Entities

Forståelse af kravspecifikation

Er ydelserne i kravspecifikationen tydeligt beskrevet?
Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 12. sep. 2018
Anonymous d. 24. sep. 2018
Det er tydeligt
Anonymous d. 26. sep. 2018
Der skal være entydig sammenhæng mellem Kravspecifikation og Frekevnsoversigt med hensyn til præcisering af de elementer (jf. arealregistreringsdefinitionerne) der omfattes af ydelserne. F.eks. er elementerne; 2g, 5c, 10a og 10 b nævnt i Kravspec. men ikke i Frekvensoversigt.
Begrænsningen i at løvblæser IKKE må anvendes er ikke driftsmæssigt hensigtsmæssigt/effektivt. Bør give højere priser da alternativer er dyrere. En korrekt og hensigtsmæssig brug bør være mulig.
Det giver ikke mening af løvsuger ikke må anvendes. Begrundelse?
"Kantklipning" i.f.m. græselementer er uklart beskrevet (se også spørgsmål ved seneste udbud). Er det trimning op ad øvrige lementer (som skrevet i Frekvensoversigten) eller er det en decideret kantklipning/stikning i.f.t. rethed af kanter på græselementerne?
Generelt; Der kan ikke generelt henvises til at Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde skal følges. Det er en udpræget anlægsforeskrift. Det er nærmere "Kvalitetsbeskrivelse for pleje af grønne områder" der skulle danne udgangspunkt men da I udbyder udelukkende til udførselskrav mener vi at Kravspecifikation/Arbejdsbeskrivelse i væsentlig grad kan forbedres til en mere entydig udgave af de udførselskrav på de udvalgte elementer der indgår i opgaverne.
Vi bliver nødt til at kommenterer rammeaftalens §8 og 9. Kravene er unødigt administrativt tunge og bør håndteres mere moderne og smart i en digital form og på en digital platform. Vi kan levere system der kan give ordregiverens kontaktpersoner og institutionsleder hurtigt og effektivt besked om udførte opgaver digitalt.