11. September 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser

a. Hvad er leverandørens holdning til, at tildelingskriteriet er laveste pris? Har leverandøren forslag til, hvad ordregiver kan måle på mht. kvalitet, hvis tildelingskriteriet blev bedste forhold mellem pris og kvalitet?

11. September 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Udbudsbilag A - Tilbudsliste og kravspecifikation

a. Ordregiver vil gerne høre markedet, om der generelt er input til kravspecifikationen? Tilføjelser, rettelser, kommentarer?

b. Ordregiver ønsker oplyst, hvordan leverandøren prisfastsætter produkterne?

c. Ark 5, kolonne C: Findes de originale lyspærer? 

d. Ark Standarder, mærkning og garanti: Har leverandøren forslag til, hvad ordregiver kan stille af mindstekrav hertil? Er der f.eks. en standard i branchen for, hvor lang en garanti leverandøren yder?


11. September 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Bilag 1 - Udkast til rammeaftale

a. § 9: Prisregulering – hvilket nettoprisindeks skal der reguleres efter?

11. September 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Bilag 2 - Social klausul

a. Hvad er leverandørens tanker vedr. en social klausul?

En social klausul er en klausul, hvor leverandøren forpligter sig til at ansætte medarbejdere fra særlige grupper af ledige eller medarbejdere på særlige vilkår. Bilag 2 er ordregivers standard for en social klausul og indeholder forskellige alternativer til, hvordan og i hvilket omfang, leverandøren kan ansætte disse medarbejdere.

Der kan f.eks. være tale om en fleksjobber eller en praktikant, der hjælper med forefaldende arbejde (lager, rengøring, administrative opgaver) 2-3 timer om ugen i kontraktperioden. Leverandøren vil være medbestemmende i forhold til opgaver. Det vil være Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, som finder den rette person til ansættelsen.


11. September 2020 - Mette Jørgensen, Odense Kommune
Questions
Bilag 4 - Oversigt over inventar

a. Kan leverandørerne servicere/reparere alt udstyr, der er listet op her? Leverandøren bedes i kolonne G krydse af, hvad leverandøren kan servicere.

b. Har leverandørerne listepriser på produkter, som ikke fremgår af oversigten? Dvs. udover det, der skal afgives tilbud på?