Kontor- og skoleartikler Tender

Description

Udbuddet vedrører indkøb af kontor-, skoleartikler og papir.

BEMÆRK at tilbudsfristen er udsat til den 8. september 2020 kl. 10.00 (se opslagstavlen).

Udbuddet er opdelt i delaftaler. Se yderligere punkt. 11.3.

•Delaftale 1: Kontor- og skoleartikler. Forventet omsætning pr. år: 300.000 kr.

•Delaftale 2: Kopi- og printerpapir i ark. Forventet omsætning pr. år 200.000 kr.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1A, 1B - kravspecifikation, og kontraktbilag 2 - tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar der er relevante indarbejdes i den ende-lige kontrakt.

Den forventede omsætning for hver delaftale er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede om-sætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Lots

Partial contract Description
Delaftale 1: Kontor- og skoleartikler For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1A, 1B - kravspecifikation, og kontraktbilag 2 - tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar der er relevante indarbejdes i den ende-lige kontrakt.
Delaftale 2: Kopi- og printerpapir i ark For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1A, 1B - kravspecifikation, og kontraktbilag 2 - tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar der er relevante indarbejdes i den ende-lige kontrakt.
Tender plan

Offentligt udbud
E-commerce required