Entities

Need

Velfærdsteknologiske indsatser til udsatte voksne


InformationsVelfærdsteknologiske indsatser til udsatte voksne 

”Udsatte voksne” i København betyder borgere mellem 18-65 år, der er hjemløse, har et misbrug eller andre dybe sociale udfordringer.

Socialforvaltningen arbejder for at give hver enkelt en stabil og god hverdag med et socialt netværk og forhindre nye problemer. Det er ofte en kædereaktion af store og små begivenheder, der gør, at livet går ned af bakke. Den rette hjælp i hverdagen på rette tid og sted kan forhindre, at kæden ryger af igen.

Hjemløse eller misbrugere lever ofte et kaotisk liv, og de kan have brug for en bred vifte af forskellige former for hjælp for at komme tilbage til en bedre hverdag: For nogle udsatte borgere, er det et misbrug med psykiske, sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, der udgør den største barriere i livet. For andre udsatte, der er kommet lidt ovenpå og måske har fået en bolig efter at have været hjemløs, kan det være svært at finde nye kræfter og motivation til at komme videre og til at få styr på dagligdagen igen. Derudover har rigtig mange udsatte ud over de sociale problemer også et langt dårligere helbred end resten af befolkningen.


Hvor står vi nu?

Mange udsatte er ikke vant til at bruge teknologi, eller har ikke råd til at købe den. Det stiller særlige krav, når vi nu vil anvende velfærdsteknologiske løsninger som del af vores indsats. Vi afprøver lige nu videosamtaler, der skal lette kommunikationen mellem borger og kommune på gadeplan, men derudover er der meget begrænsede erfaringer med teknologi på området. Området er nyt i en velfærdsteknologisk sammenhæng, og der er behov for nye løsninger og for at arbejde videre med nogle af de idéer, der allerede findes.


Et digitalt liv som hjemløs

Der er ca. 1500 hjemløse i København. De første skridt mod et bedre liv for de mest udsatte er ofte små, og det er de opsøgende medarbejdere, der gennem relationsarbejde og støtte får den første adgang til at hjælpe dem videre. Hjemløse har behov for ro og hjælp til at får ordnet de mest nødvendige ting i en ofte kaotisk hverdag. Det er svært at være ”skæv i en lige verden”, og de mest udsatte er også hægtet mere af den digitale udvikling end mange andre. 

Vi vil derfor sætte gang i tre udviklingsprojekter, der skal bidrage til de mest udsatte borgeres første digitale skridt og vi søger i denne sammenhæng nye ideer på tre følgende områder:

1.      Digital opbevaring af personlige ejendele

Hjemløse mangler muligheder for at opbevare sine personlige ejendele i en kaotisk hverdag uden faste holdepunkter. Det har alvorlige konsekvenser, hvis man som udsat mister pas, opholdstilladelse eller andre vigtige dokumenter.

Mister man f.eks. sin NemID-kort, bliver man med et koblet af de digitale selvbetjeningsløsninger, og uden et sygesikringsbevis bliver kontakten til blandt andet sundhedsvæsenet langt sværere. Det kan være starten på en ny nedtur, frafald af nødvendige offentlige ydelser, og det kan gøre det endnu sværere at hjælpe borgeren på rette vej. 

Vi ved ikke hvad løsningen er, men vi vil gerne deltage i udviklingsaktiviteter med forskellige partnere, der vil være med til at løse nogle udsattes udfordringer med at opbevare deres personlige ejendele sikkert. 

2.      Tablets og PC’ere som hjemløs

Hjemløse borgere står over for en række udfordringer, hvis de skal have gavn af digitale og teknologiske løsninger – de har svært ved at bruge en computer, de har ikke adgang til en computer, eller de har ikke adgang til internet, de steder, hvor de gerne vil bruge det. Det er ikke udfordringer, vi skal løse alene. Vi vil involvere andre parter i nogle mindre projekter med digitale løsninger på gadeplan.

Projekterne skal hjælpe udsatte med at tage deres første digitale skridt: Tablets: Hjemløse, der slet ikke kan bruge digitale løsninger eller mangler motivationen til det, skal introduceres til det via tablets eller smartphones, og de mest brugervenlige spil eller programmer. 

Adgang til en PC: Nogle udsatte, der godt kan bruge IT, har behov for særlig afskærmning, ro og sikkerhed, hvis de skal bruge computere til digitale selvbetjeningsløsninger. Socialforvaltningen vil inddrage brugere og medarbejdere i et mindre udviklingsprojekt, der på et eller flere herberger og væresteder skal afprøve nye løsninger til PC-adgang, der matcher disse brugeres behov. Vi vil inddrage relevante parter i projektet, fordi en tryg PC-adgang naturligvis også bør findes andre steder med offentlige PC’ere, som eksempelvis biblioteker, borgerservice og evt. også netcaféer. 

Det kan øge udsatte borgeres livskvalitet, hvis de får bedre rammer for at løse sine digitale udfordringer og kontakte offentlige instanser. Det vil vi gerne sætte fokus på med dette projekt.

3.      Byens digitale rum

Hjemløse bruger byen aktivt og på andre måder end mange andre. De opholder sig i byens rum og søger informationer og træffer valg i offentlige rum. Den teknologiske udvikling peger mod, at vi kan bruge byens data på nye og smarte måder, og det kan også give nye muligheder for hjemløse. Området er nyt – og man taler om det som en måde at indrette byen på (”smart city”).

Vi ved endnu ikke, hvordan nogle af de spændende tanker, der ligger her, kan gøre sig gældende i forhold til hjemløse. Vi vil gerne arbejde med udsattes udfordringer i relevante udviklingsprojekter og indgå samarbejder med eksterne parter om fremtidens løsninger. Det kunne f.eks. være om, hvordan der kan etableres mobile gadeplans WiFi-hotspots, der skal åbne muligheder for borgere uden eget internetabonnement og særlige udfordringer.


  • Contact

    Cecilie Bisgaard-Nøhr, EU8D@sof.kk.dk

  • Focus area

    Attached to several Focus areas

0

Meetings/Workshops


No meetings have been created

Log in to see more
0

Links


No links have been added

Show more
0

Documents


No documents have been added

Log in to see more
0

Market Dialogues


No market dialogues have been created

Show more

Københavns kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Market Dialogues/Ide-udbud: 0
Market Dialogues (Archive): 65