Entities

Teknologier

Odense Kommune har en forventning om, at stille følgende krav til teknologier, som leverandøren forventes at have kendskab til. Er der nogle af teknologierne, som er urimelige eller nogle steder, hvor det kunne gøres smartere? (Bemærk, at disse teknologier på nuværende tidspunkt dækker det Odense Kommune arbejder med på området, så det bør ikke adskille sig væsentligt i anvendelse eller område).

Mindstekrav

 • Umbraco og Umbraco Forms
 • .net
 • .net Core
 • Razor
 • Angular
 • Entity Framework
 • Entity Framework Core

Krav

 • MSSQL
 • Bootstrap
 • JQuery
 • Docker
 • Git flow
Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018
Market Dialogue
Documents