Entities

Spørgsmål 1: Kravspecifikationen

Rigspolitiet ønsker input til kravspecifikationen (vedhæftet) bl.a. :


4.1: Hvilke mindstekrav kan markedet opfylde / ikke opfylde?


4.2: Er der mindstekrav som er uhensigtsmæssige?


4.3:  Mangler der krav?


4.4: Har markedet input til evalueringskrav?


4.5: Hvilke krav skal stilles til egeløv? (se gerne vedhæftet foto af nuværende egeløv)

Created by d. 9. jul. 2018
Anonymous d. 1. aug. 2018
4.1: JEF kan opfylde alle disse mindstekrav. JEF har dog forslag til alternative muligheder, samt formulering af kravsspecifikationer, som giver Indkøber flere valgmuligheder.

4.1/2: Det er påkrævet at visualisere denne velcro ordning med et foto, samt evt. nærmere krav til størrelse, farve etc.

4.1/5: Vedr. initialordrer er det væsentligt at Rigspolitiet oplyser hvorvidt den valgte leverandør får udleveret værktøj ved aftalens indgåelse eller om værktøjet først her skal produceres. Såfremt værktøj udleveres, er der ingen problemer med leveringstiden d. 28. november, men skal der først fremstilles nyt værktøj så tager det alene ca. 6 uger.

4.1/9: Vedr. vareprøve kan JEF levere en vareprøve på en FMI medalje med krydsbånd. Denne har dimensionerne Ø 30 mm, ca. 17-19 gram finsølv. JEF har alle tekniske kravsspecifikationer, som medfølger, som dokumentation for overholdelsen af denne specifikke tekniske beskrivelse. Er dette acceptabelt?

4.1/10: Hvad er umiddelbart? Hvis JEF vinder dette udbud på baggrund af en anden medalje end Rigspolitiets, da skal vi bruge ca. 3-4 uger på at fremstille referenceprøver såfremt Rigspolitiet udleverer værktøjet. Udleveres der IKKE værktøj, skal dette først fremstilles og den samlede tid på referenceprøver vil da være ca. 6-8 uger.

4.2: JEF foreslår at det ikke specificeres hvordan en medaljeholder skal se ud, men blot at der ønskes en medaljeholder. Der er flere varianter på markedet, bla. fremstiller JEF en model til FMI, som har været anvendt med succes i mange år. Ved ikke at specificere yderligere, får Rigspolitiet flere varianter at vælge imellem.

4.3: Det bør præciseres at det er lovpligtigt at levere medaljer i finsølv med lødighedsstempel.

4.4:
4.4/13: Indsender JEF en vareprøve på en FMI medalje med krydsbånd, da vil det være FMIs tegninger og kravsspecifikationer der vedlægges.

4.4/18: Krydsbånd og sløjfer bør stemme overens med teknisk dokumentation, ikke et foto.

4.4/20: Der er ikke noget foto af velcroanordningen.

4.5: Der bør stilles krav til matreiale samt ca. antal bøjninger af nålene. Derudover bør det præciseres at egeløvet er oxideret forsølvning.

Anonymous d. 1. aug. 2018
Spørgsmål:
Kan vi se et foto af velcro anordningen forside og bagside?
Kan vi se foto af egeløv forside og bagside?
Kan vi se et foto af medalje forside og bagside?
Kan vi se et foto af krydsbånd og sløjfe forside og bagside?
Har rigspolitiet et værktøj til at producere initialordre?
Kan vi få tilsendt prøve på medalje, krydsbånd, medaljeholder, egeløv, æske ved udbuddets start?
Får vi tilsendt teksnisk dokumentation ved udbiddets start? Tegninger, kravsspecifikationer etc?


d. 2. aug. 2018
Der kommer billeder af såvel medalje, sløjfe, krydsbånd, egeløv og æsker i udbudsmaterialet.
Rigspolitiet har produktionsværktøj, som udleveres til det vindende tilbud til produktion af medaljerne.
Kravspecifikationen offentliggøres ved annonceringens start.
Rigspolitiet giver delvist billeder af burrebåndsanordningen, da man gerne vil haveder ønskes en bedre burrebåndsanordning, som er mindre synlig, når medaljen er monteret på modtager, end den nuværende anordning.
d. 2. aug. 2018
Tak for input. Her er yderligere svar.
Svar til 4.1/9: Rigspolitiet kan på nuværende tidspunkt ikke kommentere på, om en medaljevareprøve på 30 mm vil leve op til at ahve tilnærmelsesvis samme dimensionering, men Rigspolitiet heviser til vedlagte kravspecifikation: vælger "tilbudsgiver en anden medalje end Politiets, skal tilbudsgiver også levere tilhørende tekniske beskrivelser."
Svar til 4.1/10: Rigspolitiet har prægningsværktøj, som udleveres til tilbudsvinder. Værktøjet skal således ikke produceres forinde.

Anonymous d. 3. aug. 2018
4.3 Det vil være positivt hvis vi kan få oplyst forventede indkøbsmængder, da det vil give en bedre prisindikation.
d. 3. aug. 2018
Tak for input. Vi vil tage det med i vores overvejelser.
Market Dialogue
Documents