Entities

Procurement plans - Public


NameContract start
Assens Kommune
Kompressionsstrømper 01-10-2020
Bandager og ortoser 01-09-2020
Opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere 01-08-2020
Asfalt 16-07-2020
Ortopædisk fodtøj 01-05-2020
Brystproteser 01-04-2020
Vejskilte og jernvarer 01-04-2020
Krisepsykologordning 13-03-2020
Psykologisk rådgivning 13-03-2020
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Renovering af af vandinstallation, Stenløse Hallerne 17-07-2019
Græstedgård, etablering af køkkenventilation 17-09-2018
Græstedgård, køkkenrenovering 17-07-2018
Faaborg-Midtfyn Kommune
Bøgebjergskolen integrering af SFO - Entreprenørudbud 01-04-2020
Renovering af idræthaller 2020 - Entreprenørudbud 01-04-2020
Carl Nielsen Skolen, brandforhold og renovering af toiletter - Entreprenørudbud 01-04-2020
Heldagsskolen Faaborg MIdtfyn - Entreprenørudbud 01-01-2020
Food Loop System
Food Loop System
Fredericia Kommune
31-01 19/3388 Vindues udskiftning Brandstationen 12-08-2019
18/10708 Fjernelse af plantebed ved Sundhedshuset bygning B 01-03-2019
Furesø Kommune
Farum Kulturhus - APV - Renovering af facader og vinduer med energioptimering 01-06-2020
Skovbakken - Etablering af balanceret ventilation 01-04-2020
Palægården - Konvertering af naturgas til fjernvarme 01-03-2020
Åkanden - varmepumpe, solceller, LED og vinduer 01-03-2020
Galaksen (biblotek) - APV Lys 28-02-2020
Farumsødal - APV støj 28-02-2020
Farumsødal - APV belysning 28-02-2020
Botilbud - ombygning
Lille Værløse Skole - Ombygning af affaldsbygning
Solvangskolen energiprojekt - facade-tag-ovenlys
Søndersøskole - energiprojekt - utætte døre
Syvstjerneskolen - Vinduer
Rensning af brønde og lidt tagrender
Værløse Svømmehal - Udskiftning af UP-light
Lille Værløse Skole - Etablering af 2 vekslere
Familiehus (midlertidig løsning) - Mindre forbedringer indvendig
Hjælpemiddeldepot - APV Kulde/træk, ventilation m.v.
Dagplejen - Generel vedligehold
Græshoppen - Ny gulvbelægning
Egeskolen - Renovering af tårnur
Farum Vejgaard - Renovering, vedligehold og ombygning indvendig
Flere steder - mindre forbedringer ift. tilgængelighed
Birkhøj - APV, akustiklofter
Børnehuset Solbjerg - APV Komfur/arbejdsstillinger m.v.
Solvangskolen - Kloak
Gribskov Kommune
Internetforbindelser 01-03-2022
Hårde hvidevarer 01-12-2020
Urologi 01-10-2020
Sygeplejeartikler 01-06-2020
Diabetesartikler 01-04-2020
ERP (økonomi/personale) IT system 01-01-2020
STU (særligt tilrettelagt uddannelse til unge med særlige behov) 01-10-2019
Inkontinens (voksenbleer) 01-09-2019
Computere 01-09-2019
Kopi og print 01-06-2019
Genbrugshjælpemidler 01-06-2019
Service af ventilationsanlæg 01-06-2019
Serverdrift 01-05-2019
Indsamling af dagrenovation 01-05-2019
Fødevarer 01-03-2019
Kantinedrift og mødeforplejning 01-01-2019
Byggevarer 01-12-2018
Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder 01-12-2018
Urologi-produkter 01-10-2018
Drift af depot og logistik (hjælpemidler) 01-10-2018
Hårde hvidevarer 01-09-2018
Konsulentydelser (specialiserede børneområde) 01-08-2018
Signalanlæg 01-08-2018
AV Udstyr 11-06-2018
Tele og Data 29-05-2018
Tablets 13-05-2018
Jammerbugt Kommune
Stomi Produkter §112 31-10-2022
Inkontinenprodukter - poser og katetre §112 31-10-2022
Kapitalforvaltning 01-07-2022
Bankforretninger 01-07-2022
Forsikring 01-01-2022
Vask og leje af beklædning til personalet i ældresektoren 01-09-2021
Leje og vask af beklædning til personalet i Sundhedsområdet 01-09-2021
Paryk §112 31-01-2021
Legetøj (inde/ude) 01-12-2020
Plejecentre 01-11-2020
Kompressionsstrømper 01-10-2020
Hobby- og beskæftigelsesartikler 01-09-2020
Kontormøbler 01-09-2020
Bleer §112 31-07-2020
Forbrugsartikler SKI 50.20 08-07-2020
Biblioteksmaterialer 16-06-2020
Brystproteser §112 01-06-2020
Ortopædisk fodindlæg samt fodtøj 01-06-2020
Sygeplejeartikler SKI 50.95 23-05-2020
Brændstof 01-04-2020
Måtteservice 01-03-2020
Udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads - Orientering 19-02-2020
Opførelse af depot og mødelokaler på Klokkestøbervej 4, Pandrup 12-02-2020
Byggemodning Engkrogen, Biersted 13-01-2020
Revision 01-01-2020
EL 01-01-2020
Biler til hjemmeplejen (SKI) 01-01-2020
Biersted skole 22-10-2019
Leverance og montage af rottespærre område Aabybro 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Fjerritslev 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Brovst 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Pandrup 03-06-2019
Udskiftning af blyinddækning Brovst administrationsbygning 03-06-2019
Sundhedsvikar 01-05-2019
Morsø Kommune
Kontor- og skoleartikler 01-10-2020
Nedrivning af Rolighedsstræde 4, Sdr. Dråby 01-04-2020
Vandløbsrestaurering Morsø 02-03-2020
Nedrivning af Grydhøjvej 2, Bjergby 01-03-2020
Forpagtning af Bybrønden 01-03-2020
Nedrivning af Langebæksgade 30-32, Nykøbing 03-02-2020
Nedrivning af Elsøvej 226, Frøslev 01-02-2020
Nedrivning af Ringsgade 3, Nykøbing M 01-06-2019
Odense Kommune
Boldbanevedligehold 2027 31-12-2027
Vedligehold af grønne områder (Park og Vej) 01-01-2027
Belægninger - Åbent land (funktionskontrakt) 01-11-2026
Forsikringsydelser 01-01-2026
Diabetesprodukter 01-02-2024
Kørebaneafmærkning 01-01-2024
Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn 2023 01-01-2024
Vedligehold af mindre grønne områder (Ejendomme) 01-01-2024
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel) 01-01-2024
Rydning og renholdelse af broer og bygværker 01-01-2024
Madservice til visiterede borgere 31-12-2023
Flaskegas 01-11-2023
Snerydning, mindre stier (hvide områder 2023) 01-10-2023
Grov arbejdsbeklædning og fodtøj (køb) 01-10-2023
Materialer til tandregulering 01-09-2023
Serviceaftale for automation og elektriske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Serviceaftale for mekaniske og hydrauliske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Arbejdsbeklædning til tandpleje,køkken og kantine (vask/leje) 01-04-2023
Bleer til inkontinens 01-04-2023
Graffitiafrensning 2023 01-04-2023
Dentalprodukter til tandbehandling 01-04-2023
El-kørestole 01-04-2023
Kids- og specialmåtter (vask og leje) 01-03-2023
Beskæftigelsesindsats "brobygning til uddannelse" 01-01-2023
Sundhedsordning 01-01-2023
Vedligehold af Assistenskirkegården og omegnskirkegårdene 01-01-2023
Udbud af cykler, tilbehør og reparation 01-01-2023
Sløjd-materialer (KomUdbud) 01-01-2023
Arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale (vask/leje) 01-11-2022
Lyskilder - SKI (50.62) 01-11-2022
AV-Udstyr SKI 50.70 03-10-2022
Tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse 01-10-2022
Kompressionsstrømper 01-10-2022
it - SKI 50.40 Computere og tilbehør Delaftale 1 07-09-2022
Glidepuder og vendelagen (genbrugshjælpemidler) 01-09-2022
Flytteforretninger (KomUdbud) 01-09-2022
Linned vask- og lejeløsning 01-09-2022
Personløfter (genbrugshjælpemidler) 01-07-2022
Beskæftigelsesindsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 01-07-2022
Lager og logistik stomi, tværsektorielt 01-06-2022
Indsatser i ressourceforløb 15-04-2022
Trykkeri, storformatprint og skilte 2022 (KomUdbud) 01-04-2022
Tidlig indsats for ny-sygemeldte borgere 01-04-2022
Grafiske serviceydelser 2022 (ODK) 01-04-2022
Parykker og toupeer 16-03-2022
Artikler til børn og baby 01-02-2022
Storkøkkenudstyr Isenkram og Køkkenmaskiner (SKI) 01-02-2022
Taxikørsel (internt) 02-01-2022
Signalanlæg 01-01-2022
Revisionsopgaver 01-01-2022
Erhvervspsykologisk rådgivning 01-01-2022
Gaderenhold inkl. ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger (ODK) 01-01-2022
Vejtilsyn 01-01-2022
Danskuddannelse 01-01-2022
Lappe- og asfaltreparationer 01-01-2022
Kontorvarer, papir og skoleartikler (kontorartikler 2) SKI 50.55 02-11-2021
Kontorartikler - whiteboards, tavler m.v. 01-11-2021
Ortopædisk fodtøj (Kropsbårne hjælpemidler) 01-11-2021
Transport af hjælpemidler 01-10-2021
Vejsalt 30-09-2021
Mestrings-og jobafklaringstilbud til sygedagpengemodtagere 01-09-2021
Afskårne blomster 01-09-2021
Høretekniske Hjælpemidler 31-08-2021
Vikarydelser, sundhedsområdet 01-08-2021
Trehjulede cykler (genbrugshjælpemidler) 01-07-2021
Pumpestationer 01-07-2021
Forflytningssejl (Genbrugshjælpemidler) 01-07-2021
Engangsvaskeprodukter til ÆHF 01-06-2021
Kantine, Lounge, Hvile og Care møbler-03.13 15-05-2021
it - SKI 50.43 Tablets 13-05-2021
Ortoteknik til tandregulering 01-03-2021
Fødevarer (nethandel) 50.91 01-02-2021
Planteservice & Planter 15-01-2021
it - SKI 50.40 Forbrugsstoffer Delaftale 2 01-01-2021
Legepladsinspektion 01-01-2021
ABA-inspektioner 2021 (KomUdbud) 01-01-2021
Skovservice og træpleje 01-01-2021
Rengøringssystem - vask/leje 01-01-2021
Sikring ABA 2021 (KomUdbud) 01-01-2021
Skadedyr 01-01-2021
Servicering, reparation og indkøb af udstyr til Tandplejen 01-11-2020
Trykaflastende puder (genbrugshjælpemiddel) 01-11-2020
Kontormøbler-50.30 01-09-2020
Vintertjeneste (Park & Vej) 01-09-2020
Rengøringsmaskiner 2020 01-08-2020
Gardiner og Persienner 01-08-2020
Formstøbte sæder 01-07-2020
Medicinske gasser / gasser til fødevarer 01-07-2020
Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr 01-07-2020
Biblioteksmaterialer - SKI 01-06-2020
Genbrugshjælpemidler (50.98) 01-06-2020
Brændstof og Fyringsolie (SKI) 01-06-2020
Tilsyn i plejeboliger samt hos hjemmeboende borgere 01-06-2020
Beskæftigelsesmaterialer 01-06-2020
Sygeplejeartikler (50.95) 01-06-2020
Daginstitutionsmøbler 31-05-2020
Sport 01-05-2020
Daglige bankforretninger 01-05-2020
Asfalt-slidlag 01-05-2020
VinterVærksted 01-05-2020
Saltspredere 20-04-2020
Skolemøbler 01-04-2020
Skærmbriller og briller til pensionister 01-04-2020
Kropsbårne Hjælpemidler Ortoser til børn og voksne 01-04-2020
Elevatorservice SKI 2020 16-03-2020
Personlig jobformidler 01-03-2020
Diabetesartikler 01-02-2020
3384 - Brandtætning, Havebæk Plejecenter 06-02-2017
Odense Letbane
Odense Letbane — L2 — Togsæt (Rolling Stock) 01-01-2017
Odense Letbane — L1 — Transportsystem (TRANSPORTATION SYSTEMS) 01-12-2016
Entrepriserne Civil Works 1-8 01-08-2016
Hotel / logi 01-04-2016
Odsherred Kommune
Sundhedshuset Fårevejle 27-01-2020
PROCESSIO ApS
Nye gummistøvler
SamAqua
Transport af affald (2023) 30-09-2023
Transport af sand, ristegods og biomasse 28-02-2023
Tømning af bundfældnings- og samletanke 31-12-2022
Rengøringsservice + vinduespolering 01-09-2022
SKI 50.70 - AV-Udstyr 31-12-2021
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS) 01-12-2021
Analysekit til spildevand 01-11-2021
SKI 50.55 - Kontorartikler 01-11-2021
Ledningsmateriale Distribution af vand 31-10-2021
Afhentning og behandling af affaldsfraktioner, forskelige fraktioner (KF) 01-10-2021
Certificering 25-09-2021
Afhentning og behandling af fraktion, farligt affald (Provas) 01-07-2021
Analog målere/koldtvandsmålere og suppleringskøb af fjernaflæste målere til bestående anlæg. 01-07-2021
SKI 02.08 - Del 1 Telefonabonnement (2021) 01-07-2021
SKI 02.08 - Del 2 Mobiltelefoner og udstyr (2021) 01-07-2021
Manuelt asfaltarbejde (Ærø) 01-07-2021
SKI 03.13 - Møbler 15-05-2021
SKI 50.43 - Tablets (2021) 13-05-2021
Fjernaflæste målere Investering (VCS) 01-03-2021
Entreprenørydelser for vandledningsarbejde og spildevandstrykledninger (VCS) 01-02-2021
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, drift og anlægsprojekter (VCS) 01-02-2021
Forbrugsafregning - transition 01-02-2021
Entreprenørydelser på vandledningsarbejder - Retningsstyret underboring/cracking (VA) 01-02-2021
Entreprenørydelser på Ledningsbrud samt opgravning og reetablering (VA) 31-01-2021
Planteservice 14-01-2021
Forsikring 01-01-2021
Slidelagsreetablering af belægningsarbejde (VA) 01-01-2021
Måtteservice, tøjvask, tøjleje og linned 01-12-2020
Poser, bio- og skraldesække 01-12-2020
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg 01-10-2020
Servicearbejder, el-arbejde mv. (KF) 01-09-2020
SKI 50.20 - Forbrugsartikler 07-07-2020
Indretning/Inventar til biler 01-07-2020
SKI 09.01 - Fødevarer og engangsartikler 01-07-2020
Oprensning af regnvandsbassiner 01-07-2020
Renovationskørsel for Nyborg Forsyning og Service (NFS) 01-06-2020
Udviklingskontrakt: Nyttiggørelses af biogødning 01-06-2020
Renovering af pumpestationer 2020 (VCS) 01-06-2020
SKI 50.85 - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie 01-06-2020
SKI 50.85 - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer (Brændstof, Benzin og Diesel) 01-06-2020
Arbejdsbeklædning og sko 14-05-2020
Containere 01-05-2020
Hushåndværkere (VCS) 01-05-2020
Vandkvalitets- og øvrige målere til proces 01-05-2020
Elektrikerydelser (FRSE) 01-05-2020
Smedeydelser til procesanlæg (VCS) 01-05-2020
Serviceaftale/Eftersyn Lovpligtig eftersyn af udstyr 01-05-2020
Brøndgods 01-04-2020
EL-Tavler, El-komponenter og Diverse El-artikler til SRO og Sikkerhedssystemer 01-03-2020
4 akslet lastbil med kroghejs (VA) 01-02-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker vest/øst (Provas) 01-02-2020
Gaskedel 9 MW Langelandsvej 20 (NFS) 01-02-2020
Entreprenørydelser for Provas 15-01-2020
Omlastning af forbrændingsegnet affald (Provas) 01-01-2020
Containerkørsel fra genbrugsstationer (NFS) 01-01-2020
Teknisk Rådgivning 01-12-2019
TV-inspektion og spuling 01-11-2019
Forbrugsafregning (Forretningsudvikling/Invest) 01-11-2019
Pulpning af organisk husholdningsaffald (OR) 01-10-2019
SKI 50.62 - Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder 01-03-2019
Sermersooq
offentlig udbud Vedrørende distribution og service på madleverancer til ældre medborgere i Nuuk 01-04-2020
test
Offentligt udbud vedrørende leverancer af møbler, inventar m.v.
Slagelse Kommune
CKE - D - Murer Pulje 1 01-10-2020
Energimærkning 10-08-2020
CKE-D 20.06 - Udskiftning af pumper og ventilator - Slagelse Svømmehal 20-07-2020
CKE-A 20.03 Frikløveren Etape 2 - Rådgivning 09-07-2020
CKE-D 20.06 - Installering af varmepumper - Storebæltskolen 06-07-2020
CKE-D 20.06 - 2 etape af lys udskiftning - Storebæltskolen 06-07-2020
CKE-D 20.06 - Udskiftning af Varmestreng etape 2 - Broskolen 29-06-2020
CKE-D 20.06 - Etablering af varmepumper - Stillinge Skole 29-06-2020
CKE-D 20.06 - Energioptimering af ventilationsanlæg - Antvorskov Hallen 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Nyt Ventilationsanlæg - Skælskør Skole 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Etablering af PIR-Føler - Skælskør Skole 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Ventilation i hovedbygningen - Hashøj Skole 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Ny Luft/vand Varmepumpe - Naturcenter Agersø 22-06-2020
CKE-D 20.06 - Konvertering af lys til LED - Antvorskov Skole 25-05-2020
CKE-A 20.02.203 Udstykning Tidselbjerget - etape 1B 15-05-2020
CKE-D 20.06 - Nyt lys i gangareal - Administrationsbygningen 04-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 5 01-05-2020
CKE - D - Flisebelægning Pulje 1 01-05-2020
CKE - D - 37135 - Rep. af gl. paptag på fællessalen. 01-05-2020
CKE - D - 35239 - Ny solafskærmning 01-05-2020
CKE - D - Asfaltbelægning Pulje 1 01-05-2020
CKE - D - 37134 - Rensning og maling af tag 01-05-2020
CKE - D - 35272 - Udskiftning af gulve 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 3 01-05-2020
CKE - D - 37104 - Renovering for opstigende gundfugt 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 4 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 7 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 2 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 6 01-05-2020
CKE - D - Murer Pulje 2 01-05-2020
CKE - D - Maler pulje 2 01-05-2020
CKE - D - Tømrer Pulje 1 01-05-2020
CKE - D - Maler pulje 1 01-05-2020
CKE - D - 36974 - Ny gitterport 01-05-2020
CKE - D - 37178 - Udskiftning af paptag og tagrender m. v. Æblehuset 01-05-2020
CKE - D - 35320 - Udskiftning af hegn 01-05-2020
Ventilationsservice 06-04-2020
CKE 19.25 - Sundhedshus i Slagelse - ENT 01-04-2020
CKE 19.33 Skulptur på Solens Plads, Korsør 01-04-2020
CKE 19.09 Baggesensskolen, Madkundskab 02-03-2020
CKE 19.13 Baggesensskolen, Natur og Teknik, Rådgiverudbud 02-03-2020
CKE 19.37 Eggeslevmagle Skole, Madkundskab, Rådgiverudbud 24-02-2020
Svendborg Kommune
Nødkald og vagtcentral 01-12-2021
Rengøringsydelser 01-11-2021
Kropsbårne hjælpemidler - Parykker (2C) 01-11-2021
Kropsbårne hjælpemidler - Ortopædisk fodtøj (2B) 01-11-2021
Kontorartikler (SKI 50.55) 01-10-2021
Serviceaftaler på ventilationsanlæg 01-10-2021
Vejsalt (SKI 50.80) 01-09-2021
Høretekniske hjælpemidler 01-09-2021
Befordring 01-08-2021
SKI 50.99 Genbrugshjælpemidler (II) 01-07-2021
Beredskabsaftaler (Bygningsskadeservice og Vejservice) 01-06-2021
Genbrugshjælpemidler (1G) (SI-hjælpemidler) 01-06-2021
Genbrugshjælpemidler (1F) (Komfort kørestole) 31-05-2021
Bankforretninger 01-05-2021
Sengekørsel (inkl. hjælpemidler) 01-05-2021
Hårde hvidevarer (SKI 50.26) 01-04-2021
Tablets (SKI 50.43) 01-04-2021
Genbrugshjælpemidler (1A) (El-kørestole) 31-03-2021
Maskinvedligeholdelse m.v. på Svendborg Havns skibe 01-03-2021
Vægtertjeneste 01-02-2021
Planteservice 15-01-2021
Beredskabsaftaler (autoassistance og brandslukningsudstyr) 15-01-2021
Fødevarer (nethandel) - (SKI 50.91) 01-01-2021
Elevatorservice 01-01-2021
Kørebaneafmærkning 01-01-2021
Datakommunikation/WAN 01-01-2021
Forsikringer 01-01-2021
Sikring (AIA, ABA, ITV) - Service, vedligehold, køb, inspektion m.v. 01-01-2021
Stomi 31-12-2020
Sygeplejeartikler (SKI 50.95) 01-11-2020
Artikler til børn og baby 01-10-2020
Kontormøbler (SKI 50.30) 01-10-2020
Rengøringsmaskiner 15-09-2020
Biblioteksmaterialer og tidsskrifter (SKI 50.04 + 50.05) 15-08-2020
Liv i min by 03-08-2020
Fortov Nyborgvej 03-08-2020
Gardiner og persienner 01-08-2020
Den blå kant etape 1 01-08-2020
Forbrugsartikler (SKI 50.20) 01-07-2020
Lys og Lyd (L2021) 02-06-2020
Bespisning (L2021) 01-06-2020
Eventmateriel - Telte, borde, stole mm. (L2021) 01-06-2020
Kaffe/the og kaffemaskiner (køb/leje) 01-06-2020
Toiletter og bad (L2021) 01-06-2020
Håndværkerydelser (Maler) 01-06-2020
Befordring (L2021) 01-06-2020
Beskæftigelses- og hobbymaterialer 01-06-2020
Daginstitutionsmøbler 01-06-2020
Fugtisolering Thurøbroen 01-06-2020
Brændstof og fyringsolie (SKI 50.85) 01-06-2020
Tribuner til stadion (L2021) 01-06-2020
Genbrugshjælpemidler (SKI 50.98) 20-05-2020
Brystproteser (Kropsbårne hjælpemidler 2A) 01-05-2020
Sportsudstyr og eftersyn 01-05-2020
Ortoser, bandager, korsetter m.v. (Kropsbårne hjælpemidler 3) 01-04-2020
LOMA (Lokal Mad), fødevarer 01-04-2020
Diabetesprodukter 01-02-2020
Biler, hjemmeplejen (SKI 50.86) 01-02-2020
Digitale læremidler (SKI 02.40) 01-02-2020
Vikarydelser, sygeplejersker m.fl. (SKI 17.17) 01-12-2019
Materialer til Naturfag 16-11-2019
Ændring af krydset Nørremarskvej/Mynderupvej
Cykelsti i Kirkeby
Hundstrupvej
Stågerupvej
Nedrivning af Den sorte Hal - Nordre Kajgade
Rantzausminde hallen - Opførelse af vindfang
Issøskolen afd. Kirkeby - Tilgængelighed
Rantzausminde Skole - Rørudskiftning
Fortov Egensevej
Udskiftning af tag Daginstitution - Ryttergården
Byhaveskolen - Ændring af toilet
Tåsinge Plejecenter - Rørudskiftning
Issøskolen afd. Stenstrup - Vinduesudskiftning
Svendborg Bibliotek - Vinduesudskiftning
Nedrivning af tidl. NH Bugser - Nordre Kajgade
Stenstrup Plejecenter - Rørudskiftning
Musikskolen - Glasværn
Ungdomsskolen - Facade renovering
The Regional Data Hub
Optimization of operations 19-02-2019
Mobility 30-08-2018
Thisted Kommune
Juridiske ydelser vedr. dagpengeregres 14-09-2019
Kaffe, choko og te 01-09-2019
Kolonial 01-09-2019
Fersk kød 01-09-2019
Kommunale begravelser 01-09-2019
Sygeplejeartikler 01-03-2019
Engangshandsker 01-03-2019
Urologi 01-09-2018
Stomi 01-09-2018
Tele og Data SKI 50.48 01-05-2018
Kopipapir 01-03-2018
Toner 01-03-2018
Kontorartikler 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler Dyner til sansestimulering 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler madrasser 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler mobile ståløfter og sejl 01-03-2018
Brystproteser 01-01-2018
Rottebekæmpelse 01-01-2018
Rengøringsmidler 01-01-2018
Aftørringspapir 01-01-2018
Affaldsposer 01-01-2018
Varde Kommune
Ventilation - Service og vedligehold af anlæg
Biler
Operationel leasing
Lovinformationssystem
ESDH - Personsagsområdet
Dentalprodukter
Madproduktion til ældreområdet
Fødevarer - SKI aftale 50.91
Pladsanvisning
Computer - SKI aftale 50.40
Vintertjeneste ved/i institutioner
Helbredstillæg Fodbehandling
Urologiprodukter
Omsorg, Sundhed og Bostedsystem
Standard-software - SKI aftale 50.49
Legeplads-, fitness- og aktivitetsudstyr
Sportsudstyr
Forbrugsartikler - SKI aftale 50.20
Biblioteksmedier - SKI aftale 50.05
Babyudstyr og tvillingebarnevogne
Outrup Skole - tagrenovering
Lerpøthus - tagrenovering
Kontormøbler - SKI aftale 50.30
Blåvandshuk Skoles admininstration - fugearbejde
Kompressionsstrømper §112
Renovering - Lykkegårdshallen
Offentlig toiletbygnig i Arnbjerg, Varde
Alarmsystemer AIA & ADK
Færdselstavler
Rådgiveropgave: Naturcykelsti - Nymindegab
Vintertjeneste
Ortopædisk fodtøj §112
Sygeplejeartikler - SKI aftale 50.95
Skovlunden - tagrenovering
Genbrugshjælpemidler
Høretekniske hjælpemidler
Bus og turistkørsel
Rengøring i bygninger
Rottebekæmpelse
Gadebelysning
Jobcenterløsning
Bookingsystem til Kultur og Fritid
ESDH-system
Nr. Nebel - nyt integretet bibliotek
Kontorartikler, skoleartikler og kopipapir - SKI aftale 50.55
Tidsskrifter 50.04
Datakommunikation/WAN - SKI aftale 50.46
Tablets - SKI aftale 50.43
AV-udstyr - SKI aftale 50.70
Affaldshåndtering
Internetforbindelser - SKI aftale 50.47
Tele og Data - SKI aftale 50.48
Vesthimmerlands Kommune
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Nedrivning af blandeanlæg mv. i Flejsborg 05-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018
VisioBox ApS
Kontormøbler