Entities
Start 21-03-2018 / End 13-04-2018

Høring af udbud efter light-regimet af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutionerTekniske specifikationer for madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner

Vedhæftet er de tekniske specifikationer. Dokumentet beskriver den ydelse, som vi ønsker, at potentielle leverandører skal byde på og indeholder alle de krav og ideer, som vi har til de kommende leveringer at madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner. 

Det er ikke alle steder det er gjort tydeligt, om der er tale om et mindste krav, der som minimum skal opfyldes, eller om det er et krav, der vil blive vægtet og dermed medtaget i evelueringen. Leverandørerne må meget gerne kommenterer ind på hvis enkelte punkter der er beskrevet som mindstekrav vil være en udfordring for dem at opfylde.

 

Der er også vedhæftet bilag til de tekniske specifikationer disse, og til disse bilag vil vi gerne have kommentarer på om leverandørerne synes, at bilagene er tydelige og at sammenhængen er let forståelig.

Hvis der er yderligere kommentarer eller spørgsmål til de vedhæftede materiale modtages de meget gerne eventuel på Betmad@buf.kk.dk

Created by Betina Bergmann Madsen, Københavns kommune d. 21. mar. 2018