Transport og slutbehandling af murbrokker og haveaffald Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 22-02-2022 - 10:00 .

Description

Udbuddet vedrører transport og slutbehandling af affaldsfraktionerne murbrokker, beton, haveaffald og rødder og omfatter en årlig transport og slutbehandling af cirka:

  • 1.450 tons murbrokker/tegl
  • 630 tons beton / beton med jernarmering
  • 2.800 tons haveaffald
  • 90 tons trærødder / træstød
  • (ovenstående mængde er registret i 2021)

Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år, med kontraktstart den 1. april 2022. 

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kontraktbilag 1 - Kravspecifikation, og kontraktbilag 2 - Tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Eventuelle spørgsmål og svar der er relevante indarbejdes i den endelige 

Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ KOMMUNE
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017

Deadlines / timeline

11-01-2022 - 23:59
Date of publication
28-01-2022 - 03:56
<<< Today
10-02-2022 - 10:00
Deadline for questions (Quotation phase)
22-02-2022 - 10:00
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Refuse disposal and treatment