Entities

Procurement plans - Public


NameContract start
Assens Kommune
Krisepsykologordning 13-03-2020
Psykologisk rådgivning 13-03-2020
Vikarydelser 01-03-2020
Glide- og vendesystem 01-01-2020
Vejskilte og jernvarer 31-10-2019
Hobbyartikler 31-10-2019
Maskinel gadefejning og tømning af brønde 30-09-2019
Genbrugshjælpemidler - el-kørestole og kørestole 01-08-2019
Brandmateriel 01-08-2019
Skolekørsel 01-08-2019
Egedal Kommune
Fritidscenteret Sødalen, etablering af køkkenventilation 05-08-2019
Renovering af af vandinstallation, Stenløse Hallerne 17-07-2019
Græstedgård, etablering af køkkenventilation 17-09-2018
Græstedgård, køkkenrenovering 17-07-2018
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ombygning af tværgade 13 14-06-2019
Etsblering af 7§ lejligheder Søvej i Ringe Entreprenørudbud 03-06-2019
Tilbygning af aktivitshus og ombygning af Palleshave - Entreprenørudbud 03-06-2019
Hættegården Børnehaven - Entreprenørudbud 03-09-2018
Årselv Hallen - nyt tag - Entreprenørudbud 30-06-2018
Nordagerskolen, ombygning og renovering - Entreprenørudbud 11-06-2018
Øhavsskolen afd. Uglen, Renovering af lokaler - Entreprenørudbud 11-06-2018
Brahesmine Skolerne, afd. Horne og Svanninge - Entreprenørudbud 04-06-2018
Udvidelse af botilbud Palleshave Entreprenørudbud 04-06-2018
Cykelsti Nr. Broby- Brobyværk, Entreprenørudgifter 01-05-2018
Offentligt Toilet Faaborg 18-04-2018
Udvendig vedligeholdelse af materialegårds Entreprenørudbud 16-04-2018
Vesterparken Børnehave - Rådgiverudbud 05-02-2018
Hættegården Børnehave - Rådgiverudbud 01-02-2018
Udvidelse af botilbud Palleshave Rådgiverudbud 01-02-2018
Øhavsskolen afd. Uglen, Renovering af lokaler - Rådgiverudbud 22-01-2018
Nordagerskolen, ombygning og renovering - Rådgiverudbud 28-08-2017
Separering af vand, kommunale ejendomme - Entreprenørudbud 12-06-2017
Food Loop System
Food Loop System
Fredericia Kommune
31-01 19/3388 Vindues udskiftning Brandstationen 12-08-2019
18/10708 Fjernelse af plantebed ved Sundhedshuset bygning B 01-03-2019
Ventilationsprojekt Fjordbakkeskolen - tømrer 07-06-2017
Ventilationsprojekt Fjordbakkeskolen - VVS/Vent 07-06-2017
Ventilationsprojekt Fjordbakkeskolen - murer 07-06-2017
Ventilationsprojekt Fjordbakkeskolen - EL 07-06-2017
Ventilationsprojekt Fjordbakkeskolen - maler 07-06-2017
Gribskov Kommune
Internetforbindelser 01-03-2022
Hårde hvidevarer 01-12-2020
Urologi 01-10-2020
Sygeplejeartikler 01-06-2020
Diabetesartikler 01-04-2020
ERP (økonomi/personale) IT system 01-01-2020
STU (særligt tilrettelagt uddannelse til unge med særlige behov) 01-10-2019
Inkontinens (voksenbleer) 01-09-2019
Computere 01-09-2019
Genbrugshjælpemidler 01-06-2019
Kopi og print 01-06-2019
Service af ventilationsanlæg 01-06-2019
Serverdrift 01-05-2019
Indsamling af dagrenovation 01-05-2019
Fødevarer 01-03-2019
Kantinedrift og mødeforplejning 01-01-2019
Byggevarer 01-12-2018
Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder 01-12-2018
Drift af depot og logistik (hjælpemidler) 01-10-2018
Urologi-produkter 01-10-2018
Hårde hvidevarer 01-09-2018
Signalanlæg 01-08-2018
Konsulentydelser (specialiserede børneområde) 01-08-2018
AV Udstyr 11-06-2018
Tele og Data 29-05-2018
Tablets 13-05-2018
Herlev Kommune
Test 21-06-2019
Jammerbugt Kommune
Stomi Produkter §112 31-10-2022
Inkontinenprodukter - poser og katetre §112 31-10-2022
Kapitalforvaltning 01-07-2022
Bankforretninger 01-07-2022
Forsikring 01-01-2022
Vask og leje af beklædning til personalet i ældresektoren 01-09-2021
Legetøj (inde/ude) 01-12-2020
Plejecentre 01-11-2020
Kompressionsstrømper 01-10-2020
Hobby- og beskæftigelsesartikler 01-09-2020
Kontormøbler 01-09-2020
Bleer §112 31-07-2020
Forbrugsartikler 08-07-2020
Biblioteksmaterialer 16-06-2020
Brystproteser §112 01-06-2020
Ortopædisk fodindlæg samt fodtøj 01-06-2020
Sygeplejeartikler 23-05-2020
Brændstof 01-04-2020
Måtteservice 01-03-2020
Paryk §112 31-01-2020
Biler til hjemmeplejen (SKI) 01-01-2020
Revision 01-01-2020
EL 01-01-2020
Renovering af tagkonstruktion Brovst busterminal 01-10-2019
Blokhus Bæk - anden etape 23-09-2019
Udskiftning af blyinddækning Brovst administrationsbygning 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Aabybro 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Pandrup 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Fjerritslev 03-06-2019
Leverance og montage af rottespærre område Brovst 03-06-2019
Sundhedsvikar 01-05-2019
Morsø Kommune
Plastrenovationssække 01-01-2020
Leasing af pyloner 01-01-2020
Tømmerentreprise - det nye plejecenter Duelund - genudbud 13-11-2019
Buskørsel til og fra svømning 01-10-2019
Bar-moduler til Events på Mors 23-09-2019
Entreprise ved institutionerne på Ole Rømersvej 10-07-2019
Nyborg Kommune
dhjsadh 30-09-2016
Odense Kommune
Belægninger - Åbent land (funktionskontrakt) 01-11-2026
Forsikringsydelser 01-01-2026
Bevillingsbleer 01-04-2024
Elbiler 2023 01-11-2023
Snerydning, mindre stier (hvide områder 2023) 01-10-2023
Serviceaftale for mekaniske og hydrauliske installationer på Odins Bro 01-08-2023
Serviceaftale for automation og elektriske installationer på Odins Bro 01-08-2023
El-kørestole 01-04-2023
Graffitiafrensning 2023 01-04-2023
Arbejdsbeklædning til tandpleje,køkken og kantine (vask/leje) 01-04-2023
Kids- og specialmåtter (vask og leje) 01-03-2023
Sløjd-materialer (KomUdbud) 01-01-2023
Vedligehold af Assistenskirkegården og omegnskirkegårdene 01-01-2023
Udbud af cykler, tilbehør og reparation 01-01-2023
Beskæftigelsesindsats "brobygning til uddannelse" 01-01-2023
AV-Udstyr SKI 50.70 03-10-2022
Tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse (pulje) 01-10-2022
it - SKI 50.40 Computere og tilbehør Delaftale 1 07-09-2022
Genbrugshjælpemidler: glidepuder og vendelagen 01-09-2022
Linned vask og leje 2022 (Komudbud) 01-09-2022
Kompressionsstrømper (Kropsbårne hjælpemidler 2D) 01-09-2022
Flytteforretninger (KomUdbud) 01-09-2022
Genbrugshjælpemidler - badetaburet, bade- og toiletstole, plejesenge, toiletforhøjer (pulje) 01-07-2022
Parykker og toupeer 16-03-2022
Elevatorservice (SKI) 01-03-2022
Artikler til børn og baby 01-02-2022
Storkøkkenudstyr Isenkram og Køkkenmaskiner (SKI) 01-02-2022
Fødevarer til mindre institutioner (pulje) 01-02-2022
Udbud af beklædning til sundhedsfagligtpersonale i ÆHF 31-01-2022
Revisionsopgaver 01-01-2022
Vejtilsyn 01-01-2022
Lappe- og asfaltreparationer 01-01-2022
Gaderenhold inkl. ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger (ODK) 01-01-2022
Ortopædisk fodtøj - Kropsbårne hjælpemidler 01-11-2021
Genbrugshjælpemidler-rollator 15-10-2021
Genbrugshjælpemidler-El køretøj 15-10-2021
Vejsalt 30-09-2021
Mestrings-og jobafklaringstilbud til sygedagpengemodtagere 01-09-2021
Høretekniske Hjælpemidler 31-08-2021
Pumpestationer 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler - sejl 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler - Arbejdsstole 01-07-2021
Genbrugshjælpemidler - Trehjulede cykler 01-07-2021
Engangsvaskeprodukter til ÆHF 01-06-2021
it - SKI 50.43 Tablets 13-05-2021
Afskårne blomster 01-04-2021
Transport af hjælpemidler 01-04-2021
Dentalprodukter til tandbehandling 01-04-2021
Fødevarer (nethandel) 50.91 01-02-2021
Signalanlæg 01-01-2021
Legepladsinspektion 01-01-2021
Skovservice og træpleje 01-01-2021
it - SKI 50.40 Forbrugsstoffer Delaftale 2 01-01-2021
udbud af facilitering af Odense Robotics Startuphub 2021 01-01-2021
SKI Hårde hvidevarer 16-12-2020
Møbler (SKI: 50.30) 01-10-2020
Kontormøbler, SKI 50.32 01-09-2020
Gardiner og Persienner 01-08-2020
Saltspredere 01-08-2020
Rengøringsmaskiner 2020 01-08-2020
Miniudbud biler 01-07-2020
Tilsyn i plejeboliger samt hos hjemmeboende borgere 01-06-2020
Vintertjeneste (Park & Vej) 01-06-2020
Biblioteksmaterialer - SKI 01-06-2020
Brændstof og Fyringsolie (SKI) 01-06-2020
Ortoser til voksne og børn 01-06-2020
Dynamisk indkøbssystem: Miniudbud på legepladser (løbende optag) 01-06-2020
VinterVærksted 01-05-2020
Brystproteser 01-05-2020
Daglige bankforretninger 01-05-2020
Sport 01-05-2020
Udrednings løsningen og absorberende produkter til kontinens området 01-05-2020
Udbud vedr. drift af springvand 30-04-2020
Sygeplejeartikler (50.95) 01-04-2020
Udbud af udredningsløsning til inkontinensborgere ("sensorble") 01-04-2020
Skærmbriller og briller til pensionister 01-04-2020
Kropsbårne Hjælpemidler (3) Ortoser, bandager, korsetter mv 01-04-2020
Elevatorservice SKI 2020 01-03-2020
Udbud af biler til hjemmeplejen 01-03-2020
Møbler 4 (Institutionsmøbler) 01-03-2020
Genbrugshjælpemidler (50.98) 01-02-2020
Kørebaneafmærkning 01-01-2020
Asfalt-slidlag 01-01-2020
Rydning og renholdelse af broer og bygværker 2019 01-01-2020
Håndværkerydelser 2020 01-01-2020
Forsikringsmæglerydelser til Odense Kommune 01-01-2020
Trafik og vejskilte 01-01-2020
Hovedeftersyn - kørebaner og cykelstier 01-01-2020
Specialkørsel faste ruter (taxakørsel) 01-01-2020
Boldbanevedligehold 01-01-2020
Fortovs- og brøndreparationer 01-01-2020
Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn 01-01-2020
Vikarydelser, sundhedsområdet 01-12-2019
Beskæftigelsesmaterialer 30-11-2019
Diabetesartikler 01-11-2019
Flaskegas 01-11-2019
Nødkald til borgere i eget hjem 01-11-2019
Frit valg - Madordning 01-10-2019
Materialer til Tandregulering 01-10-2019
Møbler 3 (skolemøbler) 01-09-2019
Grov arbejdsbeklædning og fodtøj (køb) 01-09-2019
IT - Opgaveplanlægning inkl. Ruteoptimering 01-09-2019
Møbler 1 (Konference-, hvile- og kantine) 01-07-2019
Distribution af magasinet "En venlig hilsen" 01-03-2019
Anskaffelse af Buslæskærme 01-11-2018
3384 - Brandtætning, Havebæk Plejecenter 06-02-2017
Odense Letbane
Odense Letbane — L2 — Togsæt (Rolling Stock) 01-01-2017
Odense Letbane — L1 — Transportsystem (TRANSPORTATION SYSTEMS) 01-12-2016
Entrepriserne Civil Works 1-8 01-08-2016
Hotel / logi 01-04-2016
SamAqua
Transport af affald (2023) 30-09-2023
Transport af sand, ristegods og biomasse 28-02-2023
Tømning af bundfældnings- og samletanke 31-12-2022
Rengøringsservice + vinduespolering 01-09-2022
SKI 50.70 - AV-Udstyr 31-12-2021
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS) 01-12-2021
SKI 50.55 - Kontorartikler 01-11-2021
Analysekit til spildevand 01-11-2021
Ledningsmateriale Distribution af vand 31-10-2021
Certificering 25-09-2021
Forbrugsafregning - transition 31-07-2021
SKI 02.08 - Del 1 Telefonabonnement (2021) 01-07-2021
Afhentning og behandling af farligt affald (Provas) 01-07-2021
SKI 02.08 - Del 2 Mobiltelefoner og udstyr (2021) 01-07-2021
Analog målere/Koldtvandsmålere 01-07-2021
Periodisk test og eftersyn af fejlstrømafbrydere (HPFI relæer) 01-06-2021
SKI 03.13 - Møbler 15-05-2021
SKI 50.43 - Tablets (2021) 13-05-2021
Maler ydelser 01-04-2021
Biler og varebiler Reperationer, Reservedele og dæk 01-03-2021
VVS- og blikkenslagerforretninger 01-03-2021
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, drift og anlægsprojekter (VCS) 01-02-2021
Entreprenørydelser på vandledningsarbejder - Retningsstyret underboring/cracking (VA) 01-02-2021
Entreprenørydelser for vandledningsarbejde og spildevandstrykledninger (VCS) 01-02-2021
Entreprenørydelser Vand (VA) 31-01-2021
Planteservice 14-01-2021
Slidelagsreetablering af belægningsarbejde (VA) 01-01-2021
Forsikring 01-01-2021
Serviceaftale/Eftersyn af renseanlæg 31-12-2020
Måtteservice 01-12-2020
Vogmandsydelser 01-12-2020
Portservice 01-12-2020
Poser, bio- og skraldesække - NY 01-12-2020
Vaskeriservice 30-11-2020
Fjernaflæste målere 01-10-2020
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 01-09-2020
SKI 50.20 - Forbrugsartikler 07-07-2020
SKI 09.01 - Fødevarer og engangsartikler 01-07-2020
SKI 50.85 - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer (Brændstof, Benzin og Diesel) 01-06-2020
SKI 50.85 - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie 01-06-2020
Udviklingskontrakt: Nyttiggørelses af biogødning 01-06-2020
Renovationskørsel for Nyborg Forsyning og Service (NFS) 01-06-2020
Arbejdsbeklædning og værnemidler 14-05-2020
Lovpligtig eftersyn (Brandmateriel eftersyn, kranudstyr, stiger, lifte og faldudstyr) 01-05-2020
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg 01-05-2020
Elektrikerydelser 01-05-2020
Smedeydelser til procesanlæg (Provas) 01-05-2020
Brøndgods 01-04-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker øst (Provas) 01-02-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker vest (Provas) 01-02-2020
Containere 01-02-2020
Intern transport af tynd slam 31-01-2020
Entreprenørydelser for Provas 15-01-2020
Smedeydelser til procesanlæg (VCS) 01-01-2020
Modtagelse og udspredning af kompost på landbrugsjord for Odense Renovation 01-01-2020
Landinspektørydelser 31-12-2019
Markeds-El 31-12-2019
Revisionsydelser 31-12-2019
TV-inspektion og spuling 01-11-2019
Forbrugsafregning (Forretningsudvikling/Invest) 01-10-2019
Målere til procesanlæg og brønde 01-09-2019
EL-Tavler, El-komponenter og Diverse El-artikler til SRO og Sikkerhedssystemer 01-09-2019
Behandling, modtagelse eller afhentning af genbrugsfraktioner (VA) 01-09-2019
SKI 50.07 - Kommunikationsprodukter og -løsninger 01-08-2019
4 akslet lastbil med kroghejs og kran samt 3 akslet kærre (LF) 01-08-2019
Teknisk Rådgivning 01-07-2019
Omlastning af forbrændingsegnet affald (Provas) 01-07-2019
Transport og modtagelse af forbrændingsegnet affald (LF) 28-06-2019
SKI 50.61 - Byggevarer Delaftale 03: Region Syddanmark 01-05-2019
SKI 50.62 - Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder 01-03-2019
Slagelse Kommune
35323 - Flakkehaven, Flakkebjerg hovedgade 40, Udskiftning af vinduesparti 02-09-2019
35368 - Møllegården BH, Rødtjørnevej 2 - Malerarbejde indvendig (Plan 2019) 19-08-2019
35232 - PUI og Dagplejen, Willemosevej 2C, Udlejning - Maling af facade 2C (Plan 2019) 19-08-2019
35218 - Marievangskolen, Holmstrupvej 3-5 - Indvendig malerarbejde (Plan 2019) 19-08-2019
35250 - Krabasken, Bredegade 11C - Fjernelse af udhæng (Plan 2019) 19-08-2019
35489 - Smedegade Plejecenter, Smedegade 32 - Gangareal 1. sal, Petra ??? 19-08-2019
35265 - Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11 - Nye døre i brandsektion + sektionsvæg i kælder 19-08-2019
35245 - Slagelse Svømmehal, Antvorskov Alle 133 - Renovering af ophæng til lydblaffer (Plan 2019) 19-08-2019
35244 - Slagelse Svømmehal, Antvorskov Alle 133 - Malerbehandling af trapezlofter (Plan 2019) 19-08-2019
35258 - Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11 - Opshining af kantinen ifm. elevator (Plan 2019) 19-08-2019
35490 - Søndermarksskolen, Byskov Alle 41 - Maling af 3 klasseværelser 19-08-2019
35263 - Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11 - Elevator overdække (Plan 2019) 19-08-2019
64692 - CSU og Nørrevang, Rosenkildevej 88B - Tag, rep. paptag 19-08-2019
35316 - Børneinstitution Sydbyen, Fejøvej 1A - Gennemgang af gavl for murbier (Plan 2019) 19-08-2019
35380 - CPUS, Bredegade 10, TAKST - Rep. af murværk udvendig (Plan 2019) 19-08-2019
12322 - ACV Rosenkildevej 91A, TAKST - Nye vinduer (frokoststue) 19-08-2019
35369 - Børnegården, Oehlenschlægersgade 7 - Rep gulve indvendig (Plan 2019) 19-08-2019
35479 - SPS Rosenkoldevej 67, TAKST - Male vinduer 46 stk. x 700,- kr 19-08-2019
35317 - CPUS, Bredegade 10, TAKST - Maling af vinduer udvendigt (Plan 2019) 19-08-2019
33028 - Jobcenter Ungehuset, Willemosevej 2D (Bredahlsgade 3C) - Udskiftning af skiffertag til tagpap (Plan 2019) 19-08-2019
35271 - Jobcenter, Kalundborgvej 59A - Rep. af murværk ved tag m.m. (Plan 2019) 19-08-2019
35215 - Jobcenter Ungehuset, Willemosevej 2D (Bredahlsgade 3C) - Udskiftning af vinduer, 1. etape (EBF Drift 2019) 19-08-2019
35485 - Skovvang Plejecenter, Grønningen 1 - Indgangsparti 19-08-2019
35488 - Gl. Tribune, Parkvej 35 - Skillerum + dobbeltdør til Entreprenørservice, de betaler halvdelen 19-08-2019
9371 - Slagelse Svømmehal, Antvorskov Alle 133 - Malerbehandling af stålspær i badeområde (Plan 2019) 19-08-2019
35516 - Nymarkskolen, Østre Alle 67 - Beplantning 19-08-2019
35476 - Nymarkskolen, Østre Alle 67 - Gulv i et klasseværelse 19-08-2019
35491 - Søndermarksskolen - Støttemur etape 3 19-08-2019
9961 - Søndermarksskolen, Byskov Alle 41 - Maling af tag, H bygning 19-08-2019
35515 - Søndermarksskolen, Byskov Alle 41 - Beplantning 19-08-2019
35474 - Nymarkskolen, Østre Alle 67 - Maling af 3 klasseværelser 19-08-2019
34821 - Hjælpemiddelcentralen, Industrivej 9 - Nyt tagpap på kontordel 19-08-2019
35469 - Hjælpemiddelcentralen, Industrivej 9 - Solafskærmning, Jyllands Markisefabrik 19-08-2019
35471 - Materielgården, Dalsvinget 13 - Nye vinduer i vintervagten, del 1 19-08-2019
36642 - Nymarkskolen, Østre Alle 67 - Nyt tag på Nordfløjen 19-08-2019
35472 - Nymarkshallen, Østre Alle 67 - Slibe gulv 400 m2 x 200,- kr. 19-08-2019
35492 - Søndermarksskolen, Byskov Alle 41 - Gulv i et klasseværelse 19-08-2019
35459 - Børnehaven Birkelunden, Baldersvej 18 - Maling indendørs 19-08-2019
35460 - Børnehuset Nord / Videncenter, Valbyvej 58 - Maling indendørs 19-08-2019
35221 - Østre Skole, Skovsøgade 10-12 - Maling af F-bygningen (Plan 2019) 19-08-2019
35224 - Stillinge Skole, Bildsøvej 80 A-B - Maler (Plan 2019) 19-08-2019
35222 - Østre Skole, Skovsøgade 10-12 - Indvendige murerarbejder (Plan 2019) 19-08-2019
35461 - Børnehuset Nord, Vuggestue Kierulffsvej 2 - Fliser og træ fældes (rødder graves op) 19-08-2019
35465 - BH og vuggestue Østervang, Jordbærvej 2-4, Lejet - Plankeværk på legeplads 19-08-2019
35468 - Genoptræning, Grønningen 3 - Rep. af murværk og fuger 19-08-2019
35464 - BH og vuggestue Østervang, Jordbærvej 2-4, Lejet - Indvendig vedligehold, maling af gulv 19-08-2019
35462 - Børnehaven Firkløveren, Skanderborgvej 9 - Maling indendørs 19-08-2019
35463 - Børnehaven Skanderborgvej - Gulv i udendørs samlingshus (råddent) 19-08-2019
35301 - Kirkeskovskolen, Næstved Landevej 632, Rude, Leaset - Fastgørelse af skorstenstrin på skorsten 19-08-2019
35300 - Kirkeskovskolen, Næstved Landevej 632, Rude, Leaset - Udskiftning af dør i gang mod skolegården 19-08-2019
35304 - Kirkeskovskolen, Næstved Landevej 632, Rude, Leaset - Rep. af betontrappe til hallen 19-08-2019
Ventilationsprojekt - Eggeslevmagle skole 19-08-2019
35306 - Kirkeskovskolen, Næstved Landevej 632, Rude, Leaset - Maling af skiffereternit på bygning mod P-pladsen 19-08-2019
35406 - Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Algebehandling af de nymalede tage 19-08-2019
35405 - Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Reetablering af have ud mod vej 19-08-2019
34807 - Magasinet Strandgade, Strandgade 14A, Skælskør - Udskiftning af vinduer + døre 19-08-2019
35294 - Kirkeskovskolen, Næstved Landevej 632, Rude, Leaset - Maling af udv. sternbrædder, vinduer og døre ved hallen 19-08-2019
34808 - Magasinet Strandgade, Strandgade 14A, Skælskør - Renovering af opfugtet gulvkonstruktion 19-08-2019
Varmepumpeprojekt - Eggeslevmagle skole 19-08-2019
35288 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Rep. af fugtpletter i lokalerne 1, 2 og 3 19-08-2019
35292 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Udskiftning af gulv i håndarbejdslokale 19-08-2019
35287 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Udskiftning af sternbræt 19-08-2019
35284 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Udskiftning af trappebelægning 19-08-2019
35285 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Maling af træ facadebeklædning, vindskeder, vinduesstolper og indgangspartier 19-08-2019
35281 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Maling af forside af indgangsdør, der vender ud mod skoven 19-08-2019
35280 - Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18B, Sørbymagle - Maling af lofter ved lok9, 10, 11 og 12 ved indskolings gang 19-08-2019
35257 - Dalmose Skole, Blomstervænget 5 - Maling af fritidsklub lokale i F bygning + døre, karme og fodpaneler 19-08-2019
34782 - Hesselgården, Sorøvej 74, Skælskør - Maling af træhegn ved legepladsen 19-08-2019
33355 - Eggeslevmagle Skole, Skolevej 8, Leaset - Algebehandling af tidligere renset og malet tage, 4828 m2 19-08-2019
33255 - Antvorskov Børnegård, Anholtvej 5 - Rep. af gulve (Plan 2019) 19-08-2019
35228 - Antvorskov Skole, Sejerøvej 1 - Indvendig malerarbejde (Plan 2019) 19-08-2019
34846 - Sundhedscenter, Smidstrupvej 7, Udlejning - Reparation af facadepuds samt rep. af betontrappe 19-08-2019
34800 - Skælskør Skole, Gammelgade 10, Leaset - Udskiftning af tag på tandklinik (sidste etape) 19-08-2019
34799 - Skælskør Skole, Gammelgade 10, Leaset - Rep. af murfuger og udskiftning af defekte sten 19-08-2019
35305 - Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6, Lejet - Nye vinduer i tårn + udskiftning af køkkendøre (Plan 2019) 19-08-2019
35407 - SPS, Park Alle 68, TAKST - Maling af udvendig træværk 19-08-2019
35303 - Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6, Lejet - Gennemgang af tag på tårn/længer (Plan 2019) 19-08-2019
35229 - Antvorskov Skole, Sejerøvej 1 - Udv. murerarbejde (Plan 2019) 19-08-2019
35231 - Antvorskov Skole, Sejerøvej 1 - Akustikrapport over kantinen (Plan 2019) 19-08-2019
34806 - SFC Skælskør Rådhus, Næstvedvej 15, Kælder er TAKST - Renovering af rådne bjælker på pavilloner 19-08-2019
34805 - SFC Skælskør Rådhus, Næstvedvej 15, Kælder er TAKST - Udskiftning af tagbrønde, 12 stk. på pavilloner 19-08-2019
35326 - Rådmandscenteret, Rådmandshaven 1 - Montering af akustikplader i gangareal 19-08-2019
35404 - Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Udskiftning af måler 19-08-2019
35327 - Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde - Rep. /udskiftning af defekte sten ved læmur 19-08-2019
35315 - Skælskør Skole, Gammelgade 10, Leaset - Maling af tag på skur 19-08-2019
35311 - Skælskør Skole, Gammelgade 10, Leaset - Maling af tag på cykeloverdækning 19-08-2019
35255 - Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 14 - Udskiftning af vinduer, etape 2 (Plan 2019) 19-08-2019
35325 - Skovbrynet BH, Hvilebjergvej 6 (Sørby BH) - Algebehandling af tagsten på taget 19-08-2019
35324 - Skovbrynet BH, Hvilebjergvej 6 (Sørby BH) - Maling af sternbrædder +vindskeder 19-08-2019
Fjernvarme konvertering - Broskolen 05-08-2019
Varmepumpeprojekt - Tårnborg skole 05-08-2019
35266 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, Maling af loft ved gennemgang ved F-bygning 01-08-2019
35394 - Skælskør Skole - Belægning op og rundt om støttemur, mod Rådmandsvej renoveres. 01-08-2019
34772 - Dalmose Daginstitution / gl. Rådhus Vemmeløsevej 40, Maling af udhæng/vindskeder. Stue sal gavl 01-08-2019
34809 - CPUS Østergården, Østervej 34A, Maling af udvendig træværk 01-08-2019
35423 - Quistgården ældreboliger, Møllebjergvej 12, Udskiftning af vinduer, tag og tagrender 01-08-2019
35395 - Nymarkskolen - Nyt slidlag i skolegård 01-08-2019
35414 - RV 83 - Flisebelægning bag ved Rosenkildevej 83 01-08-2019
35426 - Plejeboliger og servicecenter, Quistgaardsvej 4 , Renovering af have 01-08-2019
35497 - Æblehaven 3, FOCUS - Male vinduer + udestue + udhus 01-08-2019
35491 - Søndermarksskolen - Støttemur etape 3 01-08-2019
34783 - Boeslunde Skole, Borgbjergvej 13, Lejet, Udskiftning af rådne trælister på porten samt malerbehandling af portene. 01-08-2019
35393 - Teglværksvej 4 - Nyt slidlag på vej 01-08-2019
35242 - Eggeslevmagle Skole - Udskiftning af flisebelægning 01-08-2019
18293 - Tårnborg Skole - Nyt slidlag på vej 01-08-2019
35504 - Vemmelev Skole - Nyt slidlag foran indgang 01-08-2019
35421 - Quistgården ældreboliger, Møllebjergvej 12, Rens og maling af facader 08-07-2019
34784 - Hashøj skole, Brovej 1, Udskiftning af gipsloft til troltex loft som akustik i gymnastiksalen. 01-07-2019
34810 - Hashøj skole, Brovej 1, Udskiftning af hoveddør til hovedbygning. 01-07-2019
34790 - Eggeslevmagle skole, Skolevej 8, Efterisolering af loft ved gangarealet samt etablering af nyt loft. 01-07-2019
35269 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, Maling af gipsloftplader i gang ved G-bygning 01-07-2019
CKE 18.10 Søndermarkskolen, ombygning af naturfagslokaler 10-06-2019
33356 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, Algerbehandling af tidligere renset og malet tage 546 m2. 03-06-2019
36023 - Kulturhuset, Skolegade 1, Udskiftning af tag 03-06-2019
34801 - Atkærcentret, Atkærvænget 27A, Renovering af kviste 8 stk. på syd side på 2 sal + høj kælder 03-06-2019
34781 - Boeslunde Skole, Borgbjergvej 13, Lejet, Udskiftning af kælder vinduer 12 stk. 02-05-2019
35422 - Quistgården ældreboliger, Møllebjergvej 12, Reetablering af gårdhave 02-05-2019
35415 - Entreprenørafdelingen, Teglværksvej 4, Udskiftning af tage på garager 02-05-2019
35425 og 35424 - Plejeboliger og servicecenter, Quistgaardsvej 4, Oliebehandling af mahogni døre og vinduer 02-05-2019
34751 - Boeslunde Skole, Borgbjergvej 13, Lejet, Maling/epoxy af gulv på toiletter i skolegården. 01-05-2019
35322 - Flakkehaven, Flakkebjerg hovedgade 40, Maling af taget på sneglehuset 01-05-2019
35574 - Eggeslevmagle skole, Skolevej 8, Udskiftning af træbekældning 01-05-2019
35430 - Vemmelev skole, Skolevej 2, Udskiftning af tag 01-04-2019
34803 - Atkærcentret, Atkærvænget 27A, Udskiftning af vinduer i kælder plan 01-04-2019
35505 - Hulby Møllegård, Slagelse Landevej 17, Udskiftning af Vinduer og tag ud mod bagside 01-04-2019
35381 - Bjergbyparken, Hashøjvej 7, Udskiftning af vinduer 01-04-2019
35279 - Flakkebjerg skole, Flakkebjerg hovedgade 34, Buske fjernes og græs etableres 01-04-2019
35260 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, Fjernelse af skorsten ved F-bygning 01-04-2019
33513 - Eggeslevmagle skole, Skolevej 8, dobbeltdør i lokale 312 ind mod grupperum bliver blændet. 01-04-2019
35256 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, Rep./udskiftning af tagrender/nedløb 01-03-2019
35267 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, At styne 5 stk. birketræer 01-02-2019
35403 - Bjergbyparken, Hashøjvej 7, Rep. Udskift. Tagrender 01-02-2019
35259 - Dalmose skole, Blomstervænget 5, Fjernelse af halvtag ved pedelbygning 01-02-2019
36107 - Plejeboliger og servicecenter, Quistgaardsvej, Udskiftning af Tørretumbler 15-01-2019
Svendborg Kommune
Høretekniske hjælpemidler 01-09-2021
Genbrugshjælpemidler (1G) (SI-hjælpemidler) 01-06-2021
Genbrugshjælpemidler (1F) (Komfort kørestole) 31-05-2021
Genbrugshjælpemidler (1A) (El-kørestole) 31-03-2021
Maskinvedligeholdelse m.v. på havnens skibe 01-03-2021
Vægtertjeneste 01-02-2021
Planteservice 15-01-2021
Fødevarer (nethandel) - (SKI 50.91) 01-01-2021
Forsikringer 01-01-2021
Kørebaneafmærkning 01-01-2021
Sikring (AIA, ABA, ITV) - Service, vedligehold, køb, inspektion m.v. 01-01-2021
Nødkald og vagtcentral 01-12-2020
Hårde hvidevarer (SKI 50.26) 01-10-2020
Kontormøbler (SKI 50.30) 01-10-2020
Gardiner og persienner 01-10-2020
Rengøringsmaskiner 15-09-2020
Gardiner og persienner 01-08-2020
Forbrugsartikler (SKI 50.20) 01-07-2020
Lys og Lyd (L2021) 02-06-2020
Bespisning (L2021) 01-06-2020
Eventmateriel - Telte, borde, stole mm. (L2021) 01-06-2020
Befordring (L2021) 01-06-2020
Daginstitutionsmøbler 01-06-2020
Tribuner til stadion (L2021) 01-06-2020
Toiletter og bad (L2021) 01-06-2020
Beskæftigelses- og hobbymaterialer 01-06-2020
Sportsudstyr og eftersyn 01-05-2020
Brystproteser (Kropsbårne hjælpemidler 2A) 01-05-2020
Kaffe/the og kaffemaskiner (køb/leje) 02-04-2020
Genbrugshjælpemidler (SKI 50.98) 01-04-2020
Biblioteksmaterialer og tidsskrifter (SKI 50.05) 01-04-2020
Sygeplejeartikler (SKI 50.95) 01-04-2020
Ortoser, bandager, korsetter m.v. (Kropsbårne hjælpemidler 3) 01-04-2020
Brændstof og fyringsolie (SKI 50.85) 01-04-2020
Biler, hjemmeplejen (SKI 50.86) 01-02-2020
Stomi 01-01-2020
Vikarydelser (respiration) 01-01-2020
Elevatorservice 01-01-2020
Renovation og affald 01-01-2020
Materialer til Naturfag 16-11-2019
Diabetesprodukter 01-11-2019
Kropsbårne hjælpemidler 2D (Kompressionsstrømper) 01-10-2019
ESDH-system, licenser og vedligehold 01-10-2019
Vikarydelser, sygeplejersker m.fl. (SKI 17.17) 01-10-2019
Digitale læremidler (SKI 02.40) 01-10-2019
Fødevarer, cateringprodukter (SKI 50.90) 16-09-2019
Håndværkerydelser (Maler) 01-09-2019
LOMA (Lokal Mad), fødevarer 01-09-2019
Danskundervisning 01-08-2019
Kommunikationsudstyr- og produkter (SKI 50.07) 01-08-2019
The Regional Data Hub
Optimization of operations 19-02-2019
Mobility 30-08-2018
Thisted Kommune
Juridiske ydelser vedr. dagpengeregres 14-09-2019
Kolonial 01-09-2019
Kommunale begravelser 01-09-2019
Kaffe, choko og te 01-09-2019
Fersk kød 01-09-2019
Engangshandsker 01-03-2019
Sygeplejeartikler 01-03-2019
Stomi 01-09-2018
Urologi 01-09-2018
Tele og Data SKI 50.48 01-05-2018
Toner 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler Dyner til sansestimulering 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler madrasser 01-03-2018
Kontorartikler 01-03-2018
Kopipapir 01-03-2018
Genbrugshjælpemidler mobile ståløfter og sejl 01-03-2018
Rengøringsmidler 01-01-2018
Brystproteser 01-01-2018
Rottebekæmpelse 01-01-2018
Aftørringspapir 01-01-2018
Affaldsposer 01-01-2018
Varde Kommune
Cykelbaner langs Sønderskovvej fra Øse til Nordenskov
Multifunktionsmaskiner og printere inkl. serviceaftaler
Rådgivning - Renovering og ombygning - Lunden
Rengøring til enheder i Varde Kommune
Levering af vask og leje af beklædning til Varde Kommunes medarbejdere indenfor pleje, træning og køkkenområdet
Vejsalt
Renovering og ombygning - Lunden
Renovering - Lykkegårdshallen
Byggemodning - Søndertoften Varde
Agerbæk Skole - ny multihal og renovering af skolen
Nedrivning - Det gamle Rådhus i Nr Nebel
Byggemodning - Årre
Alarmsystemer AIA & ADK
Tagudskiftning - Østervang Børnehave
Rådgivning - Opførelse af Handicapboliger i Ølgod
Babyudstyr og tvillingebarnevogne
Tagudskiftning - Ølgod Skole
Sundhedshus i Varde - rådgiveropgave
Opførelse af ny skole i Varde by
Opførelse af Handicapboliger i Ølgod
Kontormøbler - SKI aftale 50.30
Sportsudstyr
Fødevarer SKI aftale 50.90
Forbrugsartikler - SKI aftale 50.20
Legeplads-, fitness- og aktivitetsudstyr
Biblioteksmedier - SKI aftale 50.05
Tilbygning og tagudskiftningm.v. - Hybenbo
Rådgiveropgave: Naturcykelsti - Nymindegab
Rottespærre
Vintertjeneste
Asfalt - arbejde
Tagrenovering - Lunde/Kvong Skole
Brændstof og fyringsolie - SKI aftale 50.85
Færdselstavler
Nyt Trafiksignalanlæg i krydset Hvidbjerg Strandvej/Blåvandvej i Blåvand
Hal-gulv - Hodde-Tistrup Hallen
Kompressionsstrømper §112
Kaffe, te, maskiner og service
Forhøjelse af borgerens eget fodtøj §112
Næsbjerg Skole - Redskabsskur
Sygeplejeartikler - SKI aftale 50.95
Off. toilet blåvand - renovering
Offentlig toiletbygnig i Arnbjerg, Varde
Sundhedsfaglige vikar - SKI aftale 17.17
Brystproteser §112
Ortopædisk fodtøj §112
Parykker og toupere §112
Vesthimmerlands Kommune
Krydsombygning: Markedsvej / Sdr. Boulevard / V. Boulevard 16-09-2019
Nedrivningspulje 2019-1 30-08-2019
Cykelbro Simested å-dal 12-11-2018
Nedrivning af blandeanlæg mv. i Flejsborg 05-11-2018
Renovering af molebro øst for "den hvide bro" 17-09-2018
Rønbjerg spuns 01-08-2018