Entities

Tender

Entreprise ved institutionerne på Ole Rømersvej

Back

Der skal laves belægning og cykel/gangsti foran Limfjordsteateret. Belægningen kommer til at omfatte et torv i chaussésten med betonfliser. Derudover omlægges en del af vejen, for at skabe plads til cykel- og gang sti. 


Parkeringsvejen ensrettes, hvorfor der er behov for nyt slidlag og forstrækning/udvidelse ved sving. 


Arbejdet omfatter i hovedtræk:

• Jordarbejde

• Sand- og grusarbejde

• Brolægning

• Ledningsarbejde

• Beplantning

• Asfalt arbejde


Aflevering den 16. september 2019. 

Documents0
  [T] "Der er ikke tilføjet offentlige tilgængelige dokumenter"
  Contact information
  Charlotte Leegaard
  charlotte.leegaard@morsoe.dk
  Disciplines
   [T] "Der er ikke angivet nogen fagområder på dette projekt"

   Morsø Kommune at Comdia

   Supplier

   Tender

   Market dialog

   Innovation

   Leverandørliste: 295
   Udbudsplan: 2
   Aktuelle udbud: 8
   Arkiv: 32