Entities

Service på eksisterende løsninger

Odense Kommune har nogle eksisterende løsninger kørende i forbindelse med det der allerede er udviklet. I den forbindelse vil der i udbuddet blive stillet krav om, at den vindende leverandør overtager vedligeholdelsen og supporten på de eksisterende løsninger, da det også vil være den vindende leverandør der varetager videreudviklingen. Det giver således ikke mening med en opdelt kontrakt.  

For at Leverandøren kan overtage service på eksisterende løsninger, hvad vil så være nødvendigt, at kunden stiller til rådighed af information? Vil nedenstående beskrivelser være tilstrækkeligt eller hvor detaljeret et niveau er der behov for? (Kildekoden forventes at blive udstillet jf. et af de øvrige spørgsmål.)

  1. CFU (Center for Familie og Unge); fagsystem til håndtering af en række familiesager med fokus på det forebyggende perspektiv. Det kan fx være at faderen eller en storebror over 18 år i familien er banderelateret, og i et forsøg på at bryde mønstret af kriminalitet, har CFU familiesagen med fokus på de yngre søskende. 
  2. Borgersagsportalen; et opslagsværktøj, der kigger på tværs alle fagsystemer, hvor sagsbehandleren kan se, hvilke sager der er tilknyttet borgeren.
  3. Byg SelvBetjening; en platform, hvor selvbetjeningsredaktørerne selv kan bygge selvbetjeningsløsninger. Byg SelvBetjening understøtter blandt andet forgrenede flows, login via NemLogin, opslag på CPR/CVR via Serviceplatformen, betalingsflow via DIBS, adresseopslag via DAWA og journalisering via ESDH.
Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018
Market Dialogue
Documents