Entities
Start 09-07-2019 / End 12-08-2019

Høring - udbud på sundhedsvikarydelserTilbudsliste

Der vedhæftes her den tilbudsliste Københavns Kommune anvendte. Flere har fremhævet dette udbud som godt. Afspejler tilbudslisten de overenskomster der er gældende i sin opdeling? 
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 9. jul. 2019

Åbningstider

Vil et krav om åbningstider 06.00-24.00 alle ugens dage være et krav I som tilbudsgiver kan efterleve?


Er der lukkedage i løbet af året, hvis ja, hvilke?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 9. jul. 2019

Dækningsgrad

Ved 4 parallelle rammeaftaler, hvor vagterne tildeles ved først-til-mølle for akutvagter og ved fornyet priskonkurrence for planlagte vagter, er det ikke muligt for Odense Kommune at sætte krav til dækningsgrad. Det er naturligvis en udfordring. 


Tænker I som tilbudsgiver at Odense Kommune får problemer med at få dækket sine vagter? 


Gode råd og tanker modtages gerne.

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 8. jul. 2019

max priser på akutte vagter

Da de akutte vagter vil blive tildelt efter først-til-mølle princip, vil den pris tilbudsgiver har budt ind med på rammeaftalen, være gældende. Samtidig åbnes der for at der kan komme op til 4 leverandører på rammeaftalen, alle med forskelligt prisniveau.


Derfor ønsker Odense Kommune at sætte et max på prisen for en akutvagt. Dette med en beskrivelse af, hvad en sådan max pris må være.


Hvad mener I om denne beskrivelse:

Maks prisen på en akutvagt må højst være grundløn inkl. tillæg og pension, ekskl. uniformstillæg og erfaringstillæg + 50% af grundlønstaksten.


Er det forståeligt? Er det entydigt? Og endelig, giver det mening eller er det for højt/lavt sat?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 8. jul. 2019

Kan I som tilbudsgiver dække alle tre kategorier?

Hvis interesserede tilbudsgivere kan dække alle kategorier er der ingen grund til at opdele. Vil I som tilbudsgiver kunne dække alle typer? Og ser I nogle ulemper ved enten at opdele eller ikke at opdele?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 8. jul. 2019