Entities
Start 09-11-2017 / End 16-11-2017

Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagerefagligekvalifikationer

Mener leverandører at det er relevante oplysninger der bedes om ifm faglige specifikationer?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 9. nov. 2017

kravspecifikation

Har leverandører bemærkninger til de krav der stilles på området?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 9. nov. 2017

Erfaring

I forbindelse med prækvalifikation vil Ordregiver bl.a. se på tilbudsgiveres dokumenterede erfaringer med at etablere virksomhedspraktikker i private virksomheder (afsnit 11.1)

Har leverandører et forslag til hvordan man bedst gør dette og i hvilken form? 

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Pkt. 10

I kvalitetsvurderingen stilles der krav om angivelse af stående og forventede behov for virksomhedspladser.

Er det forståeligt hvilke tal ordregiver ønsker at se her?

Har leverandører et forslag til i hvilken form dette kunne være (skabelon)? 

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

pkt 9.2

Der stilles i materialet krav om minimum 1 reference med en omsætning på 4,5 millioner om året - er dette muligt for leverandører at leve op til?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Sikkerhedsstillelse/Garanti

Bilag 2, § 18.

Ordregiver fastsætter en sikkerhedsstillelse på 15 % af den estimerede omsætning - vurdere leverandører at det er et rimeligt beløb?

Hvad koster det leverandøren at få stillet en garanti, hvor mange % af garantibeløbet? 

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Betalingsbetingelser

Bilag 2, § 12 - vurderer leverandører at der er tale om rimelige betalingsbetingelser?
Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Parallele rammeaftaler

Som det fremgår af Bilag 32- Rammeaftalen vil der blive indgået 3 parallele rammeaftaler (3 leverandører), jf. § 5, stk. 2.

Leverandører bedes kommentere på, om 3 leverandører er et passende antal (ca 80 løbende pladser pr. leverandør om året)? 

Leverandører bedes kommentere på, om hvor vidt fordelingen af borgere mellem de 3 private leverandører er rimelig?

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Udbudsbilag G-Spørgeramme

 Vurderer leverandører at det er rimelige or retvisende spørgsmål der vil blive stillet de angivne refferencer?

Har leverandører forslag til yderligere spørgsmål? 

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Udbudsbilag C

Her bedes leverandører kommentere om hvor vidt kollonen med "Opnået effekt" på referencer er et rimeligt krav?

Er det for leverandører forståeligt hvilket tal der skal indskrives her? 

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017

Prisstruktur

Leverandører opfordres til at kommentere på den foreslåede prisstruktur hvor tilbudsgivere skalæ angive en ugepris, bonus samt tilbudt effekt.

Er dette er hensigtsmæssig måde at tilrettelægge prisstrukturen? Hvilke udfordringer kan der være ved denne metode? 

Created by Kanita Rikalo, Odense Kommune d. 6. nov. 2017