Entities
MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S
Munck Forsyningsledninger a/s udfører nyanlæg og renovering af alle former for forsyningsledninger - kloak, vand, fjernvarme, gas, el- og fiberledninger. Vi er endvidere specialister inden for følgende felter: NO-DIG systemerne styret boring, rørsprængning, bursting og strømpeforing, samt tryksat kloakering med LPS pumpe-systemet.

Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg
E-mail: mbn@munck.dk
Phone: 63313530
http://www.munck-forsyning.dk