Grønnegården 25. Tag samt Dør- og vinduesudskiftning - slettes pga. forkert skabelon Tender

Description

Udskifte eternit- tagbeklædning inkl. stilladser.

Udskifte tag- og ovenlysvinduer.

Udtage gammelt mineraluld over vandrette lofter og efterisolerer med nyt papiruld inkl. ny gangbro.

Udskiftning af mineraluld omkring ovenlysskakte i tagrum.

Udskifte og retablerer brandadskillelser i tagrum.

Udfører tagpapdækning i kasse og skotrender.

Udskifte aftrækskanaler i tagrum samt taghætter på tagflader.

Udskifte døre- og vindueselementer inkl. alt snedkerarbejde.

Udskiftning af gipsplade- lofter inkl. malerbehandling ifm. vandskader.

Demontering/Udskiftning af persienner/rullegardiner.
Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Stanley Bo Pedersen

Deadlines / timeline

26-02-2021
Date of publication

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project