Faciliteter til omlastning og håndtering/styring af mad- og restaffald Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører faciliteter til omlastning og håndtering/styring af omlastning af mad- og restaffald fra renovationsbiler til 27 m3 containere.

Transport til og fra omlastnings faciliteten er ikke omfattet af udbuddet

Omlastning af madaffald starter 1. august 2021. Omlastning af restaffald starter ca. 1. januar 2023 i forbindelse med omlægningen af affaldshåndteringen i Morsø Kommune. 

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1 - Kravspecifikation, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ KOMMUNE
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017

Deadlines / timeline

07-04-2021
Date of publication
09-04-2021 - 15:06
Published - Current
28-04-2021 - 23:59
Deadline for questions [T] "(Tilbudsfase)"
07-05-2021 - 10:00
Tender phase (Deadline)
14-05-2021 - 11:22
<<< Today

Disciplines

  • Refuse and waste related services