108363 - Service og vedligehold af Odins Bro Tender

Description

Udbuddet vedrører 2 delaftaler. Der vil være mulighed for at byde på én delaftale eller begge delaftaler. Delaftale 1 vedrører service og vedligehold af automation og elektriske installationer på og omkring Odins Bro. Delaftale 2 vedrører service og vedligehold af mekanik og hydrauliske installationer på og omkring Odins Bro.

Delaftale 1

Delaftale 1 vedrører årlige, halvårlige, samt månedlige eftersyn af de elektriske installationer. Indholdet af eftersynene ligger fast på forhånd og foretages i bestemte intervaller. Til delaftale 1 hører derudover en vagtordning. Tilkaldevagten skal sikre, at driftsstop på Odins Broen hurtigt afhjælpes og broens normaldrift genoprettes.

Delaftale 1 vedrører, udover ovennævnte, også ad-hoc opgaver. Ved driftsstop skal tilkaldevagten igangsætte mindre reparationsarbejder. Større reparationsarbejder er også omfattet af aftalen. Disse kræver dog udarbejdelse af tilbud fra leverandøren, som vil blive vurderet af ordregiver, før arbejdet igangsættes.

Til delaftale 1 hører også vedligeholdelsesarbejder. Disse omfatter udskiftning af komponenter, udskiftning af defekte enheder og batterier, samt gennemgang af motor og generator.

Delaftale 2

Delaftale 2 vedrører 5-års, årlige, halvårlige samt månedlige eftersyn af mekanikken og de hydrauliske installationer på og omkring Odins Bro. Indholdet af eftersynene ligger fast på forhånd og foretages i bestemte intervaller.

Til delaftale 2 hører derudover en vagtordning. Vagtordningen skal sikre, at vagten omfattet af delaftale 1, kan kontakte tilkaldevagten omfattet af delaftale 2. Vagtordningen foregår som et samarbejde mellem vagterne for delaftale 1 og 2, hvor det dog er vagten for delaftale 1, der er ansvarlig for den overordnede styring. 

Delaftale 2 vedrører, udover ovennævnte, også ad-hoc opgaver. Ved driftsstop skal tilkaldevagten foretage alle former for fejlsøgning af mekaniske og hydrauliske installationer samt udbedre småfejl hurtigst muligt. Større reparationsarbejder er også omfattet af aftalen. Disse kræver dog udarbejdelse af tilbud fra leverandøren, som vil blive vurderet af ordregiver, før arbejdet igangsættes. 

Til delaftale 2 hører også vedligeholdelsesarbejder. Disse omfatter udskiftning af hydraulikslanger, vedligehold af hovedlejer, rigler samt vippelejer.


Tender procedure

Negotiated procedure
UN Sustainable Development Goals (SDG)

Selection criteria

Stated in the attached material

The Contracting Authority / Contact details

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Sarah Lindberg

Participants / Award information

Participants:
Invited:
  • - SH GROUP A/S

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Hydraulic installations
  • Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
  • Bridge operating services

Comments on the project

Write comment/reply
No comments have been created for the project
 
[T] "Send kommentar"