HANS H. PEDERSEN ApS, ENTREPRENØR

HANS H. PEDERSEN ApS, ENTREPRENØR

Products
Videos
Authorizations/certificates/memberships
AuthorizationVerifiedUpdated
Kloakmestervirksomhed Sikkerhedsstyrelsen
Info:
Hans H. Pedersen ApS, Entreprenør
Holmevej 16, 5854 Gislev
Authorization number: KFUL-03312
14-12-2018
Medlem af Dansk Byggeri Medlem af Dansk Byggeri
Info:
Hans H. Pedersen ApS, Entreprenør
10-08-2020

Holmevej 16
5854 Gislev

Phone: 62291717