Entities
Start 15-06-2017 / End 23-06-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af Vikarydelser til rengøring samt køkken og kantineValg af tildelingskriterium

Det overvejes, om tildelingskriteriet skal være ”laveste pris” eller ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Har I input til dette?

Såfremt I vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at bruge tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, bedes I liste, hvilke kvalitative parametre, der med fordel kan indgå i denne vurdering – og også gerne hvorfor.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 15. jun. 2017

Kvalitative parametre i evalueringen

Ved sidste kontraktindgåelse havde vi følgende parametre udover prisen:

 •  Kvalitet
  •    En beskrivelse af, hvordan vikarbureauet vil sikre, at man altid råder over og sender den fagligt bedst egnede vikar til den bestilte opgave. Det vægtes positivt, at leverandøren har en struktureret tilgang til planlægning og en struktureret tilgang til måden, hvorpå vikarbureauet finder den rigtige vikar til den bestilte opgave.
  •  En beskrivelse af, hvordan vikarbureauet sikrer en optimal personlig hygiejne, fremtræden og soignering hos vikarerne.
  •  En beskrivelse af, hvilke uddannelser/opkvalificering/kurser vikarbureauet tilbyder vikarerne. Det vægtes positivt, at leverandøren har en struktureret tilgang til efteruddannelse og opkvalificering, samt kan tilbyde relevante uddannelser/opkvalificeringsforløb/kurser til vikarerne.
  •  En beskrivelse af, hvordan vikarbureauet sikrer en effektiv håndtering af bestillingsprocessen – fra bestillingen er modtaget og frem til vikaren møder på arbejdspladsen. Kvalitetsstyringssystemer eller tilsvarende tiltag, som kan sikre en god og effektiv håndtering af bestillingsprocessen vil blive vægtet positivt.
 • Leveringssikkerhed
  •  Tilbudsgivers tiltag til rekruttering og fastholdelse af personel bedes beskrevet. Det vægtes positivt såfremt vikarbureauet har en klar og velbeskrevet politik eller klare og velbeskrevne retningslinjer for, hvordan bureauet tiltrækker og rekrutterer nye medarbejdere samt fastholder disse.

Det er den umiddelbare vurdering, at ovenstående forhold med fordel kan gøres til mindstekrav. Hvad tænker I herom?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 15. jun. 2017
Market Dialogue
Documents