Entities
Start 11-12-2017 / End 21-12-2017

Udbud af udbudssystemUdbudsbetingelser

Der var ikke nogen spørgsmålområder inden for udbudtingelserne og disse var vedhæftet, derfor oprettes der et spørgsmål til at holde på svar. 
Created by Anonymous d. 20. dec. 2017

Kontraktbestemmelse vedr erstatning og bod

Kontraktens punkt 19, afsnit 4, om erstatningskøb (dækningskøb) udgår.

Har leverandørerne i øvrigt bemærkninger til erstatningsmaksimum og forsikringssum i punkt 19? 

Har leverandørerne bemærkning til bodsmekanismerne i kontraktbilag 6 punkt l) og m)?

(Udkast til Kontraktudkast og kontraktbilag er vedhæftet i spørgsmål nedenfor) 

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 19. dec. 2017

Prisliste

Udkast til Prisliste som indeholder tekniske priser til evalueringsformål. De tekniske priser er baseret på fremtidsscenarier ift. antal brugere hos Kunden
Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 19. dec. 2017

Kravspecifikation

En væsentlig del af tilbudsafgivelsen i forhold til besvarelse af kravspecifikationen sker ved fremsendelse af videopræsentationer som en del af tilbuddet. Disse vil indgå i ordregivers tilbudsevaluering i henhold til de vurderingskriterier som er angivet for hvert krav i bilag 2.

Har virksomhederne bemærkninger til det i ”Instruktion til tilbudsgiver” foreslåede ”formater MP4, WMV eller lignende”.

Virksomhederne er velkomne til i øvrigt at komme med bemærkninger til bilag 2.

Bemærk mindstekravene i bilag 2 kravspecifikation om f.eks.

  • fuld integration til TED på udbudsbekendtgørelser

  • fuldt integreret ESPD funktionalitet

  • en række udbudsprocedurer (Offentligt udbud, Begrænset udbud, Udbud med forhandling, Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, Konkurrencepræget dialog)

  • alle indkøbsmetoder (Miniudbud, Dynamisk Indkøbssystem, E-auktion)

  • en række øvrige mindstekrav

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 11. dec. 2017

drifts-, support- og vedligeholdelsesydelser, samt servicemål

 

Mindstekrav i bilag 4 og 6 om drifts-, support- og vedligeholdelsesydelser, samt servicemål

Såfremt kravene indeholder urealistiske eller stærkt fordyrende krav, så bedes virksomheden påpege dette og argumentere herfor, gerne med forslag til alternative krav, der både er markedskonforme og kan sikre høj kvalitet og sikker drift for Kunden

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 11. dec. 2017

Prøver

 

I bilag 5 fremgår det, hvordan acceptprøve og driftsprøve gennemføres i udvalgte kommuner på vegne af de øvrige KomUdbud kommuner. Se specielt punkt l-o og u.

Virksomhederne er velkomne til at komme med bemærkninger hertil.

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 11. dec. 2017

Servicemål

 

I bilag 6 punkt b indgår et afsnit om Svartider, som virksomhederne opfordres til at komme med forslag til. Kan virksomhederne foreslå en samarbejdsmodel og procedure, som sikrer rimelige svartider i Systemet?

Hvilke svartidskrav er realistiske, hvordan måles og opgøres de bedst, og hvordan og med hvilken dokumentation skal Kunden gøre opmærksom på en eventuel misligholdelse?

Er den i punkt b) foreslåede svartidsmodel anvendelig eller kan der foreslås bedre alternativer som gør samarbejdet omkring svartider så gnidningsfrit som muligt

Created by Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune d. 11. dec. 2017
Market Dialogue
Documents