Entities
Start 03-09-2019 / End 17-09-2019

Høring vedr. drift og vedligehold af boldbanevedligehold samt gartnerydelser ved boldbanervirksomhedsoverdragelse

Der er ikke virksomhedsoverdragelse - men hvad menes  der med, at særligt leverandørens efterfølgende overtagelse af medarbejder/ og eller materiel fra den tidligere leverandør kan bringe forholdet ind under virksomhedsoverdragelsesloven ?
Created by Anonymous d. 16. sep. 2019

Årsforbrug gødning og frø

Entreprenøren overtager det fulde ansvar for varen. Definere ansvar mht. tyveri/brand/forsikring.
Created by Anonymous d. 16. sep. 2019

Afsnit 12 og 13

Der mangler beskrivelse af det dokument hvor leverandøren besvarer de kvalitative underkriterier


Der er en slåfejl i oversigten over vægtningen af underkriterierne for delaftale 2. Kvalitet og organisering står til 45% - det skal vist være 40.

Created by Jesper Bavngaard, HEDEDANMARK A/S d. 11. sep. 2019

Lærlinge

Vi kan ikke se kravet til evt. uddannelsesaftaler. Vi vil blot opfordre til at overveje proportionalitetet især i forhold til boldbaner. her er det meget begrænset hvad vi kan levere i en uddannelsesaftale i forhold til kravene til bredde for lærlinge.
Created by Jesper Bavngaard, HEDEDANMARK A/S d. 11. sep. 2019

ESPD

Kravet til referencer beskriver et omfang af minimum 50 baner. Det er en meget diffus størrelse idet der idag hovedsageligt spilles på små baner som 3, 5 og 7 mands og i mindre omfang på 11-mands.

Vi foreslår at ordregiver ændrer dette krav til et samlet areal i m².

Created by Jesper Bavngaard, HEDEDANMARK A/S d. 11. sep. 2019

§9 stk. 3.

Hvad menes der med følgende formulering?

"Denne oversigt er ikke begrænset til alene at omfatte leverancer til ordregiver, men reklamationer fra andre kunder kan anonymiseres."

Created by Jesper Bavngaard, HEDEDANMARK A/S d. 11. sep. 2019

§5. kontraktens varighed og opsigelse

Det er påfaldende at ordregiver har opsigelsesmulighed efter det første år med 3 måneders varsel. Det betyder at vi kan blive opsagt uden nogen særlig grund. Det er selvfølgelig rart for ordregiver at kunne komme af med leverandøren uden at det koster noget. men det er voldsomt uattraktivt specielt i forbindelse med boldbaneentreprisen, hvor der typisk vil ligge en relativt tung investering i materiel.

Vi vil venlist opfordre ordregiver til at fjerne denne mulighed og lade kontrakten være uopsigelig i kontraktens løbetid.

Created by Jesper Bavngaard, HEDEDANMARK A/S d. 11. sep. 2019

Linket til kortmaterialet

Linket på comdias side kan ikke læses komplet - en del er vist skygget i højre side.

Created by Anonymous d. 5. sep. 2019

Dialog med klubberne/oprettelse af hjemmeside

Er beskrivelsen for etablering af dialog med klubberne/oprettelse af hjemmeside fyldestgørende?
Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 2. sep. 2019

Egenkontrol

Giver beskrivelsen i kravspecifkationernes punkt 19 - Egentkontrol anledning til spørgsmål?
Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 2. sep. 2019

IKT-systemet

Er beskrivelserne af IKT systemet forståeligt?
Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 2. sep. 2019

Bodsbestemmelser

Giver bodsbestemmelserne anledning til tvivl?
Created by Sofie Lind Petersen, Odense Kommune d. 2. sep. 2019