Entities

Procurement plans - Public


NameContract start
Assens Kommune
Arbejdstøj til tandpleje og sundhedsområdet 01-07-2022
Ortoser og bandager 01-09-2021
Brændstof 01-05-2021
Ortopædisk fodtøj 01-05-2021
Institutionskøretøjer / Indendørs- og udendørslegetøj 01-03-2021
Fysisk træning 01-03-2021
Lægekørsel 01-03-2021
Idrætsudstyr 01-03-2021
Arbejds- og sikkerhedsbeklædning 01-02-2021
Sikkerhedsfodtøj og værnemidler 01-02-2021
Bisættelser og begravelser 01-01-2021
Fleksjobforløb 01-01-2021
Bleer på bevilling 01-01-2021
Låsesmedsydelser 01-01-2021
Parykker 01-11-2020
Bandager og ortoser 01-09-2020
Asfalt 01-09-2020
2 stk. kassevogne og 2 stk. ladbiler 29-04-2020
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Renovering af af vandinstallation, Stenløse Hallerne 17-07-2019
Græstedgård, etablering af køkkenventilation 17-09-2018
Græstedgård, køkkenrenovering 17-07-2018
Faaborg-Midtfyn Kommune
Bøgebjergskolen integrering af SFO - Entreprenørudbud 01-04-2020
Carl Nielsen Skolen, brandforhold og renovering af toiletter - Entreprenørudbud 01-04-2020
Renovering af idræthaller 2020 - Entreprenørudbud 01-04-2020
Heldagsskolen Faaborg MIdtfyn - Entreprenørudbud 01-01-2020
Food Loop System
Food Loop System
Fredericia Kommune
31-01 19/3388 Vindues udskiftning Brandstationen 12-08-2019
18/10708 Fjernelse af plantebed ved Sundhedshuset bygning B 01-03-2019
Furesø Kommune
Lyngholmskolen - Legeplads 15-09-2020
Stavnsholtskolen - Legeplads 15-09-2020
Lyngholmskolens Gruppeordning - Legeplads 01-09-2020
Espebo Børnecenter - Legeplads 01-09-2020
Regnbuen - Legeplads 01-09-2020
Børnehuset Lyngholm- Vinduer 03-08-2020
Børnehuset Lyngholm- Gulve 03-08-2020
Farum svømmehal - Etablering af nyt tag 03-08-2020
Farum svømmehal - Renovering af glastag i café 03-08-2020
Syvstjerneskolen - Vinduer 03-08-2020
Børnehuset Lyngholm- Ventilation 03-08-2020
Lillestjernen - Vinduer 03-08-2020
Farum Vejgård - Totalrenovering 03-08-2020
Lille Værløse Skole - Toiletter 03-08-2020
Farum Vejgård - Klinkegulve i garderobeområdet skal eftergåes (fuges) 03-08-2020
Stavnsholtskolen - Toiletter 06-07-2020
Søndersøskolen - Renovering af ankomstområde 01-07-2020
Lyngholmskolen Gruppeordning - Generel vedligehold udvendig og udearealer 01-07-2020
Nørreskoven - General vedligeholdelse 01-07-2020
Bybækskolen - Vedligeholdelse af ejendommen 01-07-2020
Lyngholmskolen - Vedligeholdelse af belægninger 01-07-2020
Lyngholmskolen - Toiletter 01-07-2020
Græshoppen - Nye vinduer og døre 01-07-2020
Syvstjerneskolen - APV Ventilation (bygning C) 01-07-2020
Dalgårdens Børnehus - Legeplads og udearealer 01-07-2020
Ryet Børnehus - Ventilation 01-07-2020
Regnbuen - Ventilation 01-07-2020
Lyngholmskolens Gruppeordning - Ny fjernvarmecentral 01-07-2020
Dalgårdens Børnehus - Facader og udvendigt træværk 01-07-2020
Græshoppen - Ny fjernvarmecentral 01-07-2020
Dalgårdens Børnehus - Klinkegulv i garderobe fuges 01-07-2020
Børnehuset Birkhøj - Facader, vinduer og gulve 01-07-2020
Espebo Børnecenter - Renovering af tag, vinduer og gulve 01-07-2020
Lille Værløse Skole - Toiletter 01-07-2020
Skomagerbakken - Renovering af gavl 01-07-2020
Espebo Børnecenter - Ventilation 01-07-2020
Lyngholmskolen - Solafskærmning 01-07-2020
Farum Park - ABA-anlæg 15-06-2020
Børnehuset Skovbakken - Etablering af balanceret ventilation 01-06-2020
Farum Arena - Etablering af depoter 01-06-2020
Dalgårdens Børnehus - Ventilation 01-06-2020
Hareskov Skole - Udskiftning af vinduer 01-06-2020
Paletten - Legeplads 01-06-2020
Søndersøskolen - Etablering af 4 vekslere 01-06-2020
Krudthuset - Udearealer og legeplads 01-06-2020
Børnehuset Kirke Værløse - Udearealer, legeplads og kloak 01-06-2020
Børnehuset Atlantis - Kloakrenovering 01-06-2020
Værløse Bio og Café - Renovering af tag og ydermur 01-06-2020
Søndersøhallen - Maling af omklædningsrum, døre m.m. 01-06-2020
Børnehuset Kirke Værløse - APV Vinduer 01-06-2020
Galaksen - APV kulde 01-06-2020
Furesø Rådhus - Udskiftning af vinduer 01-06-2020
Farum Kulturhus - APV - Renovering af facader og vinduer med energioptimering 01-06-2020
Flere steder - Udskiftning af vekslere eller gasfyr i daginstitutioner 01-06-2020
Børnehuset Skovbakken - Ny fjernvarmecentral 01-06-2020
Stavnsholtskolen - Etablering af vekslere 01-06-2020
Børnehuset Atlantis - Ny fjernvarmecentral 15-05-2020
Solvangskolen - Kloak 15-05-2020
Søndersøskole - energiprojekt - utætte døre 22-04-2020
Solvangskolen energiprojekt - facade-tag-ovenlys 15-04-2020
Børnehuset Solbjerg - APV Komfur/arbejdsstillinger m.v. 15-04-2020
Farumsødal - Udskiftning af belysning 27-03-2020
Palægården - Konvertering af naturgas til fjernvarme 01-03-2020
Åkanden - varmepumpe, solceller, LED og vinduer 01-03-2020
Galaksen (biblotek) - APV Lys 28-02-2020
Dagplejen - Generel vedligehold
Birkhøj - APV, akustiklofter
Lille Værløse Skole - Ombygning af affaldsbygning
Græshoppen - Ny gulvbelægning
Syvstjerneskolen - Vinduer
Hjælpemiddeldepot - APV Kulde/træk, ventilation m.v.
Rensning af brønde og tagrender
Farum Vejgaard - Renovering, vedligehold og ombygning indvendig
Flere steder - mindre forbedringer ift. tilgængelighed
Botilbud - ombygning
Værløse Svømmehal - Udskiftning af UP-light
Lille Værløse Skole - Etablering af 2 vekslere
Gribskov Kommune
Internetforbindelser 01-03-2022
Hårde hvidevarer 01-12-2020
Urologi 01-10-2020
Sygeplejeartikler 01-06-2020
Diabetesartikler 01-04-2020
ERP (økonomi/personale) IT system 01-01-2020
STU (særligt tilrettelagt uddannelse til unge med særlige behov) 01-10-2019
Computere 01-09-2019
Inkontinens (voksenbleer) 01-09-2019
Service af ventilationsanlæg 01-06-2019
Kopi og print 01-06-2019
Genbrugshjælpemidler 01-06-2019
Indsamling af dagrenovation 01-05-2019
Serverdrift 01-05-2019
Fødevarer 01-03-2019
Kantinedrift og mødeforplejning 01-01-2019
Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder 01-12-2018
Byggevarer 01-12-2018
Urologi-produkter 01-10-2018
Drift af depot og logistik (hjælpemidler) 01-10-2018
Hårde hvidevarer 01-09-2018
Signalanlæg 01-08-2018
Konsulentydelser (specialiserede børneområde) 01-08-2018
AV Udstyr 11-06-2018
Tele og Data 29-05-2018
Tablets 13-05-2018
Jammerbugt Kommune
Revision 01-01-2024
Stomi Produkter §112 31-10-2022
Inkontinenprodukter - poser og katetre §112 31-10-2022
Bankforretninger 01-07-2022
Kapitalforvaltning 01-07-2022
Forsikring 01-01-2022
Vask og leje af beklædning til personalet i ældresektoren 01-09-2021
Leje og vask af beklædning til personalet i Sundhedsområdet 01-09-2021
Sportsartikler 01-09-2021
Sundhedsvikar 01-05-2021
Paryk §112 31-01-2021
Legetøj (inde/ude) 01-12-2020
Plejecentre 01-11-2020
Kompressionsstrømper 01-10-2020
Udbud af kompressionsstrømper 01-10-2020
Kontormøbler 01-09-2020
Hobby- og beskæftigelsesartikler 01-09-2020
Bleer §112 31-07-2020
Forbrugsartikler SKI 50.20 08-07-2020
Tagudskiftning Trekroner skolen 22-06-2020
Biblioteksmaterialer 16-06-2020
Ortopædisk fodindlæg samt fodtøj 01-06-2020
Brystproteser §112 01-06-2020
Sygeplejeartikler SKI 50.95 23-05-2020
Brændstof 01-04-2020
Måtteservice 01-03-2020
Udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads - Orientering 19-02-2020
Opførelse af depot og mødelokaler på Klokkestøbervej 4, Pandrup 12-02-2020
Byggemodning Engkrogen, Biersted 13-01-2020
EL 01-01-2020
Biler til hjemmeplejen (SKI) 01-01-2020
Biersted skole 22-10-2019
Leverance og montage af rottespærre område Fjerritslev 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Aabybro 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Brovst 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Pandrup 03-06-2019
Udskiftning af blyinddækning Brovst administrationsbygning 03-06-2019
Morsø Kommune
Håndværkeropgaver i Morsø Kommune 31-10-2020
Kontor- og skoleartikler 01-10-2020
Brohuset - Ny Servicebygning - Sundby Mors Havn 01-06-2020
Zero turn klipper til Materielgården 26-05-2020
3 leds rotorklipper til Materielgården 25-05-2020
Traktor med front- og bagmonteret armklipper og slaglehoved 25-05-2020
Asfaltarbejder 2020 - Morsø Kommune 01-05-2020
Byggemodning Eghøjparken 14-04-2020
Byggemodning Østerbakken, Vils - Etape 3 14-04-2020
Nedrivning af Rolighedsstræde 4, Sdr. Dråby 01-04-2020
Vandløbsrestaurering Morsø 02-03-2020
Nedrivning af Grydhøjvej 2, Bjergby 01-03-2020
Forpagtning af Bybrønden 01-03-2020
Nedrivning af Langebæksgade 30-32, Nykøbing 03-02-2020
Nedrivning af Elsøvej 226, Frøslev 01-02-2020
Nedrivning af Ringsgade 3, Nykøbing M 01-06-2019
Odense Kommune
Boldbanevedligehold 2027 31-12-2027
Vedligehold af grønne områder (Park og Vej) 01-01-2027
Belægninger - Åbent land (funktionskontrakt) 01-11-2026
Forsikringsydelser 01-01-2026
Diabetesprodukter 01-02-2024
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel) 01-01-2024
Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn 2023 01-01-2024
Vedligehold af mindre grønne områder (Ejendomme) 01-01-2024
Kørebaneafmærkning 01-01-2024
Rydning og renholdelse af broer og bygværker 01-01-2024
Madservice til visiterede borgere 31-12-2023
Flaskegas 01-11-2023
Snerydning, mindre stier (hvide områder 2023) 01-10-2023
Grov arbejdsbeklædning og fodtøj (køb) 01-10-2023
Materialer til tandregulering 01-09-2023
Serviceaftale for mekaniske og hydrauliske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Serviceaftale for automation og elektriske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Dentalprodukter til tandbehandling 01-04-2023
Arbejdsbeklædning til tandpleje,køkken og kantine (vask/leje) 01-04-2023
Bleer til inkontinens 01-04-2023
Graffitiafrensning 2023 01-04-2023
El-kørestole 01-04-2023
Kids- og specialmåtter (vask og leje) 01-03-2023
Udbud af cykler, tilbehør og reparation 01-01-2023
Beskæftigelsesindsats "brobygning til uddannelse" 01-01-2023
Vedligehold af Assistenskirkegården og omegnskirkegårdene 01-01-2023
Sløjd-materialer (KomUdbud) 01-01-2023
Sundhedsordning 01-01-2023
Lyskilder - SKI (50.62) 01-11-2022
Arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale (vask/leje) 01-11-2022
AV-Udstyr SKI 50.70 03-10-2022
Tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse 01-10-2022
Kompressionsstrømper 01-10-2022
it - SKI 50.40 Computere og tilbehør Delaftale 1 07-09-2022
Linned vask- og lejeløsning 01-09-2022
Flytteforretninger (KomUdbud) 01-09-2022
Glidepuder og vendelagen (genbrugshjælpemidler) 01-09-2022
Personløfter (genbrugshjælpemidler) 01-07-2022
Beskæftigelsesindsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 01-07-2022
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2022
Indsatser i ressourceforløb 15-04-2022
Grafiske serviceydelser 2022 (ODK) 01-04-2022
Trykkeri, storformatprint og skilte 2022 (KomUdbud) 01-04-2022
Parykker og toupeer 16-03-2022
Artikler til børn og baby 01-02-2022
Storkøkkenudstyr Isenkram og Køkkenmaskiner (SKI) 01-02-2022
Taxikørsel (internt) 02-01-2022
Revisionsopgaver 01-01-2022
Erhvervspsykologisk rådgivning 01-01-2022
Gaderenhold inkl. ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger (ODK) 01-01-2022
Signalanlæg 01-01-2022
Vejtilsyn 01-01-2022
Danskuddannelse 01-01-2022
Lappe- og asfaltreparationer 01-01-2022
Kontorvarer, papir og skoleartikler (kontorartikler 2) SKI 50.55 02-11-2021
Ortopædisk fodtøj (Kropsbårne hjælpemidler) 01-11-2021
Kontorartikler - whiteboards, tavler m.v. 01-11-2021
Transport af hjælpemidler 01-10-2021
Vejsalt 30-09-2021
Afskårne blomster 01-09-2021
Mestrings-og jobafklaringstilbud til sygedagpengemodtagere 01-09-2021
Høretekniske Hjælpemidler 31-08-2021
Vikarydelser, sundhedsområdet 01-08-2021
Forflytningssejl (Genbrugshjælpemidler) 01-07-2021
Pumpestationer 01-07-2021
Trehjulede cykler (genbrugshjælpemidler) 01-07-2021
Engangsvaskeprodukter til ÆHF 01-06-2021
Genbrugshjælpemidler - manuelle kørestole 01-06-2021
Kantine, Lounge, Hvile og Care møbler-03.13 15-05-2021
it - SKI 50.43 Tablets 13-05-2021
Fødevarer (nethandel) 50.91 01-02-2021
Ortodontisk udstyr 01-02-2021
Planteservice & Planter 15-01-2021
Sikring ABA 2021 (KomUdbud) 01-01-2021
Skadedyr 01-01-2021
Skovservice og træpleje 01-01-2021
it - SKI 50.40 Forbrugsstoffer Delaftale 2 01-01-2021
Rengøringssystem - vask/leje 01-01-2021
ABA-inspektioner 2021 (KomUdbud) 01-01-2021
Servicering, reparation og indkøb af udstyr til Tandplejen 01-11-2020
Trykaflastende puder (genbrugshjælpemiddel) 01-11-2020
Vintertjeneste (Park & Vej) 01-09-2020
Kontormøbler-50.30 01-09-2020
Biblioteksmaterialer - SKI 15-08-2020
Rengøringsmaskiner 2020 01-08-2020
Tandreguleringsydelser - Internt regi 01-08-2020
Gardiner og Persienner 01-08-2020
Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr 01-07-2020
Formstøbte sæder 01-07-2020
Medicinske gasser / gasser til fødevarer 01-07-2020
Sygeplejeartikler (50.95) 01-06-2020
Brændstof og Fyringsolie (SKI) 01-06-2020
Beskæftigelsesmaterialer 01-06-2020
Genbrugshjælpemidler (50.98) 01-06-2020
Tilsyn i plejeboliger samt hos hjemmeboende borgere 01-06-2020
Daginstitutionsmøbler 31-05-2020
VinterVærksted 01-05-2020
Asfalt-slidlag 01-05-2020
Sport 01-05-2020
Daglige bankforretninger 01-05-2020
Saltspredere 20-04-2020
Skærmbriller og briller til pensionister 01-04-2020
Kropsbårne Hjælpemidler Ortoser til børn og voksne 01-04-2020
Skolemøbler 01-04-2020
Elevatorservice SKI 2020 16-03-2020
Personlig jobformidler 01-03-2020
3384 - Brandtætning, Havebæk Plejecenter 06-02-2017
Odense Letbane
Odense Letbane — L2 — Togsæt (Rolling Stock) 01-01-2017
Odense Letbane — L1 — Transportsystem (TRANSPORTATION SYSTEMS) 01-12-2016
Entrepriserne Civil Works 1-8 01-08-2016
Hotel / logi 01-04-2016
Odsherred Kommune
Sundhedshuset Fårevejle 27-01-2020
PROCESSIO ApS
Nye gummistøvler
SamAqua
Transport af affald (2023) 30-09-2023
Transport af sand, ristegods og biomasse 28-02-2023
Tømning af bundfældnings- og samletanke 31-12-2022
Rengøringsservice + vinduespolering 01-09-2022
SKI 50.70 - AV-Udstyr 31-12-2021
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS) 01-12-2021
SKI 50.55 - Kontorartikler 01-11-2021
Analysekit til spildevand 01-11-2021
Ledningsmateriale Distribution af vand 31-10-2021
Afhentning og behandling af affaldsfraktioner, forskelige fraktioner (KF) 01-10-2021
Certificering 25-09-2021
Afhentning og behandling af fraktion, farligt affald (Provas) 01-07-2021
Analog målere/koldtvandsmålere og suppleringskøb af fjernaflæste målere til bestående anlæg. 01-07-2021
SKI 02.08 - Del 2 Mobiltelefoner og udstyr (2021) 01-07-2021
SKI 02.08 - Del 1 Telefonabonnement (2021) 01-07-2021
Manuelt asfaltarbejde (Ærø) 01-07-2021
SKI 03.13 - Møbler 15-05-2021
SKI 50.43 - Tablets (2021) 13-05-2021
Fjernaflæste målere Investering (VCS) 01-03-2021
Entreprenørydelser for vandledningsarbejde og spildevandstrykledninger (VCS) 01-02-2021
Forbrugsafregning - transition 01-02-2021
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, drift og anlægsprojekter (VCS) 01-02-2021
Entreprenørydelser på vandledningsarbejder - Retningsstyret underboring/cracking (VA) 01-02-2021
Entreprenørydelser på Ledningsbrud samt opgravning og reetablering (VA) 31-01-2021
Planteservice 14-01-2021
Slidelagsreetablering af belægningsarbejde (VA) 01-01-2021
Forsikring 01-01-2021
Måtteservice, tøjvask, tøjleje og linned 01-12-2020
Poser, bio- og skraldesække 01-12-2020
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg 01-10-2020
Servicearbejder, el-arbejde mv. (KF) 01-09-2020
SKI 50.20 - Forbrugsartikler 07-07-2020
Oprensning af regnvandsbassiner 01-07-2020
SKI 09.01 - Fødevarer og engangsartikler 01-07-2020
Indretning/Inventar til biler 01-07-2020
Udviklingskontrakt: Nyttiggørelses af biogødning 01-06-2020
Renovering af pumpestationer 2020 (VCS) 01-06-2020
SKI 50.85 - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie 01-06-2020
Renovationskørsel for Nyborg Forsyning og Service (NFS) 01-06-2020
SKI 50.85 - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer (Brændstof, Benzin og Diesel) 01-06-2020
Arbejdsbeklædning og sko 14-05-2020
Elektrikerydelser (FRSE) 01-05-2020
Vandkvalitets- og øvrige målere til proces 01-05-2020
Smedeydelser til procesanlæg (VCS) 01-05-2020
Containere 01-05-2020
Serviceaftale/Eftersyn Lovpligtig eftersyn af udstyr 01-05-2020
Hushåndværkere (VCS) 01-05-2020
Brøndgods 01-04-2020
EL-Tavler, El-komponenter og Diverse El-artikler til SRO og Sikkerhedssystemer 01-03-2020
Gaskedel 9 MW Langelandsvej 20 (NFS) 01-02-2020
4 akslet lastbil med kroghejs (VA) 01-02-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker vest/øst (Provas) 01-02-2020
Entreprenørydelser for Provas 15-01-2020
Containerkørsel fra genbrugsstationer (NFS) 01-01-2020
Omlastning af forbrændingsegnet affald (Provas) 01-01-2020
Teknisk Rådgivning 01-12-2019
Forbrugsafregning (Forretningsudvikling/Invest) 01-11-2019
TV-inspektion og spuling 01-11-2019
Pulpning af organisk husholdningsaffald (OR) 01-10-2019
SKI 50.62 - Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder 01-03-2019
Sermersooq
offentlig udbud Vedrørende distribution og service på madleverancer til ældre medborgere i Nuuk 01-04-2020
test
Offentligt udbud vedrørende leverancer af møbler, inventar m.v.
Slagelse Kommune
CKE - D - 37178 - Udskiftning af paptag og tagrender m. v. Æblehuset 01-11-2020
CKE - D - Murer Pulje 1 01-10-2020
CKE-A 20.14 Rådgiverudbud Ny daginstitution mellem ndr. Ringgade og Bakkevej 10-09-2020
Energimærkning 10-08-2020
CKE-D 20.06 - Udskiftning af pumper og ventilator - Slagelse Svømmehal 20-07-2020
CKE-A 20.03 Frikløveren Etape 2 - Rådgivning 09-07-2020
CKE-D 20.06 - Installering af varmepumper - Storebæltskolen 06-07-2020
CKE-D 20.06 - Etablering af varmepumper - Stillinge Skole 29-06-2020
CKE-D 20.06 - Ny Luft/vand Varmepumpe - Naturcenter Agersø 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Energioptimering af ventilationsanlæg - Antvorskov Hallen 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Nyt Ventilationsanlæg - Skælskør Skole 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Konvertering af lys til LED - Antvorskov Skole 25-05-2020
CKE-A 20.02.203 Udstykning Tidselbjerget - etape 1B 15-05-2020
CKE-D 20.06 - Nyt lys i gangareal - Administrationsbygningen 04-05-2020
CKE - D - Magasinet, Strandgade , etablering af handicaptoilet 04-05-2020
CKE - D - 37134 - Rensning og maling af tag 01-05-2020
CKE - D - Flisebelægning Pulje 1 01-05-2020
CKE - D - 35272 - Udskiftning af gulve 01-05-2020
CKE - D - 35320 - Udskiftning af hegn 01-05-2020
CKE - D - Asfaltbelægning Pulje 1 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 1 01-05-2020
CKE - D - Maler pulje 1 01-05-2020
CKE - D - Murer Pulje 2 01-05-2020
CKE - D - Maler pulje 2 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 6 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 2 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 7 01-05-2020
CKE - D - 35239 - Ny solafskærmning 01-05-2020
CKE - D - 37104 - Renovering for opstigende gundfugt 01-05-2020
CKE - D - 37135 - Rep. af gl. paptag på fællessalen. 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 4 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 5 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 3 01-05-2020
CKE-A 20.12 Søndermarks Skolen 27-04-2020
CKE-D 20.300 Udskiftning & programmering af armaturer og sensorer 27-04-2020
CKE-E 20.338/Antvorskovhallen/Energi renovering af lys B-hal 20-04-2020
CKE-D 20.354 Marievangsskolen, Holmstrupvej 3-5, Slagelse, AT påbud lokale A7 og A10. 20-04-2020
CKE-E 20.337/Kulturhuset Korsør/Energi renovering af ventilation/varme i Marmorsalen 20-04-2020
CKE-D 20.360/Storebæltsskolen, Storebælts Erhvervspark 1/Konvertering af ABA 20-04-2020
CKE-D 20.361/Søndermarksskolen, Byskov Alle 41/Udskiftning af støttemur (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.362/Tårnborg skole, Tjærebyvej 1/Udskiftning af redegynge (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.333/Rådmandscentret, Rådmandshaven 1/Nye loftplader i cafen (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.366/CPUS Værested Birkehuset, Egersundvej 30 TAKST/Stryning af 4 birketræer (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.369/CPUS Østergården, Østervej 34A TAKST/Udskiftning af isolering over fælles stue samt montering af vindplader ved trekantgavl (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.370/CPUS Østergården, Østervej 34A TAKST/Fritlægning af tagrender 2 sider ( etape 2 og 3 af 4) (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.363/Vemmelev skole, Skolevej 2/Udskiftning af solafskærmning i træ (FM 2020) 20-04-2020
CKE-D 20.330/Bjergbyparken, Hashøjvej 7 Boligad/Demontering af solceller, udskiftning af utætte tagplader og genmontering af solcellerne (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.326/Vestre skole, Musik & Sprogskole, Sct. Pedersgade 18/Murerarbejder udv. ( FM2020 ) 20-04-2020
CKE-D 20.348/Familiecenter, Bragesvej 6/Udskiftning af 2 stk. EBM ventilatorer. Demontering af eksisterende, og montage at nye . (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.349/Familiecenter, Bragesvej 6/Udskiftning af armetaturer . (FM2020) 20-04-2020
CKE-E 20.341/Tårnborg skole/Energioptimering af ventilationsanlæg. 20-04-2020
CKE-E 20.342/Næstvedvej 15/Energi renovering af lys 20-04-2020
CKE-D 20.345/A-Spor (SFO), Kastaniealleen 1 lejet/Udskiftning af Piratskib (FM 2020 ) 20-04-2020
CKE-D 20.347/Broskolen, Birkemosevej 11/Udvendig belysning (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.350/Familiecenter, Bragesvej 6/Udskiftning af blandekredse i teknikrum + indregulering af radiatorer. 20-04-2020
CKE-D 20.352/Flakkebjerg skole, Flakkebjerg hovedgade 34/Udskiftning vinder 4 stk. ved billedkunst (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.355/Skælskør skole, Gammelgade 10, Leaset/Udskiftning af hegn ( FM 2020 ) 20-04-2020
CKE-D 20.359/Storebæltsskolen, Storebælts Erhvervspark/Udskiftning af tag på vindfanget (FM2020) 20-04-2020
CKE-E 20.340/Storebæltskolen/Lysprojekter kontorbygningen (etape 3) 20-04-2020
CKE-E 20.339/Kirkeskovhallen/Energi renovering af lys 20-04-2020
CKE-D 20.351/Familiecenter, Bragesvej 6/Lysprojekt 20-04-2020
CKE-D 20.356/Skælskør skole, Gammelgade 10, Leaset/Udskiftning af Brugsvandsanlæg i teknikrum 20-04-2020
CKE-D 20.357/Skælskør skole, Gammelgade 10, Leaset/Udskiftning af blandekredse i teknikrum 20-04-2020
CKE-D 20.358/Skælskør skole, Gammelgade 10, Leaset/Udskiftning af varme og ventilationsanlæg til hal/gymnastiksal 20-04-2020
CKE-D 20.331/Genoptræningen Skolen v/Noret, Linde Alle 56/Udskiftning af trådhegn (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.343/Antvorskov skole, Sejerøvej 1/Vindues udskiftning bygning A-B-C (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.353/Marievangsskolen, Holmstrupvej 3-5/Nye Aludøre parti til Sløjd (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.365/CPUS Værested Birkehuset, Egersundvej 30 TAKST/Udskiftning af vinduer (FM 2020). 20-04-2020
CKE-D 20.372/CSU og Nørrevang, Rosenkildevej 88B TAKST/Belægnings opgave ( FM 2020) 20-04-2020
CKE-D 20.376/Entreprenørafdelingen, Teglværksvej 5/AT-krav om rumventilation på værksted 20-04-2020
CKE-D 20.380/Jobcenter, Kalundborgvej 59A/Facade vindues udskiftning Etape 4 (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.367/CPUS Værested Birkehuset, Egersundvej 30 TAKST/Udskiftning af eternittag (FM 2020). 20-04-2020
CKE-D 20.368/CPUS Østergården, Østervej 34A TAKST/Udskiftning a vinduer/døre (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.371/CSU og Nørrevang, Rosenkildevej 88B TAKST/Renovering af betonfundamenter (FM 2020) 20-04-2020
CKE-D 20.377/Sundhedscenter, Smidstrupvej 7 Udlejning/Renovering af trapper mod vest og øst (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.378/Blomstervænget 4 Udlejning/Udskiftning af 50 m. hegn (FM 2020) 20-04-2020
CKE-D 20.306/Benediktevejens specialbørnehave, Benediktevej 1, Slagelse/Udskiftning af gulve (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.373/Annemarievej/Konvertering af ABA 20-04-2020
CKE-D 20.374/VASAC Rosenkildevej 91B, Kulturhus TAKST/AT- Lydlofter ved musiklokale (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.375/Entreprenørafdelingen, Teglværksvej 4/Rep. af fuger og udskiftning af frostsprængte sten (FM 2020). 20-04-2020
CKE-D 20.307/Benediktevejens specialbørnehave, Benediktevej 1, Slagelse/Malerbehandling af udhæng og sternkanter (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.321/Søndermarkshallen, Byskov Alle 41/Terræn regulering (FM2020) 20-04-2020
KE-D 20.324/Slagelse Museum, Bredegade 11A, Slagelse/Gennemgang af vinduer ( FM 2020 ) 20-04-2020
CKE-D 20.329/Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6, Slagelse/Nyt paptag på længer (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.313/Troldebo Børnehave, Skovvej 122B/Afvanding af vejareal (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.314/Alle/Opdatering af Legepladser 20-04-2020
CKE-D 20.320/Søndermarkshallen, Byskov Alle 41/Omlægning af flisebelægning (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.334 Smedegade plejecenter, Smedegade 32, Slagelse, Modernisering af elevator . 20-04-2020
CKE-D 20.335 Smedegade plejecenter, Smedegade 32, Slagelse, Ny gulvbelægning og maling på 2. sal. 20-04-2020
CKE-D 20.328 Østre Skole, Skovsøgade 10-12, Slagelse, Udskiftning af 2 ovenlys A bygningen 20-04-2020
CKE-D 20.332 Genoptræningen Skolen v/Noret, Linde Alle 56, Korsør, Rep af murværk. 20-04-2020
CKE-D 20.346 Broskolen, Birkemosevej 11, Korsør, Ventilation af IT rum 20-04-2020
CKE-D 20.379 Jobcenter Ungehus,Willemoesvej 2D (Bredahlsgade 3C), Slagelse, Opdeling af rum til samtalerum 1 sals plan. 20-04-2020
CKE-E 20.336 Vejsgårdens Børnehave, Vemmelev, Energi renovering af ventilations anlæg 20-04-2020
CKE-D 20.344 Antvorskov skole, Sejerøvej 1, Slagelse, Udskiftning af 3 Aludøre. 20-04-2020
CKE-A 20.04 - Ombygning af fløj på Broskolen til Børnehuset Loppen 20-04-2020
CKE-D 20.301 B & U forvaltningen, Torvegade 22-24-26, Slagelse, Udskiftning af ovenlys på bagsiden 20-04-2020
CKE-A 20.10 Eggeslevmagle Skole 20-04-2020
CKE-A 20.20 Antvorskovskolen 20-04-2020
CKE-D 20.325 Vestre skole, Musik & Sprogskole, Sct. Pedersgade 18, Slagelse, AT-Påbud :loftplader og væg absorbenter til base 1-6 20-04-2020
CKE-D 20.327 Østre Skole, Skovsøgade 10-12, Slagelse, Opdeling af rum til samtalerum 1 sals plan 20-04-2020
CKE-D 20.316 Antvorskov hallen, Sejerøvej 1, Slagelse, Eftervisning af flyverpunkter store hal 20-04-2020
CKE-D 20.317 Korsør svømmehal, Nor Alleen 1, Korsør, Udskiftning af vinyl i cafe efter montering af ny disk. 20-04-2020
CKE-D 20.312/Trestensgården, Hesselbyvej 29/Opgravning af snebærbuske (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.311/Skovbrynet Børnehave., Kirkerupvej 18A/Udskiftning af hegn på legepladsen ( FM 2020 ) 20-04-2020
CKE-D 20.310/Hesselgården, Sorøvej 74/Fældning af træer . (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.319/Korsørhallen, Tovesvej 30 A-C/Renovering af omklædningsrum og baderum (FM 2020) 20-04-2020
CKE-D 20.318/Korsørhallen, Tovesvej 30 A-C/Udskiftning af facader og vinduer på Klubhus (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.315/Antvorskov hallen, Sejerøvej 1/Eternitbeklædning på indv. gavl er i stykker (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.309/Boeslunde Børnehave, Hovstien 36 (Elmely)/Udskiftning af ruchebane (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.304/Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11/Udskiftning af El-Tavle (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.302 /Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11/Udskiftning af ovenlys i Kantinen (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.381 Jobcenter, Kalundborgvej 59A, Slagelse, Skiftning af gulve etape 5. 20-04-2020
CKE-D 20.308/Boeslunde Børnehave, Hovstien 36 (Elmely)/Udskiftning af defekt køkken (FM 2020 ). 20-04-2020
CKE-D 20.322/Kulturhuset, Skolegade 1/Rep. af fuger og udskiftning af frostsprængte sten (FM 2020). 20-04-2020
CKE-D 20.323/Magasinet Strandgade, Strandgade 14A/Etablering af handicaptoilet samt etablering af niveaufri adgang (FM2020) 20-04-2020
CKE-D 20.303 Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, Slagelse, Reetablering af kobberudhæng 14-04-2020
CKE-D 20.305 Antvorskov børnegård, Anholtvej 5, Slagelse Opsætning af nye forlister på hele gang areal. 14-04-2020
CKE-A 20.09 Vemmelev skole 13-04-2020
Ventilationsservice 06-04-2020
CKE 19.33 Skulptur på Solens Plads, Korsør 01-04-2020
CKE-A 20.07 Storbæltshallen 01-04-2020
CKE 19.25 - Sundhedshus i Slagelse - ENT 01-04-2020
CKE 19.37 Eggeslevmagle Skole, Madkundskab, Rådgiverudbud 24-03-2020
CKE 19.13 Baggesensskolen, Natur og Teknik, Rådgiverudbud 23-03-2020
CKE 19.09 Baggesensskolen, Madkundskab 23-03-2020
Svendborg Kommune
Kropsbårne hjælpemidler - Parykker (2C) 01-11-2021
Kropsbårne hjælpemidler - Ortopædisk fodtøj (2B) 01-11-2021
Nødkald og vagtcentral 01-11-2021
Rengøringsydelser 01-11-2021
Serviceaftaler på ventilationsanlæg 01-10-2021
Kontorartikler (SKI 50.55) 01-10-2021
Hårde hvidevarer 01-09-2021
Vejsalt (SKI 50.80) 01-09-2021
Høretekniske hjælpemidler 01-09-2021
Befordring 01-08-2021
SKI 50.99 Genbrugshjælpemidler (II) 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler (1G) (SI-hjælpemidler) 01-06-2021
Beredskabsaftaler (Bygningsskadeservice og Vejservice) 01-06-2021
Genbrugshjælpemidler (1F) (Komfort kørestole) 31-05-2021
Bankforretninger 01-05-2021
Sengekørsel (inkl. hjælpemidler) 01-05-2021
Tablets (SKI 50.43) 01-04-2021
Genbrugshjælpemidler (1A) (El-kørestole) 31-03-2021
Maskinvedligeholdelse m.v. på Svendborg Havns skibe 01-03-2021
Planteservice 15-01-2021
Beredskabsaftaler (autoassistance og brandslukningsudstyr) 15-01-2021
Elevatorservice 01-01-2021
Forsikringer 01-01-2021
Datakommunikation/WAN 01-01-2021
Kørebaneafmærkning 01-01-2021
Sikring (AIA, ABA, ITV) - Service, vedligehold, køb, inspektion m.v. 01-01-2021
Fødevarer (nethandel) - (SKI 50.91) 01-01-2021
Stomi 31-12-2020
Sygeplejeartikler (SKI 50.95) 01-11-2020
Kontormøbler (SKI 50.30) 01-10-2020
Artikler til børn og baby 01-10-2020
Rengøringsmaskiner 15-09-2020
Sportsudstyr og eftersyn 01-09-2020
Beskæftigelses- og hobbymaterialer 15-08-2020
Biblioteksmaterialer og tidsskrifter (SKI 50.04 + 50.05) 15-08-2020
Fortov Nyborgvej 03-08-2020
Liv i min by 03-08-2020
Den blå kant etape 1 01-08-2020
Digitale læremidler (SKI 02.40) 01-08-2020
Forbrugsartikler (SKI 50.20) 01-07-2020
Lys og Lyd (L2021) 02-06-2020
Befordring (L2021) 01-06-2020
Toiletter og bad (L2021) 01-06-2020
Håndværkerydelser (Maler) 01-06-2020
Tribuner til stadion (L2021) 01-06-2020
Kaffe/the og kaffemaskiner (køb/leje) 01-06-2020
Eventmateriel - Telte, borde, stole mm. (L2021) 01-06-2020
Bespisning (L2021) 01-06-2020
Daginstitutionsmøbler 01-06-2020
Brændstof og fyringsolie (SKI 50.85) 01-06-2020
Genbrugshjælpemidler (SKI 50.98) 20-05-2020
Brystproteser (Kropsbårne hjælpemidler 2A) 01-05-2020
Ortoser, bandager, korsetter m.v. (Kropsbårne hjælpemidler 3) 01-04-2020
LOMA (Lokal Mad), fødevarer 01-04-2020
Biler, hjemmeplejen (SKI 50.86) 01-02-2020
Diabetesprodukter 01-02-2020
Vægtertjeneste 01-02-2020
Vikarydelser, sygeplejersker m.fl. (SKI 17.17) 01-12-2019
Materialer til Naturfag 16-11-2019
Stågerupvej
Rantzausminde Skole - Rørudskiftning
Byhaveskolen - Ændring af toilet
Hundstrupvej
Rantzausminde hallen - Opførelse af vindfang
Musikskolen - Glasværn
Ungdomsskolen - Facade renovering
Issøskolen afd. Stenstrup - Vinduesudskiftning
Udskiftning af tag Daginstitution - Ryttergården
Nedrivning af tidl. NH Bugser - Nordre Kajgade
Tåsinge Plejecenter - Rørudskiftning
Stenstrup Plejecenter - Rørudskiftning
Issøskolen afd. Kirkeby - Tilgængelighed
Fortov Egensevej
Ændring af krydset Nørremarskvej/Mynderupvej
Nedrivning af Den sorte Hal - Nordre Kajgade
Svendborg Bibliotek - Vinduesudskiftning
Cykelsti i Kirkeby
The Regional Data Hub
Scaling - optimization of the use of space in municpal buildings 01-05-2020
Thisted Kommune
Juridiske ydelser vedr. dagpengeregres 14-09-2019
Fersk kød 01-09-2019
Kommunale begravelser 01-09-2019
Kolonial 01-09-2019
Kaffe, choko og te 01-09-2019
Engangshandsker 01-03-2019
Sygeplejeartikler 01-03-2019
Stomi 01-09-2018
Urologi 01-09-2018
Tele og Data SKI 50.48 01-05-2018
Toner 01-03-2018
Kopipapir 01-03-2018
Kontorartikler 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler Dyner til sansestimulering 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler madrasser 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler mobile ståløfter og sejl 01-03-2018
Brystproteser 01-01-2018
Aftørringspapir 01-01-2018
Rottebekæmpelse 01-01-2018
Rengøringsmidler 01-01-2018
Affaldsposer 01-01-2018
Varde Kommune
Forbrugsartikler - SKI aftale 50.20
Vintertjeneste
Sygeplejeartikler - SKI aftale 50.95
Ortopædisk fodtøj §112
Rådgiveropgave: Naturcykelsti - Nymindegab
Offentlig toiletbygnig i Arnbjerg, Varde
Færdselstavler
Renovering - Lykkegårdshallen
Kontormøbler - SKI aftale 50.30
Babyudstyr og tvillingebarnevogne
Biblioteksmedier - SKI aftale 50.05
Legeplads-, fitness- og aktivitetsudstyr
Sportsudstyr
Datakommunikation/WAN - SKI aftale 50.46
Tablets - SKI aftale 50.43
Internetforbindelser - SKI aftale 50.47
Kontorartikler, skoleartikler og kopipapir - SKI aftale 50.55
Lerpøthus - tagrenovering
Tidsskrifter 50.04
Affaldshåndtering
Bus og turistkørsel
Rengøring i bygninger
Tele og Data - SKI aftale 50.48
AV-udstyr - SKI aftale 50.70
Outrup Skole - tagrenovering
Kompressionsstrømper §112
Off. Toilet Børsmose Strand - nedrivning og nybyg
Nordenskov skole - fugearbejde (flere etaper)
Alarmsystemer AIA & ADK
Dobbeltrettet cykelsti langs med Tiphedevej
Dobbeltrettet cykelsti langs med Skovlundvej
Nedrivning - Fiskerivej 12A, Ansager
Nedrivning - opgave på Ansager Skole
Nr. Nebel - nyt integretet bibliotek
Blåvandshuk Fyr, fyrmesterboligen - tag- og facaderenovering
Næsbjerg Børnehave - Dræning af legeplads
Nedrivning - Bejsnapvej 4, Ølgod
Operationel leasing
Ventilation - Service og vedligehold af anlæg
Biler
Blåvandshuk Skoles admininstration - fugearbejde
Computer - SKI aftale 50.40
Helbredstillæg Fodbehandling
Fødevarer - SKI aftale 50.91
Pladsanvisning
Vintertjeneste ved/i institutioner
Urologiprodukter
Omsorg, Sundhed og Bostedsystem
Dentalprodukter
Bookingsystem til Kultur og Fritid
ESDH-system
Gadebelysning
Genbrugshjælpemidler
Høretekniske hjælpemidler
Rottebekæmpelse
Jobcenterløsning
Lovinformationssystem
Madproduktion til ældreområdet
Standard-software - SKI aftale 50.49
ESDH - Personsagsområdet
Vesthimmerlands Kommune
Cykelsti - Trend 20-07-2020
Skift af vinduer, dør og port, på Gatten Møllevej 93, Gatten 13-04-2020
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Nedrivning af blandeanlæg mv. i Flejsborg 05-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018
VisioBox ApS
Kontormøbler
Forsikring