Entities
Start 25-09-2017 / End 13-10-2017

Leverandørdag 2017Leverandørstatus

 Var du/I inden arrangementet allerede leverandør til Odense Kommune?
Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. sep. 2017

Information om arrangementet

 Hvordan blev du/I bekendt med at arrangementet fandt sted?
Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. sep. 2017

Praktiske forhold

 Har du/I bemærkninger til de praktiske forhold omkring arrangementet?
Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. sep. 2017

Relevante dele af programmet

 Var der (en) del(e) af programmet, du/I fandt mere relevant end andet, hvilke(n)?
Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. sep. 2017

Forslag til emner/oplæg/stande til næste års leverandørdag

Har du/I forslag til emner/oplæg/stande som kunne være interessante til næste års leverandørdag?
Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. sep. 2017

Øvrige bemærkninger

Har du/I øvrige bemærkninger eller ønsker?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 22. sep. 2017
Market Dialogue
Documents