Informationsannoncering Tender

Description

Morsø Kommune udbyder grafisk bureau arbejde omfattende fremstilling og håndtering af et varierende antal informationsannoncer i kontraktperioden.

Kommunen forventer årligt at indrykke informationsannoncer af varierende størrelse i lokalt dagblad og lokal ugeavis med samme tekst samt et mindre antal informationsannoncer i andre aviser.

Udbuddet omfattet ikke stillingsannoncering, da dette udelukkende vil foregå elektronisk.

Tilbudsgiver forventes at bidrage aktivt og kreativt til at formidle kommunens annoncer på bedste måde, herunder komme med forslag og ideer til udformning. Annoncerne skal udarbejdes i henhold til den eksisterende designmanual.
Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Morsø Kommune

Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017

Deadlines / timeline

05-02-2021 - 09:13
Published - Current
11-02-2021
Date of publication
04-03-2021 - 10:00
Deadline

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project