Danskuddannelse til voksne udlændinge med flere Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 28-01-2021 - 10:00 .

Description

Bemærk at tilbudsfristen er udsat.

Præsentationsrunden er ligeledes udsat til starten af uge 5 - nærmere herom følger.

Dette udbud omhandler udbud af danskuddannelse for udlændinge med flere i Morsø og Thisted Kommuner.

Ordregiver er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med flere (Danskuddannelsesloven, LBK nr. 901 af 19/08/2019). Danskuddannelsesloven omfatter tre modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav der skal opfyldes, henvises til aftalebilag 1 - kravspecifikation, og aftalebilag 2 - tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar der er relevante indarbejdes i den endelige rammeaftale.

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit III §§ 186-189 (”Light regimet”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-Tidende/TED-databasen.
Tender plan

Offentligt udbud