Entities
Start 16-10-2017 / End 25-10-2017

Tidlig indsats for sygedagpengemodtagereRammer for besvarelsen

Der er ikke angivet rammer for besvarelsen i form af f.eks. sidetal. Vores erfaring er, at en sådan ramme er en god vejledning for tilbudsgiver i udarbejdelsen af tilbuddet og derudover må det forventeligt give bedre sammenligningsgrundlag på tværs af indkomne tilbud.
Created by Anonymous d. 20. okt. 2017

Effekt

Created by Anonymous d. 20. okt. 2017

Tildelingskriterier

Afsnit 10 - har leverandøren andre forslag til kvalitetsvurderingen end dem i afsnit 10 angivne?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

Mindstekrav

Afsnit 9.1 - Har leverandørerne bemærkninger til de stillede mindstekrav til referencer, omsætning samt økonomiske nøgletal?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

Udbudsbilag G

Vurderer leverandørerne at det er rimelige spørgsmål at stille udvalgte referencer? Har I forslag til andre spørgsmål/emner?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

andet

Er der noget i Udbudsbilag C der skal tydeliggøres eller omformuleres?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

Udbudsbilag C

Er det forståeligt hvilket tal der skal udfyldes i den sidste kollone - opnået effekt? Skriv venligst, om hvor vidt der er brug for yderligere beskrivelse af hvordan effekten skal opgøres og angives i Udbudsbilag C.

Er det for tilbudsgiverne muligt at oplyse tallet ift. de angivne referencer?

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

Andet

Her bedes leverandørerne angive evt. yderligere bemærkninger til rammeaftalen.
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

Erhvervsansvarsforsikring

Der stilles krav om at leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid skal opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Kan leverandørerne leve op til dette?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017

Social klausul

Mener tilbudsgiverne at det er rimeligt at stille krav om ansættelse af 1 langtidsledig mv for en omsætning på mellem 3-6 millioner om året?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 16. okt. 2017