141171 - Istandsættelse af efterladte cykler i Odense Tender

Description

Odense Kommune indsamler omkring 1.000 efterladte cykler om året, hvoraf 800-900 af disse cykler vurderes at have en værdi på under 800 kr. og tilfalder jf. færdselsloven vejmyndigheden i Odense Kommune. Disse cykler ønsker Odense Kommune at “give et nyt liv” ved at overdrage dem til en virksomhed, der kan istandsætte og videreformidle cyklerne.

Opgaven skal i første omgang ses som et udviklingsprojekt, hvor leverandøren skal udvikle og effektuere opgaven over en 2-årig periode. 

Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Charlotte Brønserud Jespersen

Documents

2

Disciplines

No trades have been added to this project