Entities

Need

Velfærdsteknologiske indsatser til udsatte børn og familier


InformationsVelfærdsteknologiske indsatser til udsatte børn og familier  

Socialforvaltningen i Københavns Kommune yder særlig støtte til socialt udsatte børn, unge og deres familier. Det er familier med sociale problemer, og det er børn og unge, der ikke trives eller udvikler sig som deres jævnaldrende. Det skyldes for mange en dårlig forældreomsorg på grund af forældrenes misbrug, psykiske sygdom eller manglende grundlæggende forældreevner. For andre kan problemerne være ADHD eller eget misbrug. Udsatte børn og unge har det rigtig svært i skolen, hvis de ikke får løst deres problemer. De har svært ved at holde fraværet nede, de har svært ved at lave lektier, og de kan have det svært socialt i skolen. Den sociale indsats skal gøre, at også de udsatte børn får de kompetencer i folkeskolen, der er nødvendige for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller kunne fungere i et job senere i livet. 

Hvor står vi nu? 

Velfærdsteknologi er ikke tænkt systematisk ind i den sociale indsats, der gives til udsatte børn og unge. Samtidig ved vi, at der er fokus på teknologier til læring i folkeskolen, og at teknologi er en fuldstændig selvfølgelig del af de unge generationers liv. Derfor ser vi gode muligheder for at arbejde med nye teknologiske løsninger og vil gerne i gang hurtigst muligt. 

Kommunikation og inddragelse af udsatte børn 

Udsatte børn og unge har ofte sværere ved at forstå og fortælle om deres eget liv, end andre børn har. Det betyder blandt andet, at det bliver svært for barnet at få den rette viden og hjælp til at komme videre i sin udvikling. Det gør det også svært for sagsbehandlere at få barnets eget perspektiv med, når der skal træffes beslutninger. 

Teknologier rummer mange nye muligheder for at kommunikere, inddrage og dele information på nye måder. Nogle af disse muligheder skal nu undersøges nærmere. Vi vil derfor sætte gang i tre udviklingsprojekter, der skal bidrage til de mest udsatte borgeres første digitale skridt og vi søger i denne sammenhæng nye ideer på tre følgende områder:

 

1.      Digital rådgivning til unge 

Langt fra alle unge med brug for hjælp henvender sig til de eksisterende ungerådgivninger. Socialforvaltningen vurderer, at der er en gruppe af socialt isolerede unge, særligt drenge, som forvaltningen ikke får kontakt med i tide. Det er naturligt for de unge at kommunikere digitalt, og det er derfor også naturligt for forvaltningen at flytte ungerådgivningen på nettet.

Derfor vil Socialforvaltningen implementere digital rådgivning som en del af rådgivningen til udsatte unge. Digital rådgivning er rådgivning via eksempelvis en chatfunktion, der giver mulighed for hurtig, anonym og uforpligtende kommunikation, eller via sms eller e-mails. Ved at styrke den eksisterende ungerådgivnings fleksibilitet og kontaktmuligheder vil forvaltningen kunne nå en endnu større målgruppe af unge, blandt andet de mange socialt isolerede unge.

2.      Digitale dagbøger til anbragte børn og unge

Anbragte børn har ofte svært ved at forstå og fortælle om deres historie, behov og ønsker til familie, netværk og kontaktpersoner. Forståelse og selvindsigt er en vigtig del af barnets udvikling, og det er noget af det, Socialforvaltningens indsats hjælper anbragte børn med. 

Vores mål er, at flere børn får en bedre forståelse af deres eget liv som giver dem bedre forudsætninger for deres fremtidige liv. Den digitale dagbog er en idé, som skal udvikles og afprøves af børn og medarbejdere. Dagbogen er et privat rum til at samle billeder, historier og tanker, som en del af den pædagogiske indsats. Det er også tanken, at den digitale form kan give bedre muligheder for at barnet kan inddrage andre i deres behov og ønsker – både over for familie, venner og også sagsbehandlere evt. Projektet skal bidrage med viden om, hvor mange børn der kan have gavn af en ny digital dagbog, og hvilken effekt et sådant redskab kan have for deres liv.

3.      Barnets journal – nye veje til inddragelse 

Et udsat barn, skal inddrages i sagsbehandlingen, og vi skal have en fælles forståelse med barnet om dets problemer for at hjælpe bedst muligt. Sagsbehandlere oplever, at det er svært at få barnets egen perspektiv ind i sagsbehandlingen, og børn kan opleve ikke at blive forstået og have svært ved at følge med i, hvad der foregår. Derfor foreslår vi i et udviklingsprojekt at afprøve og implementere en ny teknologisk løsning til at inddrage udsatte børn i sagsbehandlingen. ”Barnets journal” skal være et digitalt redskab til at skabe bedre dialog med børn og unge, der har berøring med Socialforvaltningens Børne- Familiecenter København. Det forventes, at 50-100 børn vil være involveret i en treårig projektperiode. Målet er, at barnet oplever større inddragelse og forståelse, samt at sagsbehandlerne opnår større indsigt i barnets behov og ønsker.


  • Contact

    Cecilie Bisgaard-Nøhr, EU8D@sof.kk.dk

  • Focus area

    Attached to several Focus areas

0

Meetings/Workshops


No meetings have been created

Log in to see more
0

Links


No links have been added

Show more
0

Documents


No documents have been added

Log in to see more
0

Market Dialogues


No market dialogues have been created

Show more

Københavns kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Market Dialogues/Ide-udbud: 0
Market Dialogues (Archive): 65