Entities
Start 28-07-2017 / End 04-09-2017

Høring af materiale vedr. levering af formstøbte sæderTilbehør

 Er der almindeligt tilbehør, der mangler i tilbudslisten? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

Kommentarer til tilbudsbesvarelsen

Er der øvrige kommentarer til tilbudsbesvarelsen? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

§ 11

Odense Kommune påtænker at stille krav om, at formstøbning skal ske inden for 14 dage fra  terapeutens henvendelse. Er det ok?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

Levering

Odense Kommune påtænker at stille krav om levering inden for 6 uger fra afstøbningstidspunktet. Er det ok? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

Pris inkl. konsulentbistand

Odense Kommune påtænker, at priser, der afgives, skal være inkl. 3 måneders efterfølgende konsultation. Fremgår det tydeligt af materialet?

Er det en hensigtsmæssig måde at gøre det på, eller bør prisen på sædet være ekskl. konsulenttimer? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

§ 7

Er det ok at stille krav til personalets uddannelse og kræve dokumentation herfor?

Odense Kommune påtænker at stille krav om, den, der udfører formstøbningen, skal have en uddannelse som ortopædtekniker eller med tilsvarende uddannelse, og at den, der foretager de efterfølgende konsultationer, skal være uddannet fysioterapeut eller have en tilsvarende uddannelse. 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

§ 11

Er der muligt at iværksætte udbedringer af fejl og mangler inden for 5 dage, samt at afhjælpning skal være afsluttet inden 14 dage? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

§ 20

 Er det muligt at leve op til et krav om en forsikring på 10 mio. kr.?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

Arbejdsklausul

Vil det være muligt at leve op til de krav, Odense Kommune stiller i arbejdsklausulen? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 26. jul. 2017

Fleksibel ryg vs. flexsæde

Er det noget, Odense Kommune bør få en selvstændig pris på, eller er det noget, der vil kunne tilkøbes de almindelige sæder, og som skal høre under tillægsydelser? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 12. jul. 2017

Fast vs. blødt sæde

Hvad er forskellen på et fast og et blødt sæde? Er det en forskel, som Odense Kommune skal være opmærksom på?

Er det noget, Odense Kommune bør sondre mellem i forhold til afgivelse af tilbud på produkterne? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 12. jul. 2017

Kommentar til materialet

Er der øvrige kommentarer til prisindhentningsmaterialet?  
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 29. jun. 2017

Kommentarer til prisaftalen

Er der øvrige kommentarer til udkastet til prisaftalen? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 29. jun. 2017

Kommentarer til kravspecifikationen

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 29. jun. 2017