Entities
Start 27-02-2018 / End 28-03-2018

SpørgsmålGenerelle indmeldinger eller emner

Hvis Leverandøren har emner eller informationer, som denne mener ordregiver bør vide inden at udbuddet offentliggøres, så må I meget gerne anføre det her, således at Kunden kan medtage det i overvejelserne ved færddiggørelsen af materialet.
Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018

Udstilling af Kode

Odense Kommune planlægger i forbindelse med tilbudsfasen, at give prækvalificerede leverandører mulighed for, at kunne tilgå kildekoden i Odense Kommunes GIT. Dette gøres dog i en version, hvor Web.config, samt øvrigt relevant sikkerhedsmæssigt indhold i koden, er fjernet.

Vil dette skabe det fornødne indblik, således at Leverandøren får mulighed for, at afgive en retvisende pris på support, samt timepriser på konsulenter med kompetencer matchende til udviklingsniveauet? 

Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018

Teknologier

Odense Kommune har en forventning om, at stille følgende krav til teknologier, som leverandøren forventes at have kendskab til. Er der nogle af teknologierne, som er urimelige eller nogle steder, hvor det kunne gøres smartere? (Bemærk, at disse teknologier på nuværende tidspunkt dækker det Odense Kommune arbejder med på området, så det bør ikke adskille sig væsentligt i anvendelse eller område).

Mindstekrav

 • Umbraco og Umbraco Forms
 • .net
 • .net Core
 • Razor
 • Angular
 • Entity Framework
 • Entity Framework Core

Krav

 • MSSQL
 • Bootstrap
 • JQuery
 • Docker
 • Git flow
Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018

Service på eksisterende løsninger

Odense Kommune har nogle eksisterende løsninger kørende i forbindelse med det der allerede er udviklet. I den forbindelse vil der i udbuddet blive stillet krav om, at den vindende leverandør overtager vedligeholdelsen og supporten på de eksisterende løsninger, da det også vil være den vindende leverandør der varetager videreudviklingen. Det giver således ikke mening med en opdelt kontrakt.  

For at Leverandøren kan overtage service på eksisterende løsninger, hvad vil så være nødvendigt, at kunden stiller til rådighed af information? Vil nedenstående beskrivelser være tilstrækkeligt eller hvor detaljeret et niveau er der behov for? (Kildekoden forventes at blive udstillet jf. et af de øvrige spørgsmål.)

 1. CFU (Center for Familie og Unge); fagsystem til håndtering af en række familiesager med fokus på det forebyggende perspektiv. Det kan fx være at faderen eller en storebror over 18 år i familien er banderelateret, og i et forsøg på at bryde mønstret af kriminalitet, har CFU familiesagen med fokus på de yngre søskende. 
 2. Borgersagsportalen; et opslagsværktøj, der kigger på tværs alle fagsystemer, hvor sagsbehandleren kan se, hvilke sager der er tilknyttet borgeren.
 3. Byg SelvBetjening; en platform, hvor selvbetjeningsredaktørerne selv kan bygge selvbetjeningsløsninger. Byg SelvBetjening understøtter blandt andet forgrenede flows, login via NemLogin, opslag på CPR/CVR via Serviceplatformen, betalingsflow via DIBS, adresseopslag via DAWA og journalisering via ESDH.
Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018

Projektværktøj

Odense Kommune planlægger at stille et projektværktøj til rådighed i forbindelse med bestilling af mindre opgaver og generelt til styring af samarbejdet, således at Leverandøren og Kunden har et fælles sted til styringen. Som udgangspunkt vil værktøjet være JIRA, fra producenten Atlassian.

Vil det som Leverandør være et problem at skulle bruge Odense Kommunes værktøj, udover at det lige kræver at man lærer systemet at kende?

Created by Rasmus Rask Lynggaard, Odense Kommune d. 14. mar. 2018
Market Dialogue
Documents