Entities
Start 07-06-2018 / End 27-06-2018

Markedshøring af materiale vedr. udbud af "brobygning til uddannelse"Opdeling i delaftaler

Odense Kommune er i tvivl, hvorvidt aftalen skal opdeles i 4 eller 5 delaftaler (svarende til de fire hovedindgange og en "koordinerende" enhed), eller om aftalen skal udbydes som en samlet opgave. 


Vil det give udfordringer, hvis aftalen udbydes som en samlet opgave? Hvordan vil det modtages, hvis Odense Kommune vælger at udbyde opgaven i delaftaler? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 7. jun. 2018

Tro og love erklæring

Giver det udfordringer i forhold til at skulle underskrive følgende bilag? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 7. jun. 2018

Ansøgning og tilbud

Ordregiver påtænker, at interesserede leverandører skal ansøge om prækvalifikation forud for afgivelse af tilbud. Ansøgningen skal indeholde:

- En beskrivelse af ansøgers faglige kompetencer, herunder hvilke kompetencer der tilknyttes opgaven, jf. udbudsbilag B

- Dokumentation for opfyldelse af egnethedskrav


Såfremt ansøger bliver prækvalificeret, skal tilbuddet indeholde:

- Beskrivelse af tilbudsgivers løsning/forløbsbeskrivelse

- Pris 

Giver det anledning til kommentarer?


Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Egnethedskrav

Ordregiver påtænker at stille følgende egnethedskrav:

- Ikke omfattet af udelukkelsesgrundene

- Omsætning på min. 7 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår

- Positiv egenkapital (eller nul) i hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, eller en positiv udvikling i egenkapitalen i de seneste 2 afsluttede regnskabsår og en ikke-negativ udvikling i likviditeten de seneste 2 afsluttede regnskabsår

- En erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år

- Mindstekrav for deltagelse er 1 reference vedr. levering af et lignende forløb med fokus på at få unge i uddannelse til en offentlig myndighed. Referencen skal løbe over mindst 2 år, og have en gennemsnitlig omsætning på 3 mio. kr./år


Giver det anledning til udfordringer?

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Prisregulering

Ordregiver påtænker en fast pris i hele kontraktperioden uden mulighed for prisregulering. Hvad tænker I om dette?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Tildeling

Ordregiver påtænker at lægge vægt på følgende i evalueringen af kvalitetsparametret:

- Det uddannelsesrettede perspektiv, som leverandøren møder borgeren med

- At der er fokus på borgerens uddannelsesvalg

- Leverandørens samarbejde med uddannelsesrådgiveren for at sikre fastholdelse

- At leverandøren er lokalt forankret

- At forløbet foregår i et uddannelsesmiljø


Giver det anledning til spørgsmål eller kommentarer? Mangler ordregiver noget, der bør vægte positivt i evalueringen?

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Prismodel

Hvilke pris(er) bør ordregiver efterspørge som en del af tilbuddet? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Arbejdsklausul

Kan denne klausul opfyldes?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Social klausul

Kan denne klausul opfyldes? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Uddannelsesmiljø

"Forløbet skal foregå i et uddannelsesmiljø"


Vil det give udfordringer, hvis ordregiver stiller dette som et mindstekrav?

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Effekter

Hvilke krav/mål til effekter vil være relevante at stille for ordregiver?


Bør ordregiver fastlægge effekterne på forhånd, eller bør tilbudsgiver byde ind med effekter? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Øvrige kommentarer

Er der øvrige spørgsmål eller kommentarer til udbudsbetingelserne og de dertil knyttede bilag?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til rammeaftalen og de dertil knyttede bilag?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018

Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 6. jun. 2018