Papiraffaldssække og -køkkenposer Tender

Description

Udbuddet omfatter en årlig levering af ca. 198.000 affaldssække og ca. 2.040.000 køkkenposer i papir til organisk husholdningsaffald.

Første delleverance affaldssække i 19 uge 2021, og køkkenposer uge 37 2021.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, der kan bydes på en eller begge aftaler.

Grundet krav i den nye klimaplan/lov og hermed følgende krav til ændringer i affaldshåndteringen skal leverandøren tåle ændringer i mængderne i forbindelse med ændringer i husstandsindsamlingen af madaffald. Den forventede mængde er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede mængde er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Lots

Partial contract Description
Delaftale 1: Papiraffaldssække Udbuddet omfatter en årlig levering af ca. 198.000 affaldssække.

Første delleverance i 19 uge 2021.

Grundet krav i den nye klimaplan/lov og hermed følgende krav til ændringer i affaldshåndteringen skal leverandøren tåle ændringer i mængderne i forbindelse med ændringer i husstandsindsamlingen af madaffald. Den forventede mængde er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede mængde er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation, og Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten (udfyldes direkte i Comdia), samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.
Delaftale 2: Papirkøkkenposer Udbuddet omfatter en årlig levering af ca. 2.040.000 køkkenposer i papir til organisk husholdningsaffald.

Første delleverance i uge 37 2021.

Grundet krav i den nye klimaplan/lov og hermed følgende krav til ændringer i affaldshåndteringen skal leverandøren tåle ændringer i mængderne i forbindelse med ændringer i husstandsindsamlingen af madaffald. Den forventede mængde er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede mængde er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation, og Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten (udfyldes direkte i Comdia), samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Morsø Kommune

Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017

Deadlines / timeline

27-01-2021 - 17:38
Published - Current
29-01-2021
Date of publication
03-03-2021 - 10:00
Tender phase (Deadline)
07-03-2021 - 06:40
<<< Today
15-03-2021 - 09:53
Standstill (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Polythene waste and refuse sacks and bags