Entities
Start 20-12-2018 / End 23-01-2019

Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af madundervisning til børn og ungeAntal holddage indefor budgetramme

Ordregiveren har den samlede forventede budgetmæssige ramme på ca. 3.mio. og dermed interesseret i, at få flest mulige holddage, dvs. min. 425 skoleforløb og min. 37 dagtilbudsforløb.


 Er der spørgsmål/kommentar til det, hvis ordregiveren stiller mindste krav om levering af et bestemt antal holddage i udbuddet.


 Kan markedet leverer det ønskede antal holddage inden for rammen af 3 mio. ud fra de stillede krav?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 20. dec. 2018

Beregningsmodellen

Er det klar og tydeligt i Kravspecifikationen, hvordan Kommune finder den vindende leverandør? 2. Er der kommentarer eller spørgsmål til beregningsmodellen?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 16. nov. 2018

Tilbudsskema

Er der kommentarer eller spørgsmål til Bilag C tilbudsskema? Er det klar og tydeligt, hvad der ønskes af tilbudsgiverne i tilbudsskema?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 16. nov. 2018

Krav i Kravspecifikationen

Er der andre krav, som Kommunen bør stille til leverandøren?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 16. nov. 2018

Krav i Kravspecifikationen

Er der krav, som leverandøren har svært ved at leve op til?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 16. nov. 2018

Krav om egnethedskriterier i udbudsbetingelse

Vil det give udfordringer, hvis Ordregiver stiller følgende krav til egnethed?

- erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.

- samlet årsomsætning før skat i DKK i de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår udgør minimum 3.000.000 DKK. (ekskl. moms).

- 3 relevante referencer indenfor de sidste 3 år

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 16. nov. 2018