Entities
Start 06-10-2017 / End 20-10-2017

Høring i forbindelse med udbud af grafiske serviceydelserTilbudspriser

I forbindelse med tilbudsafgivelsen, skal tilbudsgiverne afgive priser, der vil være gældende for de ydelser, der er omfattet af aftalen. Odense Kommuner påtænker, at der skal afgives én timepris.

Vil der være uhensigtsmæssigheder herved? Hvis ja, hvordan vil det så være hensigtsmæssigt, at der afgives priser?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 4. okt. 2017

Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende årlig dækningssum på en erhvervsansvarsforsikring?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 4. okt. 2017

Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt tilbudsgivernes priser skal være faste i hele rammeaftalens løbetid (4 år), eller om der skal være mulighed for prisregulering.

Ønsker I, at der er mulighed for at foretage en prisregulering eller vil I foretrække, at priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende indeks, som reguleringen kan ske i forhold til? Vil Danmarks statistiks ILON15 være retvisende?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 4. okt. 2017

Tilbudspriser

I forbindelse med tilbudsafgivelsen, skal tilbudsgiverne afgive priser, der vil være gældende for de ydelser, der er omfattet af aftalen. Odense Kommuner påtænker, at der skal afgives én timepris.

Vil der være uhensigtsmæssigheder herved? Hvis ja, hvordan vil det så være hensigtsmæssigt, at der afgives priser?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 4. okt. 2017

Erhvervsansvarsforsikring

Odense Kommune ønsker at stille krav om en passende erhvervsansvarsforsikring, men ønsker hjælp til fastsættelse af forsikringens størrelse.

Hvad mener I kunne være en passende årlig dækningssum på en erhvervsansvarsforsikring?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 4. okt. 2017

Prisregulering

Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt tilbudsgivernes priser skal være faste i hele rammeaftalens løbetid (4 år), eller om der skal være mulighed for prisregulering.

Ønsker I, at der er mulighed for at foretage en prisregulering eller vil I foretrække, at priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid?

Hvis I ønsker prisregulering, kan I så pege på et retvisende indeks, som reguleringen kan ske i forhold til? Vil Danmarks statistiks ILON15 være retvisende?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 4. okt. 2017