Entities

Starup Wood ApS

Starup Wood ApS blev stiftet i 2000 af Jens Chr. Glistrup. Som træmand og udlært tømrer begyndte Jens bl.a. at arbejde med Akacie/Robinie og finder hurtigt ud af denne, Europas stærkeste og mest varige gavntræssorts, utrolige egenskaber. Starup Wood ApS har mange års erfaring med Akacie / Robinie. Starup Wood ApS får Akacie fra skove og savværker i det sydøstlige Europa. Dette sikrer minimal transport. Akacie er ej heller en truet træsort. I dag er Starup Wood ApS landets største forhandler af Akacie/Robinie med joint venture, produktion og samarbejde i bl.a., Sverige, Polen, Ungarn, Rumanien og Ukraine. Starup forhandler herudover samtlige europæiske træsorter efter specifikation.

Firmaet program omfatter bl.a. tækkespån, beklædningsprofiler, gulvplanker, trætjære, forpatinering samt træ og tømmer.


Træbeklædning er et økologisk og økonomisk bæredygtig byggemateriale. Ved anskaffelse af råtræet fra Europæiske, bæredygtige skovdistrikter sikrer firmaet kvaliteten optimalt. Den korte transport, globalt set, skåner derved samtidigt miljøet og kundens økonomi mest muligt. Starup Øko-træ har specialiseret sig i bl.a. unikke træbeklædninger og har mht. produktionen af tækkespån sat det mål, at give dette meget spændende og erfarende produkt en ny og velfortjent rennæsance.

Smedebakken 28
7200 Grindsted
E-mail: starup@starupwood.dk
Phone: 75337263
http://www.starupwood.dk