Entities
Start 18-12-2017 / End 31-01-2018

Høring af udbudsmateriale vedrørende vagtydelser i Københavns KommuneUdbuddet findes ikke på Mercell

Vi gør opmærksom på, at udbuddet ikke kan findes eller søges frem på Mercell, og at der i udbudsmaterialet også mangler link hertil. Vil ordregiver tjekke om udbuddet er lagt op på Mercell og evt. udsende lilnk?
Created by Mette Ager, SECURITAS A/S d. 24. jan. 2018

Øvrige bilag

Potentielle tilbudsgivere kan her se de øvrige bilag til aftalen. Bilagene er i høj udstrækning standardbilag, så de er ens for begge delaftaler.
Created by Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune d. 18. jan. 2018

Bestilling, leveringsaftale og tilbudsliste

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til bestillingsbilag, leveringsaftale og tilbudsliste for hver af de to delaftaler. Bemærk, at der ikke er bestillingsbilag for delaftale 2, da der kun er én leverandør på aftalen. Af samme grund er tilbudslisten også forsimplet på delaftale 2.
Created by Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune d. 18. jan. 2018

Rammeaftale

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til rammeaftalen. Den primære forskel mellem delaftale 1 og delaftale 2, er at der ikke er mini-udbud på delaftale 2.
Created by Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune d. 9. jan. 2018

Kravspecifikation

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til kravspeficikationerne. Til orientering adskiller Delaftale 1 sig hovedsageligt fra Delaftale 2, ved at indehold særskilt runderingsvagt samt hundevagt.
Created by Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune d. 2. jan. 2018

Udbudsbetingelser

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til udbudsbetingelser til det forestående udbud af vagtydelser.
Created by Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune d. 18. dec. 2017
Market Dialogue
Documents