Entities
Start 19-06-2017 / End 28-06-2017

Høring af materiale til udbud på indsats i ressourceforløbAndet

 Er der andre kommentarer til udbudsbetingelserne?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Tildelingskriterie og underkriterie

 

Input til tildelingskriterier, underkriterier og vægtning heraf modtages gerne.

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Teknisk og/eller faglig formåen

 

Det er i teknisk og/eller faglig formåen, at prækvalifikationen vil blive afgjort. Odense Kommune vil gerne have input til de parametre, der er beskrevet i afsnittet. Er disse rimelige, er der andet, der er vigtigt og er det forståeligt?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Økonomisk og finansiel formåen

 

Er krav til økonomisk og finansiel formåen rimelige?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Overgang til ny leverandør

 Afsnit 6

Aftalestart bliver en vigtig overgang, hvis der bliver tale om en ny leverandør for kommunen. Hvordan foreslår I, at en overgang skal foregå? Tanken er, at igangværende forløb afsluttes, og at man starter nye forløb op hos den ”nye” leverandør. Lyder dette rimeligt?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Forpligtigelse

 

Afsnit 6

Odense Kommune ønsker i begrænsede tilfælde at kunne benytte en anden leverandør, hvor dette vurderes at være den bedste løsning. Er dette rimeligt?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Andet

 

Er der andre kommentarer til kravspecifikationen?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Indsatsspor

 

4.4

Indsatsspor. Odense Kommune vil gerne tydeliggøre, hvor meget tid man forventes at skulle bruge på de enkelte spor fra leverandørens egne ansattes side. Dette for at gøre det så gennemsigtigt som muligt for tilbudsgiverne. For indsatsspor 2 og 3 er det således angivet, at vi forventer et gennemsnit på 3 timer/uge af leverandørens tid, Er dette et tidsforbrug, I kan genkende?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Andet

 

Er der andre kommentarer til rammeaftalen?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Forsikring

 

Afsnit 17

Vil det være rimeligt at stille et krav om at min. dækningen på en erhvervs- og produktansvarsforsikring er 10 mio. kr?
Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Sikkerhedsstillelse

 

Afsnit 16

Er det almindeligt at bede om sikkerhedsstillelse i forbindelse med et udbud på indsats i ressourceforløb? I givet fald, i hvor høj grad vil dette have indvirkning på prisen?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Prisregulering

 

Afsnit 8.2

Er prisreguleringen rimelig?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017

Opsigelsesvarsel

 

Afsnit 3

Der er angivet et opsigelsesvarsel på 12 mdr. for leverandøren og 6 mdr. for kommunen. Er det rimeligt?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 16. jun. 2017