Entities
Start 12-09-2018 / End 26-09-2018

Markedshøring i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder om Odense Kommunes ejendommeErhvervsansvarsforsikring

Leverandøren er forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år for personskader og 5 mio. kr. pr. år for tingskader.


Er det en passende dækningssum?

Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 12. sep. 2018

Tilbudsbesvarelsen

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal der afgives en kvalitativ beskrivelse vedr. hhv. leveringssikkerhed og planlægnings- og kvalitetssikringsprocedure.

Vi har begrænset besvarelsen til kun at må fylde 2 A4 sider pr. område. Er det tilstrækkeligt?

Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 12. sep. 2018

Forståelse af kravspecifikation

Er ydelserne i kravspecifikationen tydeligt beskrevet?
Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 12. sep. 2018