8626 - Materialer til fremstilling af personligt, medicinsk udstyr til dentalbrug 2021 Tender

Description

Udbud af materialer til fremstilling af personligt, medicinsk udstyr til dentalbrug:


Delaftale 1: Orto - materialer til fremstilling af ortoteknik, herunder tråde, buer, TPA, skruer, plader, bor, fræsere, polere, hjul, mv.

Delaftale 2: Protetik - materialer til fremstilling af aftagelig protetik, herunder polymer, monomer, akrylpulver, seperationsvæske, isoleringsmateriale, mv.

Delaftale 3: Protesetænder; fortænder og kindtænder.KONTRAKSTART:

Delaftale 2 + 3: 15.04.2021

Delaftale 1: 01.10.2021

Delaftale 1, 2 og 3 er udbudt samlet, men delaftale 1 skulle gå om et par gange, hvilket har forskudt kontraktperioderne. Dvs. delaftale 1 opsiges pr. 14. april 2025, således udløbet passer med delaftale 2+3, og de alle kan udbydes samlet på ny.


Omstilling til miljøvenlige teknologier, fx CO2-neutrale køretøjer eller nulemissions køretøjer ved nyindkøb. Indsat i kontrakten: Yderemballager af plast herunder plastposer, emballager af pap og papir skal som minimum bestå af 75 % genanvendt materiale. Benzin- og dieseldrevne køretøjer under 3500 kg skal ved levering af de af rammeaftalen omfattede produkter overholde Euronorm 6.

Tender procedure

Offentligt udbud
E-commerce required

UN Sustainable Development Goals (SDG)

Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Mette Jørgensen

Participants / Award information

Participants:
Invited:
  • - CENGER SCANDINAVIA A/S
  • - ELSTRØM DENTAL A/S
  • - NB. Dental v/Nadi Bajram

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products