Platform til digital borgerinddragelse Tender

Description

Annoncering i udbudssystemet Ethics efter udbudslovens afsnit IV om opgaver med klar grænseoverskridende interesse.

Odense Kommunes byråd ønsker i stigende grad at involvere borgerne i byens udvikling. Samtidig er det byrådets ambition af flere borgere deltager, samt at det i højere grad end i dag er et repræsentativt udsnit af Odenses befolkning, som engagerer sig.

Til understøttelse af dette ønskes en fleksibel digital platform, som indeholder en række muligheder, der kan kombineres, bl.a. spørgeskemaer, afstemninger, indlejring og visning af informationsmateriale (filer, video, billeder m.m.), møde- og workshopafholdelse, debatfora og ikke mindst planlægning og processtyring.

Det er afgørende, at platformen er brugervenlig og intuitiv at anvende for såvel borgerne som for kommunens involverede medarbejdere (administrator, superbrugere, inddragelsesfacilitatorer o.s.v.). Og lige så afgørende, at platformen på en relativt enkel facon kan skabe overblik og indsigt for kommunen før, under og efter inddragelsesprojekter.

Odense Kommune benytter i dag MS Teams som internt værktøj men anser det i sin helhed og i den nuværende form for værende for komplekst og uintuitivt til at ”vende ud” mod borgerne.
Tender plan

Anden Opgave
International

UN Sustainable Development Goals (SDG)

Tender link

Optionally - external link to the offer

Click here

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Laila Kibsgaard Kristensen

Deadlines / timeline

Is updated
Date of publication
17-12-2020 - 15:43
Published - Current
10-01-2021 - 12:00
Deadline
14-02-2021
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Software package and information systems