135467 - Indkøb af røde kasser til farligt affald - genudbud Tender

Description

Anskaffelse af røde kasser til farligt affald fra husholdninger i Odense Kommune. Rammeaftale om ca. 2.000 kasser om året i en fire-årig periode. Størrelse: ca. 40-45 liter (ca. 27x52x31 cm). UN-godkendt, og børnesikret låg. PVC-fri plast. Yderligere beskrivelse kan ses i kravspecifikationen.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

ODENSE RENOVATION A/S
Snapindvej 21
5200 Odense V
Ole Fuglsang

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Waste and rubbish containers and bins
  • Prefabricated boxes