Entities
Start 09-07-2019 / End 12-08-2019

Akutte og planlagte vagtermax priser på akutte vagter

Da de akutte vagter vil blive tildelt efter først-til-mølle princip, vil den pris tilbudsgiver har budt ind med på rammeaftalen, være gældende. Samtidig åbnes der for at der kan komme op til 4 leverandører på rammeaftalen, alle med forskelligt prisniveau.


Derfor ønsker Odense Kommune at sætte et max på prisen for en akutvagt. Dette med en beskrivelse af, hvad en sådan max pris må være.


Hvad mener I om denne beskrivelse:

Maks prisen på en akutvagt må højst være grundløn inkl. tillæg og pension, ekskl. uniformstillæg og erfaringstillæg + 50% af grundlønstaksten.


Er det forståeligt? Er det entydigt? Og endelig, giver det mening eller er det for højt/lavt sat?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 8. jul. 2019