Høring i forbindelse med udbud af cykler, tilbehør og reparationer

Open/public
Start date: 16-08-2022 - 14:00
End date: 30-08-2022 - 14:00

Denne høring vedr. materialet for udbuddet af cykler, tilbehør og reparationer. Odense Kommune ønsker cykler, som kræver et minimum af vedligeholdelse, er driftssikre og solide. Cyklerne skal være i overensstemmelse med Cykelbekendtgørelsen BEK nr. 976 af 28/06/2016 og senere ændringer. Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder.

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Generelle kommentarer til kravspecifikationen

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til leveringsvilkårene. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Leveringstider

Vil de krævede leveringstider i pkt. 9 være realistiske for jer? Vi gør dog opmærksom på fleksibilitetsklausulen i rammeaftalens § 15, stk. 2, som kan anvendes, hvis der skulle opstå uforudset forsinkelse. 

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Motor på elcykler

Er der nogle af kravene til elcyklernes motorer som giver anledning til udfordringer eller væsentlige fordyrelser? 

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Ladcyklernes kasser

Er kravene til ladcyklernes kasser tilstrækkeligt klare? 

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelserne
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelserne
Tilbudsevaluering

Fremgår det tilstrækkeligt klart af pkt. 10 og 11, hvordan Ordregiver evaluerer de indkommende tilbud?

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Tilbudslisten
Generelle kommentarer til tilbudslisten

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til tilbudslisten. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Tilbudslisten
Varelinjerne

Er der nogle varelinjer som I mener kan give anledning til problemer, f.eks. vedr. levering?

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Tilbudslisten
Udfyldelse af tilbudslisten

Er det tilstrækkeligt klart af vejledningen til tilbudslisten, hvordan tilbudslisten skal udfyldes?

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Rammeaftalen
Generelle kommentarer til rammeaftalen

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til rammeaftalen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Rammeaftalen
Prisregulering

Rammeaftalen omfatter i § 10, stk. 2 en prisreguleringsklausul. Er denne prisregulering tilstrækkelig, eller findes der et mere passende indeks til dette område?

16. August 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Rammeaftalen
Ordrebekræftelse, følgesedler og fakturering

Kan kravene til ordrebekræftelse, følgesedler og fakturering i hhv. §§ 11, 12 og 13 give anledning til problemer i den daglige drift?