Entities
Start 22-01-2019 / End 01-02-2019

Høring vedr. udbud af snerydning og glatførebekæmpelse omkring Odense Kommunes ejendommeArbejds- og socialklausul

Odense Kommune ønsker at gøre opmærksom på, at ordregiver benytter sig af arbejds- og socialklausuler. Såfremt tilbudsgiver har kommentarer, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. jan. 2019

Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til udbudsmaterialet, modtager Odense Kommune dem meget gerne.

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. jan. 2019

Prisindeks

Odense Kommune ønsker input til, hvilket prisindeks der skal prisreguleres efter.

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. jan. 2019

Bodsbestemmelser

Hvad tænker markedet om bodsbestemmelserne i rammeaftalen?
Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. jan. 2019