Tandregulering af børn og unge under 18 år Tender

Description

Udbuddet omfatter tandregulering, herunder varetagelse af ordregivers forpligtigelse og behandling inklusive nødbehandling og retention af de tildelte børn og unge under 18 år, der er visiteret af praktiserende tandlæge til tandreguleringsbehandling. 

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort 1. oktober 2020.
Tender plan

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Morsø Kommune

Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017

Deadlines / timeline

Standstill (Deadline)
28-08-2020 - 08:34
Published - Tender plan
19-09-2020 - 00:46
<<< Today
01-10-2020
Date of publication
30-10-2020 - 10:00
Quotations (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Orthodontic services