2010 - Kommunale begravelser 2022 Tender

Description

Odense Kommune ønsker at indgå kontrakt vedr. kommunale begravelser og bisættelser i forbindelse med begravelse/bisættelse af borgere i Odense Kommune, hvor der ikke findes pårørende/efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtelsen, og som derfor skal varetages af Odense Kommune.

Leverandøren skal levere alle de administrative og praktiske ydelser, som er nødvendige og sædvanlige ved udførelsen af en begravelse, og som normalt udføres af bedemænd.

De administrative ydelser omfatter bl.a. rekvisition af personlige attester vedrørende afdøde, foretagelse af anmeldelse til begravelsesmyndigheden, foreståelse af kontakt og aftaleindgåelse om begravelses-/bisættelseshandlingen samt med begravelsesvæsen, krematorium og kirkegård, herunder betaling og administration af udlæg for rekvirerede ydelser hos disse. Der skal ikke ske annoncering i medier.

De praktiske ydelser omfatter bl.a. iklædning af afdøde med ligbeklædning, ilægningen af afdøde i kisten, lukning af kisten, hvis dette findes nødvendigt pga. lugtgener og/eller ligvæske. Derudover nødvendig transport af afdøde.


Jf. den tilknyttede beskæftigelsesklausul

Tender procedure

Offentligt udbud
UN Sustainable Development Goals (SDG)

Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Mette Jørgensen

Participants / Award information

Participants:
Invited:
  • - Houkjær Begravelse ApS

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Other community, social and personal services