Entities
Start 09-02-2018 / End 26-02-2018

Høring vedr. udbud af sundhedsordningUdbudsbilag D - Referencer

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til referencer?
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Udbudsbilag C - Virksomhedsoplysninger

 Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til virksomhedsoplysninger?
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Udbudsbilag A - Evalueringskrav og tilbudsliste

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til evalueringskrav og tilbudsliste?a
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Bilag 4 - Kravspecifikation

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til kravspecifikationen?
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

2.2 Social klausul

 Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til Social klausul?
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til udkast til rammeaftale?
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Udbudsbetingelser

Har I nogle kommentarer eller udfordringer i forhold til udbudsbetingelserne?

Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

§ 17 Bod

Stk.1 Bod for fejlbehæftet faktura og mangelfuld/forsinket statistik

Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

2.1 Krav til lokaler

Tilbudsgiver skal etablere in-house klinikker i Odense Kommunes lokaler til fysioterapi, zoneterapi og massage.

 Er der for Odense Kommune en ekstra udgift forbundet med, hvis leverandøren skal stille lokaler til rådighed?
Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

§ 14 Statistik

 Leverandøren skal levere statistik i henhold til kravsspecifikationen.   Statistik skal fremsendes elektronisk til ordregiver.

Er det for leverandør muligt at stille system til rådighed for ordregiver så vi kan se antal bestillinger, aflysninger, gennemførte mv.?

Det vil også være godt hvis vi kunne se om det er os eller leverandør der har aflyst/afmeldt for sent?

Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

§ 12 Fakturering

Bilag til fakturaen skal fremsendes elektronisk sammen med selve  fakturaen.

Er det for tungt for leverandøren at lave dette?

Er der økonomi forbundet med det?

Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

9.2 Teknisk og/eller faglig formåen

Minimum 3 relevante referencer (relevant erfaring med målgruppen) (der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år)

Kan dette imødekommes? 

Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

8.1 Social klausul

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af aftalen.

Kan dette imødekommes? 

Created by Betina Andersen, Odense Kommune d. 9. feb. 2018