud på køretøjerAntal værksteder fordelt i landet

Rigspolitiet har ifm. udbud på køretøjer inkl. opbygning samt service- og værksteds-ydelser til hensigt, at kræve tilstedeværelse af mindst ét værksted i hver politikreds, for at sikre så begrænset nedetid som muligt.


Ser leverandøren et problem i ovenstående?

Created by Pelle Hestkjær, Rigspolitiet d. 2. maj. 2019

Adgang til leverandørens reservedelskatalog samt tilhørende priser

Rigspolitiet har ift. udbud på køretøjer inkl. opbygning samt service- og værkstedsydel-ser til hensigt at forenkle evalueringsprocessen og den efterfølgende drift.

I den forbindelse har vi behov for I evalueringsfasen at have adgang til leverandørens komplette reservedelskatalog med tilhørende priser i en periode på forventeligt 4 uger. Ovenstående er for, at vi kan anmode om en samlet rabatsats på samtlige dele for det tilbudte køretøj.


a. Rabatsatser vil blive benyttet på prislisten og dermed indgå i prisevalueringen

b. Den pågældende rabatsats kommer til at gælde i det tilbudte køretøjs levetid i Politiet

c. Den angivne rabatsats skal gælde for hele landet på de af leverandøren tilbudte værksteder

d. Dæk vil blive prissat og behandlet særskilt, hvorfor de ikke indgår i dette


Ser leverandøren et problem i ovenstående?

Created by Pelle Hestkjær, Rigspolitiet d. 2. maj. 2019
Market Dialogue
Areas
Documents