Entities

Tender

Entrepriserne Civil Works 1-8

Back

Se de prækvalificerede virksomheder her: http://odenseletbane.dk/udbud-tendering/anlaeg-civil-works-cw/

Letbanen bliver etableret med dobbeltspor fra Tarup Center i nordøst og skaber forbindelse gennem indre by til Hjallese Station i syd. Når den står færdig, vil Odense Letbane dække en distance på ca. 14.4 km og inkluderer 26 stationer.

 
Enterpriserne Civil Works 1-8 dækker syv delaftaler, som hører ind under den overordnede udbudspakke ”Odense Letbane – Anlægsarbejder” (CW), som også består af entrepriser om bordursten, beplantning og slidlag. 
 
Entrepriserne Civil Works 1-8  går ud på at gøre byrum, vejbaner, cykelstier og fortove mm. langs linjeføringen klar, så letbanen kan blive anlagt. Entrepriserne Civil Works 1-8 vil blive udbudt løbende til de virksomheder, der bliver prækvalificeret i foråret 2016.
 
For at gøre det lettere for de prækvalificerede virksomheder at finde underleverandører til delopgaver i entrepriserne har vi etableret leverandørportalen.
 
Som underleverandør kan du her på siden vise din interesse i at byde ind på delopgaver i forbindelse med entrepriserne 1-8. Det gør du ved at følge beskrivelsen på siden ”Konsortiematch”. Her vil du få mulighed for at markere, hvilken slags underopgaver du som underleverandør kan løse.
 
Entreprise CW 1- 8 er opdelt som følger:
 
CW 1: Område 01, Rismarksvej. 
Anlægsarbejder ved ombygning og sideflytning af Rismarksvej samt udvidelse af Højstrupvej.
 
CW 2: Område 02, Idrætsparken – Vesterbro. 
Anlægsarbejder ved ombygning/udvidelse/sideflytning fa Højstrupvej, Stadionvej, Middelfartvej og Vesterbro samt ombygning af forplads ved Idrætsparken.
 
CW 3: Område 03, Vestre Stationsvej og Østre Stationsvej.
Anlægsarbejder ved ombygning og sideflytning af Vestre og Østre Stationsvej samt ombygning på bagside af Odense Banegård Center.
 
CW 4: Område 04, Albanigade –Benediktsgade.
Anlægsarbejder ved ombygning og udvidelse af Albanigade, ombygning og sideflytning af Benediktsgade samt ombygning af Benedikts Plads.
 
CW 5: Område 05, Nyborgvej og område 06, Ørbækvej Nord.
Anlægsarbejder ved ombygning og udvidelse af Nyborgvej.
Anlægsarbejder ved ombygning af krydset Nyborgvej /ørbækvej (Nord) samt ombygning og sideflytning af Ørbækvej på strækningen mellem Nyborgvej og Munkerisvej.
 
CW 7: Område 07, Ørbækvej Syd – Campusvej.
Anlægsarbejder ved ombygning af 3 separate kryds på Ørbækvej ved Rosengårdscenteret og Ikea, nedbrydning af vejtunnel samt ombygning af interne parkeringsarealer. Ombygning og sideflytning af Campusvej.
 
CW 8: Område 08, Park & Ride – Hjallesegade.
Anlægsarbejder ved anlæg af Park & Ride område, parkeringspladser, ombygning af Hestehaven og krydset Svendborgvej/Hjallesegade.
 
Generelt: Alle entrepriser omhandler udførelse af jord- og belægningsarbejder, afvanding, brolægningsarbejder, trafikregulerende foranstaltninger, skilte- og stribearbejder samt mindre gartnerarbejder.

Udbudsansvarlig
Claus Christensen
clach@odenseletbane.dk

Aftalestart
1.      august 2016

Documents0
  No publicly accessible documents have been added
  Contact information
  Note stated for this project
  Disciplines
  • Road signs
  • Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane
  • Asphalt
  • Construction work
  • Construction work for water and sewage pipelines
  • Sewer construction work
  • Traffic-calming works
  • Various surface works
  • Installation of cable laying
  • Plumbing and sanitary works
  • Carpentry installation work
  • Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
  ConsortiumMatch

  Consortium match is active for this project.
  Click on 'View / Register Consortium Match' to go to Consortium Match

  See/register for konsortium match

  Odense Letbane at Comdia

  Supplier

  Tender

  Market dialog

  Innovation

  Konsortiematch: 4