Tilsyn i Morsø Kommune Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet omfatter uanmeldt tilsyn jævnfør Servicelovens § 151 for 2 af kommunes centre, henholdsvis Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap og Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering. Vi har valgt at opdele udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, hver delaftale er opdelt i en eller flere tilsynsområder.


Delaftale 1 - Ældre, Sundhed og Rehabilitering

  • 1.a. Uanmeldt tilsyn med plejecentre 1 gang om året.
  • 1.b. Uanmeldt tilsyn med Morsø Afklaringscenter 1 gang om året.

Delaftale 2 - Sundhedsfremme, Social og Handicap

  • 2.a. Uanmeldt tilsyn med private hjemmeplejeleverandører 1 gang om året.
  • 2.b. Uanmeldt tilsyn med Morsø Hjemmepleje 1 gang om året.
  • 2.c. Uanmeldt tilsyn med Centralkøkkenet Skovparken 1 gang om året.
  • 2.d. Uanmeldt tilsyn med private madleverandør 1 gang om året.
  • 2.e. Uanmeldt socialfagligt tilsyn på dag- og beskæftigelsestilbud 1 gang om året.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Ældre, Sundhed og Rehabilitering 1.a.Uanmeldt tilsyn med plejecentre 1 gang om året.

1.b.Uanmeldt tilsyn med Morsø Afklaringscenter 1 gang om året.
Delaftale 2 - Sundhedsfremme, Social og Handicap 2.a.Uanmeldt tilsyn med private hjemmeplejeleverandører 1 gang om året.

2.b.Uanmeldt tilsyn med Morsø Hjemmepleje 1 gang om året.

2.c.Uanmeldt tilsyn med Centralkøkkenet Skovparken 1 gang om året.

2.d.Uanmeldt tilsyn med private madleverandør 1 gang om året.

2.e.Uanmeldt socialfagligt tilsyn på dag- og beskæftigelsestilbud 1 gang om året.
Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ KOMMUNE
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
Mette Lykke Højgaard Hansen
mlhh@morsoe.dk
+45 99707092

Deadlines / timeline

08-11-2022 - 15:48
Published - Current
08-11-2022 - 23:59
Date of publication
21-11-2022 - 10:00
Deadline for questions (Quotation phase)
29-11-2022 - 10:00
Tender phase (Deadline)
08-12-2022 - 11:01
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Health and social work services