Entities

MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S

Munck Forsyningsledninger a/s udfører nyanlæg og renovering af alle former for forsyningsledninger - kloak, vand, fjernvarme, gas, el- og fiberledninger. Vi er endvidere specialister inden for følgende felter: NO-DIG systemerne styret boring, rørsprængning, bursting og strømpeforing, samt tryksat kloakering med LPS pumpe-systemet.

Billedskærervej 7
5230 Odense M

Phone: 63313530
http://www.munck-forsyning.dk